GRUPACIJA PROIZVOĐAČA I TRGOVACA MESOM I PROIZVODIMA OD MESA18. februar 2016.

IZMENA I DOPUNA ZAKONA O STOČARSTVU JOŠ U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI

Predlogom izmena i dopuna Zakona o stočarstvu stočari će učestvovati u sprovođenju odgajivačkog programa uz stručnu pomoć selekcionera odabraće rasu koja je podesna za uzgoj na određenom području, čiji je cilj da se unapredi genetski potencijal gajenih ćivotinja, da se smanje troškovi proizvodnje, a poveća produktivnost. Zakon definiše i uslove pod kojima odgajivač može vršiti veštačko osemenjavanje u sopstvenom stadu i propisuje obavezu da lica koja rade na terenu kao selekcioneri u odgajivačkim organizacijama izrađuju odgajivačke programe i vrše procenu priplodne vrednosti domaćih životinja u skladu sa najvišim međunarodnim standardima“, rekla je ministar Bogosavljević Bošković i dodala da Zakon daje pravni osnov uspostavljanju sistema klasiranja svinjskih i goveđih trupova na liniji klanja što će za proizvođače značiti realnu ocenu kvaliteta životinja namenjenih za prizvodnju mesa i realnu cenu.


15. januar 2016.

SEDNICA GRUPACIJE PROIZVOĐAČA I TRGOVACA MESOM I PROIZVODIMA OD MESA

Privredna komora Beograda, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, pokrenuće inicijativu da se anketiraju srpske firme, potencijalni izvoznici u Rusku federaciju, sa pitanjem šta bi za njih značilo uvođenje  rečnog transporta Dunavom do Crnog mora, rečeno je danas u Privrednoj komori Beograda.
Na sastanku Grupacije proizvođača i trgovaca mesom i mesnim proizvodima Privredne komore Beograda, ocenjeno je da bi rečni put  znatno skratio vreme transporta srpskih proizvoda, koji je sada znatno otežan i produžen  zbog sankcija Evropske unije  Ruskoj federaciji.
Da bi se pitanje dozvola za ovaj vid transporta ponovo stavio na dnevni red u Briselu, pošto je Rumunija preko koje ide rečni put Dunavom članica Evropske unije, moraju se znati konkretne količine i ostali parametri na nivou Srbije neophodni da se o ovoj temi legitimno pregovara, izjavio je predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić.


15. januar 2016.

REČNI TRANSPORT ROBE U RUSIJU SPAS ZA SRPSKE IZVOZNIKE?

Privredna komora Beograda, u saradnji sa PKS, pokrenuće inicijativu da se anketiraju srpske firme, potencijalni izvoznici u Rusku federaciju, sa pitanjem šta bi za njih značilo uvođenje rečnog transporta Dunavom do Crnog mora.
Na sastanku Grupacije proizvođača i trgovaca mesom i mesnim proizvodima PKB, ocenjeno je da bi rečni put znatno skratio vreme transporta srpskih proizvoda. ”Da bi se pitanje dozvola za ovaj vid transporta ponovo stavilo na dnevni red u Briselu, pošto je Rumunija preko koje ide rečni put Dunavom članica EU, moraju se znati konkretne količine i ostali parametri na nivou Srbije neophodni da se o ovoj temi pregovara”, kaže predsednik PKB, Milivoje Miletić.


3. novembar 2015.

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE

Uzimajući ućešće u javnoj raspravi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane, Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne komore Beograda, na osnovu sugestija privrednih subjekata, uputilo je primedbe, predloge i sugestije Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, na pomenuti Nacrt.
Ocenjeno je da Nacrt mnogo jasnije, preciznije, bliže i sveobuhvatnije definiše mnoge pojmove važećeg Zakona o bezbednosti hrane, kao što je precizno istaknuta uloga i poslovanje Direkcije za nacionalne referentne laboratorije, jasno su istaknuta Prava i dužnosti veterinarskog, fitosanitarnog, poljoprivrednog i sanitarnog inspektora i kao neka druga rešenja.
Privredna komora Beograda, koja zastupa interese privrednih subjekata, nastaviće aktivno učešće u donošenju i izmenama  Zakona o bezbednosti hrane, kao i ostalih Pravilnika i Uredbi koji regulišu ovu oblast.

29. april 2015.

PRODUŽITI ROK ZA PRIMENU PRAVILNIKA O DEKLARISANJU

Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine dosta je uradila na uspostavljanju funkcionalnog sistema bezbednosti hrane u Srbiji izjavila Sanja Čelebićanin na okruglom stolu "Bezbednost hrane – usaglašavanјe sa propisima EU i deklarisanјe prehrambenih proizvoda" u Privrednoj komori Beograda i naglasila da uloga Uprave nije regulisanje tržišta i njegova stabilizacija, što se često pominje u javnosti. U cilju podizanja i zaštite kvaliteta prehrambenih proizvoda Ministarstvo bi trebalo da pokrene, a komore i udruženja potrošača da podrže uspostavljanje oznaka višeg kvaliteta, po uzoru na neke evropske zemlje. Stručnjaci Centara za ispitivanje namirnica govorili su na okruglom stolu o novinama u Pravilniku o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane. Ovaj podzakonski akt donet je 2013. godine sa početkom primene od 1. aprila 2015. godine. Predstavnici privrednih društava, međutim, smatraju da je ostavljeni rok za usaglašavanje od 18 meseci kratak i da s ovog okruglog stola treba pokrenuti zahtev za produženje od 6 meseci.


31. mart 2015.

ŠEST KLANICA U FUNKCIJI ROBNIH REZERVI

Do sada je obezbeđeno šest klanica za prijem 8.500 tovljenika i u Robnim rezervama procenjuju koje će klanice još biti uključene u ovaj posao. Prema nepotvrđenim podacima, po 2.000 tovljnika za otkup dobiće klanice Big Bul, Juhor i IM Topola, PKB Imes 1.500, a Matijević 1.000 grla. Prema usvojenom zaključku Vlade data je saglasnost Direkciji za robne rezerve da od registrovanih poljoprivrednih gazdinstava kupi do 10.000 tovnih svinja po ceni od 170 dinara za prvu klasu, 150 dinara za drugu klasu i 140 dinara po kilogramu za treću klasu. Vlada je dala i saglasnost da ta direkcija izvrši naturalnu razmenu 15.000 tona merkantilnog kukuruza za tovne svinje.

Izvor: Dnevnik


26. mart 2015.

U PRODAJNIM OBJEKTIMA SAMO SVEŽE MESO

Vlada Srbije je usvojila meru prema kojoj u prodajnim objektima više neće moći da se kao „sveže“ prodaje meso koje je prethodno bilo smrznuto, izjavio je juče direktor Akcionog tima za poljoprivredu i savetnik premijera Srbije Dragan Glamočić. Rekao je da je ova mera doneta prošle sedmice, ali i da je za njenu realizaciju potrebno usvajanje pravilnika. Ova odluka, je kako je objasnio, doneta u okviru seta mera za probleme koji su se desili u sektoru svinjarstva. „To je bilo zdravstveno bezbedno meso, samo što njegov kvalitet nikako nije isti ako je prvo zamrznuto pa odmrznuto, nego kada imate sveže meso“, rekao je Glamočić.

Izvor: Novosti


20. mart 2015.

INTERVENTNI OTKUP SVINjA POSLE 23. MARTA

Tehničke pripreme za interventan otkup svinja su pri kraju i očekuje se da on krene već početkom naredne sedmice. Celokupan otkup i razmena tovljenika vršiće se preko Republičke direkcije za robne rezerve koja će pripremiti ugovore za proizvođače i klaničare, a uslov za otkup i razmenu je da je reč o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu.
Za I kategoriju svinja (težine od 95 do 110 kg) cena je 170 dinara po kilogramu ili 11 kg kukuruza po kilogramu žive vage svinja, a za II kategoriju (od 110 do 130 kilograma) cena je 150 dinara ili 10 kilograma kukuruza po kilogramu svinja. Za III kategoriju svinja težine veće od 130 kilograma cena će iznositi 140 dinara ili 9 kilograma kukuruza za kilogram žive vage svinja.
Zajednička međuresorna komisija Republičke direkcije za robne rezerve, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo trgovine će sa predstavnicima 6 velikih klanica „Yuhor“, „Neoplanta“,“Carnex“,“Imes“,“Matijević“i „Bačka Topola“, koje jedine imaju kapacitete za preradu svežeg mesa u konzerve, napraviti uslove za preradu. Odrediće se otkupna mesta na kojima će poljoprivrednici predavati svinje, a na svakom otkupnom mestu će biti prisutni nadležni veterinarski inpektori.

Izvor: Tanjug


12. mart 2015.

NATURALNI OTKUP TOVLJENIKA

Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević Bošković i ministar trgovine Rasim Ljajić dogovorili su na jučerašnjem sastanku da se povodom zahteva uzgajivača svinja o otkupu svinja tovljenika, uputi predlog Vladi Republike Srbije o naturalnom otkupu tovljenika. Naturalni otkup u ovom slučaju podrazumeva zamenu svinja tovljenika za merkantilni kukuruz. Za realizaciju navedenog predloga obezbeđeno je 15.000 tona merkantilnog kukuruza iz republičke Direkcije za robne rezerve. Ministri su dogovorili nastavak rada na pronalaženju dodatnih rešenja, a u okviru obaveza koje proističu iz SSP-a potpisanog između Srbije i EU. 

Izvor: Agronews


11. mart 2015.

SASTANAK O PRERADI MESA I MLEKA

Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) organizovaće 12.marta u Beogradu sastanak privatnih i javnih aktera u oblasti proizvodnje i prerade mesa i mleka u našoj zemlji.
Cilj sastanka je uspostavljanje konstruktivnog dijaloga koji treba da rezultira usvajanjem određenih administrativnih rešenja koja će biti od koristi svima koji se bave ovim sektorom poljoprivredno-prehrambene proizvodnje. Iz ovih razloga, FAO i EBRD su u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, formirale dve grupe, jednu za oblast mesa i mesnih proizvoda, drugu za oblast mleka i mlečnih proizvoda. Jedna od aktivnosti grupa jeste i takozvani protokol o komunikaciji u kriznim situacijama u oblasti bezbednosti hrane.

Izvor: Tanjug

4. mart 2015.

SUBOTIČKA INDUSTRIJA MESA „29. NOVEMBAR“  PRODAJE IMOVINU

Stečajni upravnik Industrije mesa i konzervi „29. novembar“ AD oglasio je prodaju imovine javnim prikupljanjem ponuda. Predmet prodaje su maloprodajni objekti u Subotici i Bačkoj Topoli, kao i mašine i proizvodne linije za primarnu preradu, topljenje masti, proizvodnju kobasica i konzervi i druga oprema. Prodaje se takođe i niz transportnih sredstava – kamiona, hladnjača i putničkih vozila. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 31. mart.

Izvor: eKapija


2. mart 2015.

KONTROLA NELEGALNIH KLANICA SAMO PO PRIJAVI GRAĐANA

Nelegalne klanice nisu u sistemu redovne kontrole Veterinarske inspekcije. U poslednjih nekolko meseci, po prijavi građana, otkrivena su četiri neregistrovana objekta iz kojih je oduzeto oko četiri tone mesa. Zaplenjeno meso i proizvodi od mesa  prosleđuju se na neškodljivo uništavanje, a životinje u karantin gde se vrši dijagnostičko ispitivanje i na osnovu rezultata, nalažu se dalje mere. Veterinarska inspekcija službenu kontrolu sprovodi samo u objektima koji su registrovani u Upravi za veterinu. Vanredne kontrole i akcije, obično po prijavama građana, organizuju se zajedno sa policijom ili drugim inspekcijama. Bez asistencije policije nije moguć ulazak u privatni posed. Nelegalno se najčešće kolju goveda i živina – kažu u Veterinarskoj inspekciji i ističu da se svakodnevno kontroliše hrana životinjskog porekla u legalnom prometu.  (Agronews).


23. januar 2015.

USVOJEN PROGRAM RADA GRUPACIJE PROIZVOĐAČA I TRGOVACA MESOM

U Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije i Udruženja trgovine i usluga, održana je sednica Grupacije proizvođača, trgovaca mesom i proizvodima od mesa. Glavna tema sastanka bio je Program aktivnosti Grupacije za 2015. godinu. Predsednik Grupacije Milenko Pavlović je predstavio predlog programa rada i podsetio da i od njih očekuje inicijativu u daljem radu, a sve u cilju poboljšanja njihovog poslovanja i unapređenja konkurentnosti.


13. februar 2013.

TREĆA SEDNICA GRUPACIJE

Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije i Udruženja trgovine, održana je treca sednica Grupacije proizvođača, trgovaca mesom i proizvodima od mesa. Glavna tema sastanka bio je Plan aktivnosti Grupacije za 2013. godinu. Prisutnim članovima Grupacije, predsednik Grupacije Milenko Pavlovic je predstavio predlog teza za projekciju programa rada i podsetio da i od njih očekuje inicijativu u daljem radu a sve u cilju poboljšanja njihovog poslovanja i unapređenja konkurentnosti kroz rad Grupacije. Zaključeno je da se pokrene inicijativa kod ministarstva finansija da se na začinjena, marinirana i druge vrste sveže obrađenog mesa ne plaća porez ko na mesne proizvode i da se u okviru sporazuma CEFTA ozbiljno razmotre i analiziraju bilateralni odnosi sa nekim državama na bazi uvoznog mesa koj je preplavilo tržište Srbije.


4. jul 2012.

DRUGA SEDNICA GRUPACIJE PROIZVOĐAČA, TRGOVACA MESOM I PROIZVODIMA OD MESA

U Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Udruženja trgovine i Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije, održana je druga sednica Grupacije proizvođača, trgovaca mesom i proizvodima od mesa. Glavna tema sastanka bila je prezentacija Pravilnika o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa koji je stupio na snagu 20. aprila 2012. godine. Prisutne je sa Pravilnikom  upoznala gospođa Sanja Čelebićanin, načelnica sektora Veterinarske inspekcije. Ovaj dokument propisuje, uslove za klasifikaciju, sastav, kvalitet, pakovanje i deklarisanje proizvoda. Predviđene su promene u sastavu fermentisanih suvih kobasica kojima će proizvođači morati da se prilagode do kraja godine. Primena novog pravilnika koji je usaglašen sa standardima Evropske Unije omogućiće izvoz viškova proizvoda od mesa. Gospođa Čelebićanin je najavila da će se proizvođači nalaziti u zelenoj, narandžastoj i crvenoj zoni u zavisnosti od toga kakav je kvalitet njihove robe i kako ispunjavaju standarde, te će i potrošači moći da se informišu o tome. Prema važećem Zakonu o bezbednosti hrane, najodgovorniji za robu postaje proizvođač koji mora da garantuje sve što se nalazi u proizvođačkoj specifikaciji i dekleraciji za robu koja se nalazi u prometu.


12. april 2012.

ODRŽANA SEDNICA GRUPACIJE TRGOVACA I PROIZVOĐAČA MESA I PRIZVODA OD MESA

Privredna komora Beograda je prepoznala značaj i problematiku proizvođača i trgovaca mesom i proizvodima od mesa, što je i  potvrdila na 14. sednici UO Privredne komore Beograda, na kojoj je usvojena odluka o formiranju Grupacije  proizvođača i trgovaca mesom i proizvodima od mesa. Na sednici Grupacije data je kratka informacija oko održane sednice Udruženja trgovine Privredne komore Srbije. Imajući u vidu da je Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za proizvode od mesa u proceduri donošenja od strane Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede RS, dogovoreno je da na narednoj sednici Grupacije bude oržana prezentacija, kako bi se članovi upoznali o detaljima Pravilnika. U nastavku rada predstavljen je predlog programa rada Grupacije koji će imati za cilj poboljšanje njihovog poslovanja i unapređenje konkurentnosti.
Na sednici je potvrđen predlog za predsednika Grupacije, gospodin Milenko Pavlović iz firme Topiko-Perutnina Ptuj Grupa, a za zamenika Tomislav Vilaret iz firme Gombit d.o.o.


Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije