I KONGRES  RURALNOG  TURIZMA

„Multisektorska partnerstava kao temelj kreiranja ruralne turističke destinacije“

 

 ZAKLJUČCI

Opšti zaključci

 1. Turizam na selu ima veliki potencijal u Republici Srbiji.
 2. Za razvoj ruralnog turizma neophodno  je podizanje nivoa svesti celog društva, obrazovnog sistema,nacionalnih medija,univerziteta i različitih  profila stručnjaka u turizmu. Treba ukazati  kolika je vrednost i potencijal ruralnog turizma i  koliko zahteva angažovanost,  istrajnost i integrisanje.

Očuvanje i autentičnost turističkog proizvoda

 1. Neophodno je da ruralni turizam postane ravnopravna komponeta ukupne turističke ponude Srbije, jer smo iz  izlaganja videli da to nije slučaj u praksi i da je neophodno obezbeđivanje punue valorizacije potvrdjenih turističkih potencijala, očuvanja  i podsticanja  njihove  autentičnosti.

Dostupnost

 1. Turistička ponuda mora biti dostupna svim potencijalnim posetiocima-turistima, a da bi se to realizovalo  neophodno je aktivno uključivanje države, izgradnja kvalitetne infrastrukture, kao i očuvanje turističkog potencijala, u vidu pooštravanja mera zaštite parkova prirode, nacionalnih parkova i tome slićno.

Promocija

 1. Način na koji se promovišu potencijali ruralnog turizma nije adekvatan.  Organizacije koje se bave promocijom  ne usaglašavaju mogučnosti ponude i postojaćeg  potencijala ruralnog turizma.
 2. Ključnu ulogu u promovisanju značaja ruralnog turizma treba da imaju nacionalni mediji, da bi turistička ponuda bila dostupna svim potencijalnim turistima.

Razvoj

 1. Formiranje Nacionalna asocijacija za razvoj ruralnog turizma-NARRT koja bi svoje aktivnosti sprovodila preko divizija , sektora . Usluge koje bi pružala su sledeće:
 • Stučno savetovanje
 • Sertifikacija i licenciranje
 • Edukacija
 • Regulisanje suvenira, sta je to suvenir Srbije, sta sela,a sta regiona. Utvrdjivanje  standarda proizvodnje, dizajna, materjala i cen e suvenira.
 1. Važno je da ceo proces razvoja ruralnog turizma radimo polako i bez brzih odluka.

Saradnja

 1. Udruživanjem i povezivanjem  svih stejkholdera u ruralnom turizmu treba podsticati formiranje nevladinih organizacija  čija će funkija biti lobiranje za osnivanje Nacionalne asocijacije za razvoj  ruralnog turizma . NARRT bi bio neka vrsta „Esnafskog udruženja“ i  prepoznatljiva  adresa  za kontakte sa ministarstvima i EU.
 1. Saradnja sa regionom može se organizovati po ugledu na Baltičke zemlje koje su formirale Savez e i Asocijaciju za ruralni turizam Baltičkih zemalja. Potrebno je raditi na integraciji ruralnog turističkog proizvoda  regiona.Potrebno je  davati inicijjative ministarstvima radi formiranja  Agencije  za receptivni turizam koja bi se bavila privlačenjem turista  u Srbiju.

Kategorizacija

 1. Zbog lakšeg pridruživanja EU, kategorizacija mora da se vrši u skladu sa međunarodnim konvencijama.

Apel

Učesnici  I Kongresa ruralnog turizma žele da  apeluju na Vladu da sledećim propisima  zabrani  korišćenje genetski modifikovanih proizvoda u poljoprivredi.
 

Prvi kongres ruralnog turizma