GRUPACIJA TRGOVACA OBUĆE, ODEĆE I AKSESOARA

 

Udruženju trgovine Privredne komore Beograda osnovalo je Grupaciju trgovaca obuće, odeće i aksesoara. Osnovni ciljevi rada Grupacije su:

  • Analiza primene zakona i podzakonskih akata koji bitno utiču na uslove poslovanja članova Grupacije
  • Predlaganje izmene i dopune zakonskog okvira radi unapređenja poslovnog ambijenta
  • Organizacija B2B susreta sa potencijalnim partnerima, kao i poseta i nastupa na sajmovima u zemlji i inostranstvu.
  • Organizacija edukativnih seminara i radionica radi unapređenja kvaliteta rada.
  • Saradnja sa nadležnim ministarstvima i institucijama (Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo privrede, Ministarstvo finansija, Uprava Carina, Sekretarijat za privredu Beograda, Komisija za zaštitu konkurencije) kao i nadležnim inspekcijskim organima radi ostvarivanja interesa članova.
  • Predlaganje mera za suzbijanje sivog prometa i nelojalne konkurencije.

Predsednik Odbora Grupacije trgovaca obuće, odećei aksesoara je Draško Babić, generalni direktor FASHION DOMPANY DOO, a zamenik predsednika je Uroš Momirović, pomoćnik generalnog direktora za ekonomske poslove u MONA DOO. Članovi Grupacije su prema finansijskim izveštajima za 2013. godinu imali promet veči od 12 millijardi dinara i zapošljavali su 2.350 radnika.