OSNOVNI PRINCIPI STO

 

Osnovni principi STO su:

 • Nediskriminacija i to kroz:
  • MFN (Most favorite nation) – princip najpovlaščenije nacije
  • koji znači izjednačen pristup tržištu za sve tj. ukoliko se jednoj državi odobre povlastice moraju i svim ostalim državama članicama STO (izuzeti za to su Sporazumi o slobodnoj trgovini, carinske unije i ekonomske integracije , koji moraju da se verifikuju u STO i zbog nefer trgovine – damping, subvencije)
  • Nacionalni tretman koji podrazumeva isti tretman strane i domaće robe, pružioca usluga, trgovinskih marki, patenata, prava na kopiranje

 • Liberalizacija trgovine postepeno kroz pregovore i eliminacija necarinskih barijera (kvota, dozvola, i procedure).

 • Predvidivost kroz
  • Transparentnost, sve informacije o propisima, procedurama u vezi sa trgovinom da su lako dostupne i razumljive. Zemlja članica mora imati informativne punktove
  • Obavezivanje, što znači da se će se voditi konsolidovana politika , da se neče menjati carinske stope a ukoliko se menjaju mogu uz određenu kompenzaciju 
  • Promovisanje fer konkurencije ( damping, subvencije, javne nabavke ukoliko se forsiraju domaći ponuđać.

 • Reciprocitet

 • Oblasti koje regulišu pravila STO
  U tri segmenta :
  • Trgovina robom GATT- 12 sporazuma smanjenje carina( konsolidacija ) i eliminacija necarinskih barijera
  • Trgovina uslugama GATT-smanjenje administrativnih barijera i restriktivne regulative. Trgovina uslugama beleži brz rast i usluge čine sve veći deo izvoza , tako da u društvenom proizvodu zemalja članica učestvuje preko 70%. Ovaj segment je manje regulisan od segmenta robe, jer je skoro uvršćen u pregovore. Od zemlje članice se traži da prihvati sve principe. 
  • Zaštita prava intelektualne svojine

Najveći stepen liberalizacije je u oblasti turizma, finansija, telekomunikacija, poslovnih usluga (gde postoji 40 načina pružanja usluge), dok je najmanji stepen liberalizacije u oblasti zdravstva, obrazovanja, audiovizuelnih usluga. Švedska i Kanada ne pružaju nikakav vid liberalizacije u pogledu zdravstva i obrazovanja.

Oblasti koje regulišu pravila STO su :

 • Mehanizam za rešavanje sporova –je fundamentalan jer doprinosi stabilnosti sistema i poverenja. Jedina globalna organizacija koja ima ovaj instrument je STO.
 • Mehanizam ispitivanja / praćenja trgovinske politike gde je obaveza da se sve promene obaveštavaju STO i to na svakih 6 godina.
 • 2 Plurilateralna trgovinska sporazuma koja nisu prihvatile sve zemlje članice a tiče se javnih nabavki, vazdušnog saobračaja itd.

Na kraju je istaknuto da samo članstvo pruža mogučnosti da se na svetsko tržište ulazi bez diskriminacije. Za ulazak u članstvo, potrebno je pre svega izvršiti reformu zakonodavstva tj. smanjiti uticaj lobija u jednoj zemlji. Efekti ulaska u članstvo kratkoročno gledalo su bolni jer prouzrokuju brojne probleme u pogledu prilagođavanja tržištu i smanjenja prostora za ekonomsku politiku, ali dugoročno posmatrano članstvo u STO značajno povečava opštu efikasnost ekonomije, kroz jačanje vladavine prava i povečanu konkurenciju i konkurentnost.

Pregovori za članstvo i donošenje odluke za pristupanje (koje se donose konsenzusom) su specifični za svaku zemlju. U mnogome zavisi od brzine izvršavanja reformi i same veličine zemlje (manje zemlje po pravilu brše ulaze u članstvo). Republika Sbija je podnela Memorandum o spoljnotrgoviskom režimu 04.03. 2005.godine  Očekuju se pitanja zemalja članica tokom juna meseca (za sda su stigla pitanja samo zemalja članica EU), očekuju se pitanja SAD, Australije, Kanade .

Tokom jula meseca očekuje se plan zakonodavnih aktivnosti Republike Srbije, a prvi sastanak Radne grupe za Srbiju – multilateralni razgovori u septembru mesecu 2005. godine, kadaje planiran Ministarski skup u Hong Kongu u sklopu Doha pregovora koji su počeli 2001. godine i još su u toku.

U toku pregovora najvažnije je ubediti članove STO da su trgovinski i carinski sistem u skladu sa obavezama iz Sporazuma STO (uz odobravanje prelaznog perioda u nekim oblastima), istakao je gospodin Duško Lopandić, kao i postizanje uravnoteđenog rešenja u pitanju pristupa tržištu roba i usluga kojima bi se zaštitili ključni sektori u skladu sa pravima STO.


Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije