GRUPACIJA TRGOVACA OBUĆE, ODEĆE I AKSESOARA

 

Udruženju trgovine Privredne komore Beograda osnovalo je Grupaciju trgovaca obuće, odeće i aksesoara. Osnovni ciljevi rada Grupacije su:

  • Analiza primene zakona i podzakonskih akata koji bitno utiču na uslove poslovanja članova Grupacije
  • Predlaganje izmene i dopune zakonskog okvira radi unapređenja poslovnog ambijenta
  • Organizacija B2B susreta sa potencijalnim partnerima, kao i poseta i nastupa na sajmovima u zemlji i inostranstvu.
  • Organizacija edukativnih seminara i radionica radi unapređenja kvaliteta rada.
  • Saradnja sa nadležnim ministarstvima i institucijama (Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo privrede, Ministarstvo finansija, Uprava Carina, Sekretarijat za privredu Beograda, Komisija za zaštitu konkurencije) kao i nadležnim inspekcijskim organima radi ostvarivanja interesa članova.
  • Predlaganje mera za suzbijanje sivog prometa i nelojalne konkurencije.

Predsednik Odbora Grupacije trgovaca obuće, odećei aksesoara je Draško Babić, generalni direktor FASHION DOMPANY DOO, a zamenik predsednika je Uroš Momirović, pomoćnik generalnog direktora za ekonomske poslove u MONA DOO. Članovi Grupacije su prema finansijskim izveštajima za 2013. godinu imali promet veči od 12 millijardi dinara i zapošljavali su 2.350 radnika.

ČLANOVI ODBORA GRUPACIJE

RB IME I PREZIME FUNKCIJA PRIVREDNO DRUŠTVO ADRESA
1. Draško Babić
*predsednik Odbora
direktor FASHION COMPANY DOO 11070 Novi Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 115 B
2. Uroš Momirović
**zamenik predsednika Odbora
pomoćnik generalnog direktora MONA DOO 11000 Beograd
Cara Uroša 62-64
3. Mirjana Živković menadžer pravnih poslova ĐAK DOO 11080 Zemun
Milana Rešetara 5
4. Vladimir Filipović direktor maloprodaje TRIPLE JUMP DOO 11070 Novi Beograd
Vladimira Popovića 38-40
5. Dijana Filipović zamenik direktora prodaje N SPORT DOO 11080 Zemun
Autoput Beograd - Novi Sad 150 A
6. Petar Rogić zamenik direktora maloprodaje OFFICE SHOES DOO 24000 Subotica
Trg Ugarnice BB
7. Željko Zagorac direktor STUDIO TRINAEST DOO 11000 Beograd
Bulevar kralja Aleksandra 38

AKTIVNOSTI GRUPACIJE


9. decembar 2015.

SASTANAK GRUPACIJE TRGOVACA OBUĆE, ODEĆE I AKSESOARA

U Privrednoj komori Beograda održan je sastanak Grupacije trgovaca obuće, odeće i aksesoara. Tema sastanka je rešavanje nedoumica i različitih tumačenja propisa vezanih za izgled objekata trgovaca i malih privrednika, koji su korisnici lokala u okviru objekata pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, u centralnim gradskim trgovačkim zonama, u kojima obavljaju svoje delatnosti.
Aleksandra Šević, zamenik direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, izvestila je prisutne da Zavod štiti objekte u celini, a ne samo fasadu. Upoznala je prisutne o procedurama pribavljanja saglasnosti za postavljanje reklama i vršenje adaptacije i renoviranja u prostorima pod zaštitom Zavoda. Takođe ih je podsetila da su u obavezi da produžavaju važnost saglasnosti za postavljanje reklama. Ukoliko nije bilo promena od dobijanja prvobitne saglasnosti, Zavodu se šalje zahtev za produžavanje saglasnosti na postavljene reklame za sledeću kalendarsku godinu, bez obaveze ulaženja u ponovnu proceduru dobijanja već postojeće saglasnosti, pošto se taksa plaća Opštini svake godine.

U diskusiji, privrednici su informisani o principima odlučivanja pri davanju saglasnosti u svakoj od zona zaštite, kao i za pojedinačne objekte koji su i pod zaštitom Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.


24. mart 2015.

U TOKU JE  IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA TRGOVINE DO 2020.

Radimo Strategiju razvoja trgovine u Srbiji do 2020. godine koja bi trebalo da počne da se primenjuje do kraja ove godine, izjavio je danas u Privrednoj komori Beograda, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, Žarko Malinović.
Na sastanku Grupacije trgovaca obuće, odeće i akcesoara Komore Beograda Malinović je najavio da će resor  trgovine ovu strategiju raditi zajedno sa privredom i naveo da će  to biti pokretačka strategija. Ukoliko se uoče problemi  u primeni postojećih propisa  mi ćemo ih menjati, dodao je Malinović. Na predlog pomoćnika ministra uspostaviće se praksa mesečnog komuniciranja sa privrednicima u rešavanju problema upraksi izazvanih neusaglašenošću različitih zakona.


9. decembar 2014.

PRVA SEDNICA GRUPACIJE TRGOVACA OBUĆE, ODEĆE I AKSESOARA

U Privrednoj komori Beograda održana je prva sednica Grupacije trgovaca obuće, odeće i aksesoara u okviru Udruženja trgovine. Prema utvrđenom dnevnom redu za ovu sednicu izvršen je izbor članova Odbora Grupacije. Za predsednika Odbora izabran je Draško Babić, direktor FASHION COMPANY DOO, dok je za potpredsednika izabrana Uroš Momirović, direktor MONA DOO. Usvojen je Plan rada za 2015 godinu i postavljeni su prioriteti rada koji se pre svega odnose na izmene zakonskih propisa koji se odnose na funkcionisanje maloprodaje u Srbiji i usmerene su na unapređenje privrednog ambijenta i efikasnije poslovanje.

 


23. oktobar 2014.

KONSTITUTIVNA SEDNICA GRUPACIJE TRGOVACA OBUĆE, ODEĆE I AKSESOARA

Inicijativom članova Privredne komore Beograda osnovana je Grupacija trgovaca obuće, odeće i aksesoara u okviru Udruženja trgovine. Na prvoj sednici Grupacije privrednici su imali priliku da diskutuju o problemima primene Zakona o zaštiti potrošača sa predstavnicima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: Vesnom Novaković, pomoćnicom ministra,  Sektor za zaštitu potrošača i Goranom Macura, načelnikom Odeljenja za opšti nadzor tržišne inspekcije. U nastavku sednice članovi Grupacije su se saglasili oko osnovnih ciljeva rada Grupacije i zaključeno je da se na sledećoj sednici usvoje predlozi članova Odbora i predsednika Grupacije, kao i plan rada za 2015. godinu.

 


27. septembar 2014.

SUSRET PRIVREDNIKA – “IMATE REČ”

Ministarstvo privrede i Privredna komora Srbije,  u saradnji sa resornim ministarstvima i regionalnim komorama, organizovalo je dvonedeljni dijalog privrede, države i struke o merama koje treba preduzeti, kako bi se unapredio ambijent za poslovanje i investiranje u pojedinačnim sektorima privređivanja. Pod sloganom „Imate reč – budite deo rešenja“ od 26. septembra do 8. oktobra svakodnevno će se održavati susreti privrednika, predstavnika nadležnih državnih institucija, stručne javnosti i međunarodnih organizacija.

27. septembra tema su bili problemi i rešenjima u sektoru trgovne. Cilj je identifikacija ključnih prepreka uspešnijem poslovanju i pronalazak rešenje problema sa kojima se suočavaju  privrednici. Članovi Grupacije trgovaca obuće, odeće i aksesoara, preduzeća Fashon Company i N-Sport, su predstavnicima Ministarstva privrede i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija izložili probleme koji se tiču primene prodajnih podsticaja i prakse nelojalne konkurencije, i uputili u pisanoj formi predloge konkretnih zakonskih izmene koje se odnose na ove probleme. Ove izmene su usvojene na prethodnim sastancima članova Grupacije i predstavljaju korak ka unapređenju poslovnog ambijenta za trgovce u maloprodaji, posebno u specijalizovanim radnjama.


Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije