GRUPACIJA TRGOVACA ZDRAVOM HRANOM

Zdrava hrana 

U Udruženju trgovine Privredne komore Beograda, 18. decembra 2012. godine, obrazovana je Grupacija trgovaca zdravom hranom. Poslovi i zadaci Grupacije su:

 • objedinjavanje zajedničkih intresa i definisanje osnovih ciljeva po temama koje su važne za sve članove grupacija;
 • zajednički nastup i afirmisanje  članova Grupacije u poslovnoj zajednici;
 • identifikacija problema i pitanja od najvišeg interesa za članove Grupacije;
 • zastupanje člaova Grupacije u definisanju ssistemskih propisa i mera ekonomske politike kod nadležnih organa i institucija;
 • rad na razvoju menadžmenta;
 • negovanje dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala;
 • promocije, prezentacije i organizovanje kontakata;
 • edukacija kadrova iz oblasti delatnosti Grupacije;
 • organizovanje kulturno-privrednih manifestacija radi promovisanja deltnosti;
 • isticanje najboljih članova (privrednih subjekata i pojedinaca)  u poslovanju kroz dodelu priznanja.

Predsednik Grupacije trgovaca zdravom hranom je Ljubisav Grujić – NATALI COMERC 1989 doo.

ČLANOVI GRUPACIJE

RB NAZIV ADRESA DIREKTOR
/PREDUZETNIK
1. BEO4 COMPANY DOO 11000 Beograd
Meštrovićeva 32
Nenad Đinović
2. BIO PLUS DOO 11000 Beograd
Koste Glavinica 3 A
Dejan Guteša
3. BIO ŠPAJZ DOO 11000 Beograd
Molerova 29 A
Nada Mišković
4. BIOMARKET PLUS DOO 11070 Novi Beograd
Gandijeva 17 VI/31
Vedran Milić
5. BONEDA DOO 11070 Novi Beograd
Kvantaška pijaca - Objekat B
Nenad Bokić
6. BONEDA PLUS DOO 11070 Novi Beograd
Bulevar Zorana Đinđića 12 V
Davorka Bokić Marković
7. ČAROBNA BUNDEVA DOO 11000 Beograd
Višnjička 160
Olivera Petronijević
8. CECIN BIOŠPAJZ DOO 11000 Beograd
Paunova 3 A
Svetlana Laganin
9. EFEDRA DOO 11080 Zemun
Prvomajska 35 A
Marina Milosavljević
10. FIT & SWEET DOO 11000 Beograd
Orfelinova 42
Miroslava Bošković
11. HEMA-KHEYA-NEYE DOO 11000Beograd
Hilandarska 24
Marina Knežević
12. K’O DREN PR 11070 Novi Beograd
Gandijeva 106 A
Aleksandra Stanojević
13. MACROBIOTIC PROM DOO 11000 Beograd
Braće Miladinov 10
Janko Radoičić
14. MASLINA MM DOO 11000 Beograd
Katanićeva 2
Marija Macura
15. MORDOR DOO 11000 Beograd
Albanske spomenice 5
Slobodan Nikolić
16. NATALI COMERC 1989 DOO 11070 Novi Beograd
Palmira Toljatija 5
Ljubisav Grujić
17. SAHASA DOO 11000 Beograd
Višegradska 29
Mila Milosavljević
18. ŠPAJZ DOO 11185 Zemun Polje
Mala pruga 12 A
Milan Rankovic
19. STR BIO MARKET TARTUFO 11000 Breograd
Strugarska 1 A
Ivica Rajić
20. STR BIOTEKA 11070 Novi Beograd
Jurija Gagarina 155 B/4
Srđan Dragaš
21. STR DAR PRIRODE 11000 Beograd
Braće Srnića 23 A
Ljiljana Amidžić
22. STR GAGIN ŠPAJZ 11000 Beograd
Mutapova 55
Dragana Stevanović
23. STR GRAND MARKET 11000 Beograd
Vojislava Ilića 15
Galina Grahovac
24. STR IZVOR ZDRAVLJA 11070 Novi Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 10 Ž
Bojan Živkovic
25. STR LELA 11070 Novi Beograd
Bulevar Arsenija Čarnojevića 95
Aleksandar Dudar
26. STR LIBRA-R 11000 Beograd
Kumodraška 98
Dejan Raguš
27. STR MAJA PLUS 11000 Beograd
Đorđa Jovanovića 2
Darinka Radisavljević
28. STR MRĐA 11000 Beograd
Takovska 39
Duško Marđonović
29. STR NUTRICIA 11000 Beograd
Skadarska 47
Slobodanka Babic
30. STR PRIRODA 11080 Zemun
Davidovićeva 2/2
Danica Vitoševič
31. STR VALKYRIA 11000 Beograd
Požeška 116
Bojan Gligorijevic
32. STR ZLATNI DUĆAN 11000 Beograd
Ljubinjska 5 A
Branislava Vidovic
33. STR ZLATNO ZRNO 11000 Beograd
Pijaca Banjica - lokal 25
Svetlana Milisavljević
34. VIVA TREF DOO 11000 Beograd
Višnjička 74
Miroslav Kuzmanovic
35. ZRNCE DOO 11000 Beograd
Ace Joksimovića 60
Milena Živanović

vrh

ZAKONSKI I DRUGI PROPISI

 1. Zakon o nadzoru nad prehrambenim proizvodima biljnog porekla („Službeni glasnik RS“ br. 25/96, br. 101/2005)

 2. Zakon o bezbednosti hrane („Službeni glasnik RS“ br. 41/09)

 3. Zakon o trgovini („Službeni glasnik RS“, br. 53/10, 10/13)

 4. Zakon o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“, br. 73/10)

 5. Zakon o genetički modifikovanim organizmima („Službeni list SRJ“, br. 21/01 i „ Službeni glasnik RS“, br. 101/05)

 6. Zakono cenama („Službeni glasnik RS“ br. 79/05)

 7. Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS“, br. 21/2013)

 8. Zakon o sanitarnom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 34/94 i 25/96)

 9. Pravilnik o kvalitetu začina, ekstrakata začina i mešavina začina („Službeni list SFRJ“, 4/85, 84/87, „Sl.list SCG  br. 56/03,4/04)

 10. Pravilnik o kvalitetu začina, ekstrakata začina i mešavina začina („Službeni list SFRJ“, 4/85, 84/87, „Službeni list SCG  br. 56/03,4/04)

 11. Pravilnik o kvalitetu proizvoda od voća, povrća i pečurki i pektinskih preparata („Službeni list SFRJ“, br. 1779, 20/82, 74/90, 58/95, „Službeni list SCG br. 6/03)

 12. Pravilnik o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutog testa („Službeni list SFRJ“, br.52/95,“Službeni list SCG br. 56/03, 4/04)

 13. Pravilnik o kvalitetu čaja, biljnog čaja i njihovih proizvoda („Službeni glasnik RS“, br.4/12)

vrh

AKTIVNOSTI


14. oktobar 2015.

PROŠIRENA SEDNICA GRUPACIJE TRGOVACA ZDRAVOM HRANOM

U Privrednoj komori Beograda u organizaciji Udruženja trgovine i usluga održana je proširena sednica Grupacije trgovaca zdravom hranom na temu: „Primena Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane i problemi sa kojima se privrednici susreću u svom poslovanju“.
Pored privrednika i preduzetnika koji se bave trgovinom i proizvodnjom ove vrste roba sastanku su prisustvovali: Nenad Vujović, načelnik Odeljenja poljoprivredne inspekcije za bezbednost hrane biljnog i  mešovitog porekla i kontrolu obrađivača duvana i duvanskih proizvoda iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine; Dragana Stepanović i Alena Zlatanović Gopić iz Uprave za poljoprivredu grada Beograda; Nada Mišković, predsednica Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje „Serbia organika“.
Nenad Vujović je pojasnio odredbe Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane i naveo da su podaci analiza proizvoda u prethodnih pet godina, koji su ispitivani u pedeset labaratorija, pokazali da je najveći deo neispravnosti bio u segmentu deklarisanja proizvoda. Stav inspekcije je da svako u svom lancu sledljivosti uradi svoj posao i da za to snosi odgovornost.


24. april 2014.

PREZENTACIJA PRAVILNIKA O DEKLARISANJU, OZNAČAVANJU I REKLAMIRANJU HRANE

Imajući u vidu interesovanje članova Privredne komore Beograda, Udruženje trgovine  i  Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije su organizovali prezentaciju Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane

Na skupu su prisustvovali predstavnici  specijalizovane oblasti trgovine i prehrambene  industrije, a prisutnima se obratio, pored seketara Udruženja trgovine, Snežane Veličković i predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Raketić, rukovodilac Grupe za kvalitet hrane. Prisutni su se složili sa iskazanom potrebom hitnog rešavanja evidentiranih problema, koje su ocenili kao sistemske.

  PRAVILNIK    PREZENTACIJA


1. april 2014.

ODRŽAN SASTANAK GRUPACIJE ZDRAVE HRANE

Zdrava hranaImajući u vidu interesovanje članova Privredne komore Beograda, Udruženje trgovine je organizovalo sastanak GRUPACIJE TRGOVACA ZDRAVOM HRANOM. Na skupu su prisustvovali predstavnici ove specijalizovane oblasti trgovine, a prisutnima se obratio, pored seketara Udruženja trgovine, Snežane Veličković, zamenika sekretara, Stevana Obradović i predsedik Grupacije Ljubisav Grujić. Prisutni su se složili sa iskazanom potrebom hitnog rešavanja evidentiranih problema, koje su ocenili kao sistemske, pa je potrebno duže vreme za njihovo rešavanje. Nakon diskusije, usledio je dogovor oko budućih aktivnosti, kao i usvajanje Plana Grupacije za naredni period.

 


5. mart 2013.

PRVA PROŠIRENA SEDNICA ODBORA GRUPACIJE TRGOVACA ZDRAVOM HRANOM


U Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Udruženja trgovine, održana je prva proširena sednica Grupacije trgovaca zdravom hranom. U prvom delu sastanka ispred poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstava gospodin Nenad Vujović, načelnik odeljenja za bezbednost hrane biljnog i mešovitog porekla  izneo je informacije u pogledu  uslova  pakovanja proizvoda koji se prodaju u rinfuzu, kao i najavu promena propisa i nadležnosti koji se tiču prodaje ovih roba.

Nakon uvodnog izlaganja, kroz pitanja i komentare povedena je rasprava sa privrednicima koji su imali nedoumice i sugestije na rad službi ministarstva i zakonodavca. Na sastanku su bili prisutni predstavnici svih formata prodaje u Beogradu, od mikro i malih do velikih trgovinskih lanaca. U drugom delu sastanka sekretar Udruženja trgovine, Stevan Obradović zajedno sa predsednikom Grupacije, gospodinom Ljubisavom Grujićem predstavio je predlog plana rada Grupacije trgovaca zdravom hranom za 2013. godinu.

Drugi deo sednice je protekao u predlaganju inicijativa o promeni zakonskih odredbi i propisa i njihovim usklađivanjem sa privrednom praksom, kao i predlozima za dodatnu edukaciju i informisanje članova. Svim učesnicima sednice sugerisano je da svoje inicijative i sugestije usmere ka Udruženju i Grupaciji kako bi se formirala snažnija podrška zajedničkom delovanju. Ustanovljena je potreba jačeg udruživanja privrednika kako bi se ostvarili ciljevi na unapređenju privrednog ambijenta za sve učesnike.

vrh


Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije