Projekat Co & Co Chambers

VODIČ ZA SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE


CEFTA sporazum
 1. Aneks 1 – Proizvodi koji se smatraju poljoprivrednim proizvodima obuhvaćeni poglavljima 25-97 kombinovane nomenklature u ovom sporazumu – Odnosi se na Članove 7. i 9.
 2. Aneks 2 – Industrijski proizvodi koji nisu liberalizovani danom stupanja na snagu ovog sporazuma - Odnosi se na Član 8. stav 1. i 2.
 3. Aneks 3 – Koncesija za poljoprivredne proizvode – predviđeno u Članu 10.1
 4. Aneks 4 – Protokol o definiciji pojma "Proizvodi sa poreklom" i memoranduma administrativne saradnje – Navedeno u Članu 14. stav 1. i 3.
 5. Aneks 5 – O uzajamnoj administrativnoj pomoći i carinskim pitanjma – Odnosi se na Član 14. stav 2. i 3.
 6. Aneks 6 – Važeći bilaterarni sporazumi o investicijama između strana – Odnosi se na Član 30. stavove 1. 2. i 3.
 7. Aneks 7 – Sporazumi i konvencije koji se odnose na zaštitu prava intelektualne svojine – Odnosi se na Član 92. stav 2. i Član 38. stav 2. i 3.
 8. Aneks 8 – Imenovanje posrednika – Odnosi se na Član 42. stav 3
 9. Aneks 9 – Ustanovljenje i funkcionisanje arbitražnog tribunala - Odnosi se na Član 43. stav 3
 10. Aneks II - Sporazum o izmenama i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi: Bilaterarni sporazumi o slobodnoj trgovini čije važenje prestaje stupanjem na snagu CEFTA 2006 - Odnosi se na Član 4. stav 4.
 11. Početak primene sporazuma CEFTA 2006 od strane Bosne i Hercegovine
 12. Primena CEFTA sporazuma u slučaju prometa robe domaćeg porekla sa Crnom Gorom i APKM
 13. Primena Sprazuma CEFTA 2006 u centralnoj Evropi
 14. Sporazum o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi
 15. Uvoz i tranzit nafte i derivata nafte


Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije