E-TRGOVINA

E-trgovina

Elektronska trgovina (ili e-trgovina) primarno se sastoji od distribuiranja, kupovine, prodaje, marketinga, i servisiranja proizvoda i usluga putem elektronskih sistema kao što je Internet i druge kompjuterske mreže. Takođe uključuje i elektronski transfer novca, upravljanje lancem snabdevanja, e-marketing, elektronsku razmenu podataka i automatske sisteme za sakupljanje podataka. U ispunjavanju svojih zadataka koristi elektronske komunikacione tehnologije kao Internet, ekstranet, elektronska pošta, e-knjige, baze podataka, i mobilne telefone.

INFORMACIJE


13. novembar 2014.

STRUČNI SKUP: ELEKTRONSKA TRGOVINA - RAZVOJ I PREPREKE

Udruženje trgovine Privredne komore Beograda organizovalo je stručni skup na temu: Elektronska trgovina – razvoj i prepreke. O aktuelnoj situaciji u oblasti elektronskog poslovanja u Srbiji, on-line prodavnicama i upotrebi platnih kartica na internetu, prezentacije su realizovali: Sava Savić -pomoćnik ministra u Sektoru za informaciona društva pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija; Marko Ilić - izvršni direktor e-prodaje u Ringier Axel Springeru i Marko Rizovski POS&E-Commerce Specialist u UniCredit banci.
Prema rečima Savića, strategijom razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine, elektronska trgovina je utvrđena kao jedna od prioritetnih oblasti razvoja.    


15. oktobar 2014.

OD 14. OKTOBRA DOSTUPNA OPCIJA "PRIJEM" PUTEM "PAYPAL"-A

"PayPal" je konačno kompletirao svoje usluge, te je od 14. oktobra 2014. godine omogućena i naplata putem ovog servisa, ali ne za sve korisnike i to sa nekoliko dana zakašnjenja. Kako  se navodi u "Netokraciji", pojedini korisnici su već dobili obaveštenje u prilivu nakon testiranja, dok drugi, pak, i dalje čekaju na mail kojim se potvrđuje transfer novca. Iskustva u zemljama koje koriste ovaj servis pokazuju da je bilo slučajeva da se na pojedine prilive čeka i po nekoliko nedelja. Inicijalna testiranja pokazuju da korisnici mogu da pošalju sredstva individualnim korisnicima, kao i firmama sa merchant nalozima.  Prema pojedinim tvrdnjama nalozi u Srbiji i dalje nisu u mogućnosti da primaju novac, iako su u mogućnosti da pošalju finansijska sredstva na adrese u Srbiji, ali je verovatno reč o privremenim poteškoćama u funkcionisanju servisa.


8. oktobar 2014.

ŠTA BI PAYPAL MOGAO DA DONESE SRBIJI?

Prema rečima IT pravnika Žarka Ptičeka, na konferenciji "PayPal i Digitalna Srbija - gde smo sada, a gde možemo i treba da budemo", koja je održana 6. oktobra 2014, u Press centru Tanjuga, novi korisnički uslovi onlajn servisa PayPal treba da stupe na snagu 8. oktobra i oni tretiraju Srbiju kao svaku drugu zemlju, što se tiče prijema novca. Ptiček je na konferenciji, podsetio da je od trenutka kada je Srbija kroz korisničke uslove dobila mogućnost slanja novca, do momenta implementacije te usluge, prošlo godinu i po dana. On je naglasio da nema elektronske trgovine ukoliko je potreban i jedan jedini papirni dokument, istakavši da, što se naših zakona tiče oni jesu dobri, te PayPal može da dođe i pruži uslugu. Na konferenciji je bilo reči i o preprekama za razvoj elektronske trgovine, gde je savetnik za IKT politike i odnose sa internet zajednicom Registra nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) Slobodan Marković ukazao da je više razloga za to, a među njima su, pre svega, zakonska regulativa koja je prilagođenja tradicionalnom načinu poslovanja i favorizuje pečat, potpis i papir, zatim nedostatak infrastrukutre odnosno pristupačnih bankarskih servisa koji bi omogućili naplatu proizvoda i usluga, slaba konkurentnost domaćih proizvoda na globalnom tržištu i mali broj stručnjaka koji iz Srbije mogu da lansiraju globalni proizvod.

24. februar 2014.

ELEKTRONSKO TRGOVANJE U PORASTU - Srbi na on line kupovinu potrošili sedam milijardi dinara

Kupovina preko interneta sve je popularnija u Srbiji, a građani su samo u prvoj polovini 2013. godini na taj način potrošili sedam milijardi dinara. Prošle godine 900.000 ljudi kupovalo je onlajn, što čini 35,5% svih korisnika interneta u državi.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, broj domaćih kupaca na internetu povećao se za 300.000 u odnosu na 2012. godinu, ali većina potrošača ipak se ne odlučuje za taj način kupovine. Glavni razlozi za to su slaba ponuda na domaćim internet prodavnicama i niska kupovna moć građana. Kako u Srbiji i zemljama bivše Jugoslavije ne postoje jedinstveni registri podataka o elektronskoj trgovini, stanje e-komerca u tim državama ne može se sa sigurnošću uporediti. Prema nekim procenama, obim elektronske trgovine u Srbiji sad je tri do pet puta manji nego u Hrvatskoj, dok je ranijih godina bio i do 10 puta manji.

U 2012. godini nešto više od 600.000 ljudi u Srbiji kupovalo je na internetu, u 2011. taj broj iznosio je 380.000 i činio samo 18 odsto domaćih korisnika interneta. Uprkos tom rastu, postoje značajne prepreke daljem širenju onlajn trgovine.

5. februar 2014.

180 MILIONA "ODNELA" E- TRGOVINA

Kada se na to doda još 884,8 miliona dinara koliko je plaćano na domaćim sajtovima, dobijemo prilično veliki iznos utrošen kroz elektronsku trgovinu. Podaci koje su nam dostavile banke, prikazuju da i naši građani koriste platne kartice za ovu vrstu savremene trgovine, navode u Narodnoj banci Srbije. Kupovinom robe i plaćanjem usluga platnim karticama izdatim u Srbiji preko inostranih internet-sajtova u 2012. godini, obavljeno je oko jedan milion transakcija, u vrednosti od oko 170 miliona evra. U proseku, to je 169 evra po transakciji.  Elektronska trgovina svakako beleži rast, s obzirom na to da je godinu pre na stranim sajtovima bilo 755.960 ovakvih transakcija.

3. februar 2014.

KONFERENCIJA E-TRGOVINA

E-trgovina, PalicKonferencija E-trgovina 2014 privrednicima pruža mogućnost da kao slušaoci učestvuju na konferenciji, steknu uvid u trenutni razvoj ePoslovanja u Srbiji i regionu i uspostave povoljne poslovne kontakte. Odlukom ogranizacionog odbora, termin održavanja Konferencije je od 15 do 17. aprila 2014 godine. Prijava radova je do 21.02., a dostava radova do 31.03.2014. godine. Održava se u Kongresnom centru "Velika terasa" i "Mala gostiona" na Paliću.

vrh

DEFINISANJE

E-trgovina, definicijaMnogi aspekti elektronske trgovine su se implementirali tokom posljednjih tridesetak godina. Ipak, posljednjih desetak godina, kako u specijalizovanoj literaturi tako i među običnim ljudima, javljaju se različite interpretacije i značenja pojma elektronska trgovina, te se pod elektronskom trgovinom obično podrazumevaju operacije kupovine i prodaje proizvoda i usluga, koje se obavljaju preko Interneta. Ali koncept elektronske trgovine je mnogo širi i ne ograničava se samo na Internet. Elektronska trgovina je jedan multidisciplinarni koncept, koji utiče na načine na koje se odvijaju interakcije i pregovori sa klijentima, načine na koje se obavljaju plaćanja, kao i odnosi sa dobavljačima, te iz navedenih razloga zahteva i novi pravni okvir. Po Francuskom udruženju trgovine i elektronske razmene (FCEE - Association Française pour le Commerce et les Échanges), elektronska trgovina je skup neopipljivih veza koje održavaju ekonomski agenti. Ova definicija podrazumeva bilo koju transakciju koja se odvija preko Interneta, telefona, bankarske mreže, itd., kao i bilo koji metod plaćanja nezavisno od toga da li se koristi stvarni ili elektronski novac.

E-trgovina se može posmatrati sa šireg i užeg stanovišta, pa tako šira definicija obuhvata razmenu poslovnih informacija, održavanje poslovnih odnosa i vođenje poslovnih transakcija sredstvima telekomunikacionih mreža. A uža definicija obuhvata kupovinu i prodaju robe, usluga i informacija putem mreže. To znači da a je e-trgovina pojavljujući koncept koji opisuje procese kupovine i prodaje, odnosno razmenu proizvoda, usluga i informacija putem kompjuterskih mreža uključujući i Internet.

vrh

ISTORIJA

Značenje izraza e-trgovina se menjalo tokom vremena. Prvobitno, označavao je olakšavanje poslovnih transakcija elektronski, korišćenjem tehnologije kao što je Elektronska Razmena Podataka (EDI, koji se pojavio krajem 70-tih godina), u cilju slanja poslovnih dokumenata kao narudžbenica i faktura elektronski. Kasnije, uključene su i aktivnosti zajednički nazvane “Mrežna trgovina”, kupovina i prodaja robe i usluga putem Mreže (World Wide Web) preko sigurnih servera (kao HTTPS, specijalni serverski protokol koji kriptuje poverljive podatke radi zaštite potrošača) putem elektronskih servisa plaćanja, kao što su kreditne kartice.

Kada je Mreža postala mnogo poznatija među širom publikom 1994, mnogi eksperti su predviđali da će e-trgovina ubrzo postati vodeći ekonomski sektor. Međutim, trebalo je nekoliko godina da sigurnosni protokoli (kao HTTPS) postanu dovoljno razvijeni široko rasprostranjeni. Kao posledica, između 1998. i 2000. godine, veliki broj kompanija u SAD-u i Evropi razvio samo osnovne sajtove.

Nakon 2005. godine, e-trgovina se veoma afirmisala u svim većim gradovima širom Severne Amerike, zapadne Evrope, i određenih istočno azijskih država. Takođe, e-trgovina se i dalje sporo razvija u nekim industrijalizovanim državama, a praktično ne postoji u zemljama trećeg sveta. Pa ipak e-trgovina ima neograničeni potencijal kako za razvijene tako i nerazvijene zemlje, nudeći velike koristi u veoma neregulisanom okruženju.

vrh

RAZLIKA IZMEĐU TRADICIONALNIH I DIGITALNIH KANALA DISTRIBUCIJE

E-trgovina, razlikaOba vida distribucije imaju isti cilj: dostaviti pravi proizvod, pravom kupcu u pravo vreme, i oba posluju iz istih skladišta obično lociranih pored glavnih transportnih puteva, ali to su im otprilike i sve sličnosti. A poznavanje razlika može sprečiti gubitak hiljada potrošača kompanijama koje pokušavaju da pokrenu online posao.

Mnogi tradicionalni prodavci su dizajnirani da operišu sa velikim porudžbenim konfiguracijama kao što su palete ili sanduci. Oni mogu rukovati sa stotinama, pa i hiljadama porudžbina dnevno, koje su obično poprilično velike, i većina se isporučuje putem kamiona i sl. Nasuprot njima, e-trgovci obrađuju desetine hiljada narudžbenica dnevno, koje mogu biti samo stoti deo veličine njihovih tradicionalnih pandana. Pa tako umesto da šalje sto kutija jednoj prodavnici, može poslati proizvode stotinama potrošača u malim isporukama. Da bi se ovo postiglo e-trgovci moraju opremiti svoje distributivne centre drugačije, ali ovakva automatizacija nije jeftina, i može iznositi od tri do pet puta više po kvadratnom metru od tradicionalnog centra.

Virtualne prodavnice mogu ponuditi veći asortiman proizvoda. Ali ovo predstavlja veliki izazov za online distributivne centre, koji moraju imati više mesta za skladištenje, pokretnih traka i više ljudi da upravlja ovako povećanim izborom. Takođe moraju biti kompjuterizovani, jer što veći asortiman, teže je imati tačan inventar, i izbeći najveću grešku e-trgovine, zaostale porudžbine.

Tradicionalni distribucioni kapaciteti koji koriste pokretne trake obično raspoređuju od trećine do četvrtine svoje radne snage na ovu aktivnost. Nasuprot njima, 75 do 90 % zaposlenih u e-trgovini je raspoređeno na ovom zadatku. Kod e-trgovine, funkcija ljudskih resursa je posebno važna, jer ne samo da će ovakav distributivni centar morati da zaposli više radnika, već će morati da i da njima upravlja mnogo efikasnije kako bi obezbedio zadovoljavajuće rezultate. Upošljavanje dodatne radne snage zahteva veće prostorije za odmor, dodatni parking prostor i sl.

Kada se termin “pakovanje” upotrebi kod tradicionalnih distributivnih centara, obično se odnosi na zatvaranje palete u plastični omot radi zaštite. Ali kod e-trgovine označava aktivnost koja za rezultat ima paket nalik onom koji se može naći ispod božićne jelke.

Distributivni centri e-trgovine moraju biti eksperti za male pakete, što znači da im trebaju odeljenja namenjena pakovanju. Takođe moraju biti više vični u rukovanju sa malim paketima.

Možda i najvažnija razlika jeste krititična uloga distributivnih centara e-trgovine u prodaji. Nivo nezadovoljstva online potrošača opada, a najveća njihova primedba usmerena je, prema istraživanju Jupiter Communications, Inc, na isporuku proizvoda. Takođe, istraživanja su pokazala da potrošači otkažu više od 50% zaostalih porudžbina.

vrh

PITANJE SIGURNOSTI

Internet  je otvorena javna mreža dostupna svima. Uvek postoji mogućnost da neko neovlašćeno prati komunikaciju i to kasnije zloupotrebi. Zbog toga je u cilju njegove ozbiljne primene u savremenom poslovanju potrebno pronaći mehanizam koji će obezbediti:

  • Zaštitu tajnosti informacija (sprečavanje otkrivanja njihovog sadržaja)
  • Integritet informacija (sprečavanje neovlašćene izmene informacija)
  • Autentičnost informacija (definisanje i provera identiteta pošiljaoca).

Kriptografija je nauka koja se bavi metodama očuvanja tajnosti informacija. Osnovni elementi kriptografije:

  • šifrovanje - postupak transformacije čitljivog teksta u oblik nečitljiv za onoga kome taj tekst nije namenjen.
  • dešifrovanje - postupak vraćanja šifrovanog teksta u čitljiv oblik
  • ključ - početna vrednost algoritma kojim se vrši šifrovanje.

METOD ŠIFROVANJA TAJNIM KLJUČEM

Šifrovanje tajnim ključem (Simetrično šifrovanje) jeste šifarski sistem kod koga je ključ za šifrovanje identičan ključu za dešifrovanje. Što znači da i pošiljalac i primalac poruke koriste isti tajni ključ.

METOD ŠIFROVANJA JAVNIM KLJUČEM

U njemu svaki učesnik u komunikaciji koristi dva ključa. Jedan ključ je javni i može se slobodno distribuirati, dok je drugi tajni i dostupan je samo njegovom vlasniku.

Iako su različiti, ključevi su međusobno povezani određenim transformacijama. Poznavanje jednog ključa i algoritma transformacije ne omogućava dobijanje drugog ključa.

Obezbeđenje autentičnosti informacija tj. definisanje i provera identiteta pošiljaoca postiže se upotrebom digitalnih potpisa i digitalnih sertifikata.

Svrha digitalnog potpisa je da potvrdi autentičnost sadržaja poruke (dokaz da poruka nije promenjena na putu od pošiljaoca do primaoca), kao i da obezbedi garantovanje identiteta pošiljaoca poruke. Osnovu digitalnog potpisa čini sadržaj same poruke.

Pošiljalac primenom određenih kriptografskih algoritama prvo od svoje poruke koja je proizvoljne dužine stvara zapis fiksne dužine (pr. 512 ili 1024 bita) koji u potpunosti oslikava sadržaj poruke. To praktično znači da svaka promena u sadržaju poruke dovodi do promene potpisa.

vrh


Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije