GRUPACIJA ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA

Zdrava hrana 

Udruženju trgovine i usluga Privredne komore Beograda osnovalo je Grupaciju za vođenje poslovnih knjiga. Poslovi i zadaci Grupacije su:

 • Analiza efekata primene zakonskih okvira i definisanje praktičnih problema u primeni zakona i podzakonskih akata;
 • Učešće u donošenju zakona kroz proces javne rasprave;
 • Organizovanje edukativnih seminara za potrebe članova Grupacije;
 • Poslovno obaveštavanje članova Grupacije o aktuelnim izmenama i dopunama zakonskog okvira;
 • U saradnji sa članovima Grupacije organizovanje poslovnih susreta sa potencijalnim korisnicima usluga;
 • Aktivnosti promovisanja rada Grupacije prema svim institucijama od značaja za poslovanje članova Grupacije;
 • Organizacija događaja koji će unaprediti i promovisati rad u sektoru za vođenje poslovnih knjiga u svim oblastima rada – trgovina, agencije, ugostiteljstvo... (okrugli sto, konferencija).

Predsednik Odbora Grupacije za vođenje poslovnih knjiga je Veljko Purić – GOOD DEAL PARTNERS DOO,  a zamenik predsednika je Dragana Bosnić – AGENCIJA BOSNIĆ DOO.

ČLANOVI GRUPACIJE

RB

IME I PREZIME

PRIVREDNO DRUŠTVO

ADRESA

E-MAIL

1.

Veljko Purić
*predsednik Grupacije

GOOD DEAL PARTNERS DOO

11211 Beograd-Borča
Ratnih vojnih invalida 8/23

gooddealpartners@gmail.com

2.

Dragana Bosnić
*zamenik predsednika Grupacije

AGENCIJA BOSNIĆ DOO

11070 Novi Beograd
Bulevar Arsenija Čarnojevića 145/17

agbosnic@beotel.net

3.

Svetlana Kljajić

AGENCIJA CECA

11080 Zemun
Dragana Rakića 22

svetlanakljajic@yahoo.com

4.

Mirjana Medojević

BEOFLAME

11070 Novi Beograd
Bulevar Arsenija Čarnojevića 146/1

beoflame@open.telekom.rs

5.

Oglica Maksimović

NORMA 1 DOO

11070 Novi Beograd
Gandijeva 221/11

norma1doo@gmail.com

6.

Maja Đorđević

SUPER MENAGEMENT PR

11000 Beograd
Albanske spomenice 19/76

maja.books@gmail.com

AKTIVNOSTI


28. april 2015.

 KONSTITUTIVNI SASTANAK GRUPACIJE ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA


U Privrednoj komori Beograda održan je sastanak Grupacije za vođenje poslovnih knjiga. Grupacija je dala predloge za izmenu Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, koja je poslata Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Povodom toga biće organizovan sastanak i pozvani nadležni organi po pitanju mogućnosti izmene Uredbe.
Aleksandar Milošević, sekretar Udruženja trgovine i usluga, informisao je prisutne da je Odbor trgovine i usluga na svojoj poslednjoj sednici doneo Odluku o formiranju Grupacije za vođenje poslovnih knjiga i da je sledeći korak u formalizaciji rada Grupacije izbor predsednika i zamenika predsednika. Izabrani su Veljko Purić kao predsednik i Dragana Bosnić kao zamenik predsednika Grupacije. 
Zaključak sastanka je da se traži od  Poreske uprave da izvrši prezentaciju elektronskog podnošenju prijave za porez na dobit pravnih lica.


25. februar 2015.

SASTANAK GRUPACIJE ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA


U Privrednoj komori Beograda je 25. februara 2015. godine održan sastanak Grupacije za vođenje poslovnih knjiga, na kome su ponovljeni ciljevi, kao što su podizanje prepoznatljivosti knjigovodstvene profesije u celom društvu i od strane privrednih subjekata i od strane nadležnih državnih organa. Tema sastanka je bilo predlaganje određenih inicijativa za izmenu pojedinih podzakonskih akata ili predlaganje promene u načinu rada i poslovanja određenih institucija sa kojima se svakodnevno komunicira (Poreska Uprava, PIO fond, RZZO, Fond za zdravstvo).

Na sastanku je zaključeno da treba:

 • organizovati sastanak sa predstavnicima PIO fonda i RZZO-a, oko registracije zaposlenih, overe zdravstvenih knjižica i OD obrazaca;
 • tražiti izmene uredbe koja je vezana za Zakon o upravljanju otpadom;
 • raditi na edukaciji klijenata, odnosno zakonskih zastupnika privrednih društava;
 • predlagati izmene u Zakonu o računovodstvu, kako bi se uveo profil lica odgovornog za sastavljanje finansijskih izveštaja.

12. februar 2015.

SASTANAK POVODOM OBRAZOVANJA GRUPACIJE ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA

U Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Udruženja trgovine i usluga i Centra za ekonomsku politiku, poreski sistem i poslovno izveštavanje, održan je inicijalni sastanak knjigovođa za formiranje Grupacije za vođenje poslovnih knjiga. 


Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije