Projekat Co & Co Chambers

VODIČ ZA SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

FORMULARI / UPUTSTVA

 1. Odobrenje postupaka aktivnog/pasivnog oplemenjivanja
 2. Odobrenje za postupak prerade pod carinskom kontrolom
 3. Odobrenje postupka privremenog uvoza/izvoza
 4. Zahtev za odobrenje postupka carinskog skladištenja robe
 5. Odobrenje za razduživanje repromaterijala ili privremeno uvezene/izvezene robe
 6. Carinski dokumenti i obrasci u putničkom prometu
 7. Spisak dobara koja se prema članu 23. Zakona o porezu na dodatu vrednost oporezuju posebnom poreskom stopom od 8% razvrstanih po nomenklaturi carinske tarife
 8. Spisak roba na koje se naplaćuje akciza povezanih sa nomenklaurom za CT 2010
 9. Carinska skladišta
 10. Carinski postupak u slobodnim zonama
 11. Ex nomenklatura CT
 12. Carinski postupak kod privremenog izvoza i uvoza robe na osnovu karneta ATA
 13. Uputstvo za primenu sistema TIR
 14. Uvoz opreme po osnovu uloga stranog ulagača
 15. Pojednostavljeno deklarisanje prilikom stavljanja robe u određeni carinski postupak
 16. Postupak pojednostavljenog deklarisanje robe u izvozu
 17. Popunjavanje rubrika JCI koje su u vezi sa carinskom vrednošću robe kod izvoza robe
 18. Popunjavanje rubrika JCI koje su u vezi sa carinskog vrednošću robe kod uvoza robe
 19. Promet robe sa APKM
 20. Uvoz nove opreme na osnovu čl. 218 st. 1 t.1. Carinskog zakona
 21. Kupovina robe u drugoj državi ili carinskoj teritoriji koja se neposredno isporučuje u drugu državu ili carinsku teritoriju prelaskom preko carinskog područja Republike Srbije
 22. Primena novog Carinskog zakona
 23. Utvrđivanje carinske vrednosti privremeno uvezene robe na koju se vrši obračun i naplata uvoznih dažbina
 24. Utvrđivanje carinske vrednosti za cigarete primenom člana 51. Carinskog zakona
 25. Utvrđivanje carinske vrednosti za ponovno uvezenu robu posle pasivnog oplemenjivanja

Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije