KONKURS ZA DODELU KREDITA ZA PODSTICANJE
UGOSTITELJSKE PONUDE MSPP IZ OBLASTI TURIZMA

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja – sektor za turizam, raspisalo je konkurs za dodelu kredita za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude u turizmu u 2009. godini. Iz budžeta Republike Srbije, a za tu namenu je odvojeno 320 miliona dinara.
Svi zainteresovani, mogu da konkurišu za kredit najkasnije do 1. septembra 2009.
Uslovi kreditiranja su sledeći: kamatna stopa je 1% godišnje, rok otplate je 5 godina, sa jednom godinom grejs perioda. Najmanji iznos kredita je dva miliona dinara, a učešće kredita u projektu ne može biti veći od 50% vrednosti projekta.
Sredstva se mogu koristiti za izgradnju i uredjenje hotela, restorana, sportskih i zabavnih kapaciteta, rekonstrukciju ugostiteljskih objekata na vodi, pretvaranje ruralnih objekata u turističko-ugostiteljske, za marketing domaće ugostiteljske ponude i dizajn, pripremu i proizvodnju suvenira.
Kriterijumi su sledeći: uskladjenost sa Strategijom razvoja turizma, unapredjenje kvaliteta ugostiteljske ponude, ekonomska opravdanost, povećanje dolazaka stranih turista, finansijska i kreditna sposobnost, nivo razvijenosti opštine, uskladjenost objekata sa ambijentom i planskom dokumentacijom.
Sve dodatne informacije možete dobiti kod Fonda za razvoj www.fondzarazvoj.sr.gov.yu ili na telefon 011/2629 786, 011/2621 856.


Udruženje trgovine, turizma i usluga


Info

Prvi kongres ruralnog turizma

Savetovanje u oblasti ruralnog turizma

TAIEX seminar