Projekat Co & Co Chambers

VODIČ ZA SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE


UREDBE

  1. Rešenje o određivanju carinarnica i njihovih organizacionih jedinica za carinjenje određene robe
  2. Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2010. godinu
  3. Uredba o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga
  4. UREDBA- o posebnim uslovima prometa robe sa APKM
  5. Uredba o uvozu motornih vozila
  6. Uredba o listama otpada za prekogranično kretanje

Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije