Mi,učesnici Prvog kongresa Ruralnog turizma Srbije sa međunarodnim učešćem, održanog u Kragujevcu 27. i 28. maja 2010 godine,svesni da Ruralni turizam igra ključnu ulogu u očuvanju indentiteta ruralnih zajednica, održivom razvoju ruralnih područja, zadržavanju lokalne populacije u seoskim sredinama, da predstavlja veoma jak segment evropskog turizma i da je od izuzetnog značaja za ekonomiju zemlje, polazeći od potrebe aktivnog i organizovanog pristupa u ruralnom razvoju  i  razvoju ruralnog turizma , donosimo sledeće

 

DEKLARACIJA  O RURALNOM TURIZMU

 

Ruralni turizam se definiše kao oblik turizma koji obuhvata sve aktivnosti u ruralnom području.On, kao selektivni oblik turizma, u sebi uključuje niz aktivnosti, različite usluge i dodatne sadržaje koje stanovnoštvo u ruralnim područjima organizuje u cilju privlačenja turista i stvaranje dodatnog prihoda njihovim porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima, čime se ostvaruje ekonomski razvoj i razvitak tih područja, podiže životni standard, smanjuje odliv ruralnog stanovništva, a sve na načelima održivog razvoja i očuvanja postojećih prirodnih resursa.

 

Ruralni turizam u sebi obuhvata agroturizam, aktivnosti u prirodi, ruralno iskustvo, kulturni turizam, avanturistički, izletnički turizam, pripremu  tradicionalne hrane, izradu suvenira i druge slične oblike turizma.

 

Nosioci ponude u ruralnom ruralnom turizmu su  seoska porodična poljoprivredna gazdinstva,ali mogu biti i svi ostali subjekti koji svoju delatnost obavljaju u okviru  određenog ruralnog prostora.

 

Ruralni prostor obuhvata ljude, zemlju, druge resurse u otvorenim prirodnim područjima i ruralnim naseljima izvan neposrednog ekonomskog uticaja glavnih urbanih centara.

 

Ruralni turizam se razvija u skladu sa načelima održivog razvoja i doprinosi u očuvanju svekolikog nasleđa, urbane strukture sela, zaštiti prirode, očuvanju krajolika, očuvanju bioraznolikosti itd.

 

Turističku atrakciju svake ruralne turističke destinacije treba optimalno koristiti, štititi od uništenja, degradacije i nenamenskog  korišćenja.

 

Planiranje razvoja ruralnog turizma, uzima u obzir socijalne, ekonomske, ekološke,estetske elemente i naročito prostorni aspekt.

 

      Turistički sektor mora biti uključen u izradu prostornih planova na svim nivoima.

 

Lokalno stanovništvo mora da bude pitano i uključeno u sve akcije u ruralnom prostoru.

 

Javno privatno partnerstvo u ruralnom turizmu  se ogleda u unapređenju

atraktivnosti i produktivnosti destinacije, unapređenju upravljanja destinacijom i unapređenje efikasnosti marketinga.

 

Dodatna vrednost se stvara u neprekidnom dodiru sa ljudima, turistima i potencijalnim potrošačima uz negovanje tradicionalne gostoljubivosti.

 

Radićemo na podizanju kvalliteta proizvoda i usluga u ruralnom turizmu.

 

Ljudi su u turističkim uslugama u Ruralnom turizmu ključna karika. Radicemo koordinisano na stalnom stručnom usavršavanju i unapređivanju znanja svih učesnika u Ruralnom turizmu.

 

Stvaraćemo zakonski okvir koji će pogodovati razvoju sela i ruralnog turizma i omogućavati konkurentnost turističke ponude na selu.

 

Obezbedićemo promociju ruralnog turizma kroz razvoj i primenu komunikacionih tehnologija i  interneta i razvoj potrebne IT infrastrukture.

 

Stvorićemo inovativni model turističkih klastera u ruralnom turizmu koji će dugoročnim razvojem postati prepoznatljivi na turističkom tržištu i biti konkurentni i na međunarodnom turističkom tržištu.

 

Zajedničko delovanje, sporazumevanje i dogovaranje biće odlika rada svih subjekata u ruralnom turizmu.

 

Potpisujući ovu Deklaraciju o ruralnom turizmu, potpisnici je prihvataju uz obavezu da je dosledno sprovode, a ona ostaje otvorena za pristupanje i svim drugim subjektima koji su spremni  da  sinhronizovanim zajedničkim delovanjem

rade na ruralnom razvoju i razvoju ruralnog turizma Srbije.  

 


Mr.Svetozar Krstić


Prvi kongres ruralnog turizma