EDUKACIJA ZA TURISTIČKE AGENCIJE


30. maj 2013.

ODRŽAN SASTANAK SA GRUPACIJOM TURISTIČKIH AGENCIJA

Teme sastanka sa grupacijom turističkih agencija su bile putničko osiguranje građana Republike Srbije za vreme boravka u inostranstvu, kao i uticaj informacionih tehnologija na turizam. Prisutni su iskazali nezadovoljstvo što se izmene zakonske regulative godinama unazad dešavaju u toku sezone. Od septembra meseca 2013. godine, Udruženje ugostiteljstva i turizma planira održavanje edukacije zaposlenih u turističkim agencijama prema usko stručno specijalizovanom programu.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva finansije i privrede - Sektora za turizam, kao i  vlasnici i direktori tuističkih agencija, YUTA, ANTAS-a i ATAS-a.


Udruženje trgovine, turizma i usluga


Info

Prvi kongres ruralnog turizma

Savetovanje u oblasti ruralnog turizma

TAIEX seminar