GRAD BEOGRAD-KRETANJE TURISTIČKOG PROMETA PO ZEMLJAMA SA KSR
za period maj 2011.
 
PROMET TURISTA
jun 2011.

 

Posetioci
jun 2010

Posetioci
jun 2011

Indeks

Noćenja
jun2010

Noćenja
jun2011

Indeks

UKUPNO

55884

58449

105

119134

125594

105

DOMAĆI

21094

16508

    78

47884

45012

94

STRANI

34790

41341

121

71250

80582

113

   

PROMET TURISTA
I-VI 2011. 

 

Posetioci
2010.

Posetioci
2011.

Indeks

Noćenja
2010

Noćenja
2011.

Indeks

UKUPNO

268485

286607

107

582425

621530

107

DOMAĆI

94623

86089

91

229211

220151

96

STRANI

173869

200518

115

353214

401379

114

 BROJ BROJ NOĆENJA ZA 13 ZEMALJA
STRUKTURA INOSTRANIH TURISTA
zaključno jun 2011.

 

Zemlja

noćenja I-VI

Indeks

1. Slovenija

40196

122

2. Italija

18790

74

3. Crna Gora

25261

122

4. Nemačka

26413

134

5. Hrvatska

28871

116

6. BiH

21602

108

7. Ruska Federacija

18821

123

8. Ujedinjeno Kraljevstvo

16154

118

9.  Grčka

14091

97

10. SAD

13850

109

11. Austrija

13381

102

12.  Bugarska

     12106        

98

13. Makedonija

14288

111
ISKORIŠĆENOST SMEŠTAJNIH KAPACITETA U % 2011/2010. godina – jun 2011.

 

Broj ležajeva
2010. 

Broj ležajeva
2011. 

Iskorišćenost u junu 2010. 

Iskorišćenost u junu 2011. 

Iskorišćenost u % od početka godine (I-VI) 2010. 

Iskorišćenost u % od početka godine (I-VI) 2011. 

UKUPNO

11.459

11.890

34.7

35.2

28.1

28.9

HOTELI

6852

7.172

39.7

40.2

32.8

34.5

MOTELI

199

199

6.6

8.7

5.6

5.8

PRENOĆIŠTA

850

850

28.9

31.7

24.5

25.7

KAMPOVI

300

300

8.6

7.5

4.0

2.9

KOLA ZA SP. I RUČ

2331

2331

15.3

11.2

9.5

7.5

BANJSKA LEČILIŠTA

460

460

93.1

110.3

81.0

80.1

OSTALI OBJEKTI

467

578

6.3

7.9

4.2

7.0

 

ISKORIŠĆENOST SMEŠTAJNIH KAPACITETA U %
I-VI 2011.Iskorišćenost u % od početka godine (I-VI) 2011. 

28.9

34.5

5.8

25.7

2.9

7.5

80.1

7.0

 
ISKORIŠĆENOST SMEŠTAJNIH KAPACITETA U %
junu 2011.

Iskorišćenost u % jun 2011.

35.2

40.2

8.7

31.7

7.5

11.2

110.3

7.9

 HOTELI PO KATEGORIZACIJI

PREMA BROJU POSETILACA I OSTVARENIM NOĆENJIMA

jun 2011
.
  
  
  Broj posetilaca Broj noćenja
Hoteli I kategorije 6483 14151
Hoteli II kategorije 14897 30190
Hoteli III kategorije 14856 27354
Hoteli IV kategorije 7858 14822
Hoteli V kategorije 0 0
UKUPNO 44094 86517


Udruženje trgovine, turizma i usluga


Info

Prvi kongres ruralnog turizma

Savetovanje u oblasti ruralnog turizma

TAIEX seminar