Privredna komora Beograda vas poziva da uzmete učećšće na Regionalnoj turističkoj konferenciji: "Regionalna saradnja u razvoju turizma", koja za cilj ima povećanje broja turista između zemalja u regionu, privlačenje turista iz trećih zemalja u region, inteziviranje saradnje između turističkih privreda država regiona, uspostavljanje posebnih vidova saradnje između privrednih subjekata na bazi međusobnih interesa, promociju i utvrživanje gotovih regionalnih turističkih proizvoda.

Regionalna turističa konferencija će raditi u okviru panela:

  • razvoj ruralnog turizma
  • integrisani turistički proizvod

Ovom konferencijom obuhvaćene su zemlje tzv. Jugoistočne Evrope: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Mađarska, Slovačka, Rumunija, Albanija, Moldavija, Bugarska  i Grčka.

Predstavnici Ministarstava država regiona na konferenciji će govoriti o merama koje se preduzimaju i sprovode radi stvaranja uslova za razvoj turizma.

Univerzitetski profesori  će predstaviti buduće pravce razvoja jedinstvenog turističkog proizvoda i ruralnog turizma u regionu.

Primerima dobre prakse će biti predstavljana dosadašnja dostignuća regiona u oblasti turizma.

Na kraju rada konferencije usvojiće se deklaracija sa preporukama o merama koje treba preduzeti radi uspešnog razvoja turizma.

 


Udruženje trgovine, turizma i usluga


Info

Prvi kongres ruralnog turizma

Savetovanje u oblasti ruralnog turizma

TAIEX seminar