EDUKACIJA ZA HOSTELE


6. jun 2013.

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA BEOGRADSKIH HOSTELA

Udruženje ugostiteljstva u turizma, u saradnji sa Ferijalnim i hostelskim savezom Srbije, organizovalo je sastanak sa predstavnicim beogradskih hostela, u cilju predstavljanja edukacije koje će biti organizovano u okviru trening centra Privredne komore Beograda kao i promotivnih aktivnosti Ferijalnog i hostelskog saveza Srbije.
Nakon uspešne realizacije seminara za hotele i turističke agencije, Udruženje ugostiteljstva i turizma će u narednom periodu organizovati seminare za zaposlene u hostelima, koji će polaznicima omogućiti obnavljanje i dopunjavanje stečenih znanja i razvijanje različitih sposobnosti i veština za rad.
Predstavnici Ferijalnog i hostelskog saveza Srbije su predstavili svoje promotivne aktivnosti, kao i novi web sajt Saveza koji pruža mogućnost bukiranja hostela u svim zemljama sveta.


Udruženje trgovine, turizma i usluga


Info

Prvi kongres ruralnog turizma

Savetovanje u oblasti ruralnog turizma

TAIEX seminar