HIPERMARKETI U BEOGRADU

Prema klasifikaciji veličine trgovinskih objekata u Beogradu se nalaze 2 šoping mola sa domaćim kapitalom,  i to:

I

 1. Delta City –šoping mol, površine 85,000 metara kvadratnih,  na lokaciji Novi Beograd;
 2. Ušće – šoping mol, površine 130.000 metara kvadratnih, na lokaciji Novi Beograd

                     UKUPNO ŠOPING MOLOVI                              215.000 m2

II

Na teritoriji Beograda posluje 12 hipermarketa sa učešćem stranog kapitala i to :

 • Objekat slovenačke kompanije "MERKATOR S" površine 52.400 metara kvadratnih, na lokaciji opštine  Novi Beograda;
 • 3 objekta grčke kompanije "VEROPULOS", ukupne površine od 20.000 metara kvadranih, na lokacijama  opština Novi Beograd (10.000), Palilula (7.000), i Zvezdara (3.000);
 • 2 objekta nemačke kompanije "METRO cash&carry" , ukupne površine 21.000 metara kvadratnih, na opštinama  Novi Beograd i Palilula;
 • 2 objekat slovenačke kompanije "MERKUR" površine 38.000 metara kvadratnih, na lokaciji opštine Novi Beograd i Palilule;
 • 2 objekta belgijske kompanije "URADI SAM", ukupne površine 4.445 metara kvadratnih, na lokacijama opština Novi Beograd i Palilula;
 • 6 prodajnih objekata RODA marketa (domaći supermarket sada u većinskom vlasništvu MERKATORA S) ukupne površine 19.800 metara kvadratnih i to: 1 megamarket od 8.100 metara kvadratnih na Novom Beogradu, 1 RODA Cash % Carry od 8.300 metara kvadratnih  i 4 supermarketa : na Terazijama površine 600 metara kvadratnih, na Zvezdari 800 metara kvadranih  i 2 objekta u Zemunu od po 1.000 metara kvadratnih;
 • 1 objekat slovenačke kompanije TUŠ, hipermarket površine 1.500 metara kvadratnih na Novom Beogradu;
 • Objekat hrvatskog koncerna Agrokor "IDEA", ukupne površine 12.500 metara kvadratnih, na lokaciji opštine Novi Beograd;
 • Objekat kapitala htvatske porodice "PEVEC", ukupne površine 40.000 metara kvadratnih, na lokaciji opštine Palilula, Krnjača;
 • Objekat francuskog trgovinskog lanca Inremarche "INTERREX", ukupne površine 2.500 metara kvadratnih, na lokaciji Novi Beograda, Bežanijska kosa.

                     UKUPNA HIPERMARKETI STRANI KAPITAL  II         212.145 m2  

  

III                                                

Na teritoriji Beograda posluje 10 hipermarketa sa domaćim kapitalom i to :

 • 2 objekta kompanije "TEMPO CASH& CARRY", ukupne površine 26.000 metara kvadratnih, na loacijama opština Palilula i Novi Beograd;
 • 1 objekta kompanije "UNIVREXPOR", ukupne površine 1.850 metara kvadratnih na lokacijama opštine Novi Beograd;.
 • 1 objekat kompanije CORT, Hipermarket CORT, ukupne površine 22..000 metara kvadratnih, na lokaciji opštine Novi Beograd;
 • 6 objekata FAMILIJA MARKET, ukupne površine 5.645 metara kvadratnih, i to : u zgradi Beograđanke 2.000 metara kvadratnih, na Miljakovcu 1.130 metara kvadratnih, na Novom Beogradu 980 metara kvadratnih, u Zemunu 757 metara kvadratnih, na Dušanovcu 458 metara kvadratnih  i u Nušićevoj u pasažu 320 metara kvadratnih.

                     UKUPNO HIPERMARKETI DOMAĆI KAPITAL  III                 55.495m2

                     UKUPNO I+II+III                                                           482.640m2

Od ukupnog poslovnog prostora na kojima se nalaze šoping molovi i hipermarketi najviše su zastupnjene sledeće opštine:

 • Opština Novi Beograd sa ukupnom površinom od 353.780 ili 73,3% ukupnog prostora;
 • Opština Palilula sa ukupnom površinom od 78.500 ili 16.2 % ukupnog prostora;
 • Opština Zvezdara (3.800) učestvuju sa 0,78%, dok je na opštini Stari Grad (2.320) svega 0,48% od ukupnog prostora.

Pored navedenih šoping molova i hipermarketa u Beogradu postoji i tridesetak tržnih cenara.


Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije