Projekat Co & Co Chambers

VODIČ ZA SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

PRAVILNICI I ODLUKE

  1. Odluku o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i iznosu posebne dažbine
  2. Odluku o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2010. godini
  3. Odluku o uslovima i načinu za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina
  4. Pravilnik o carinskim obeležjima, načinu njihove upotrebe i načinu raspolaganja sa uzorcima carinske robe
  5. Pravilnik o načinu prevoza opasnih materija u drumskom saobraćaju
  6. Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku
  7. Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje
  8. Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada

Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije