1. decembar 2017.

SEDNICA SEKCIJE ZA RAZVOJ FAKTORINGA   

U PKS-Privrednoj komori Beograda održana je sednica Sekcije za razvoj faktoringa u proširenom sastavu, na kojoj je usvojen izveštaj o radu u 2017. godini i plan aktivnosti za 2018. godinu. Klјučne aktivnosti u narednoj godini odnose se na  sprovođenje redovne godišnje ankete o ostvarenom prometu faktoring usluga u prethodnoj godini , pokretanje inicijative  ministarstvu finansija -upravi za sprečavanje pranja novca za dopunu tumačenja pojedinih odredbi zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma , sa argumentima za preispitivanje važećeg mišlјenja po pitanju  tumačenja „ stranke u poslovnom odnosu“ odnosno postojanja obaveze identifikacije dužnika u jednofaktorskom sistemu faktoringa i domaćem faktoringu, kao i  nastavak saradnje sa EBRD kroz održavanje edukativnih radionica.


29. Jun 2017.

KONSTITUTIVNA SEDNICA SEKCIJE ZA RAZVOJ FAKTORINGA

Na osnovu odluke Odbora za bankarstvo, osiguranje i druge finansijske institucije Privredne komore Srbije od 24.02.2017, u četvrtak, 29. juna 2017. godine u PKS-Privrednoj komori Beograda održana je konstitutivna sednica Sekcije za razvoj faktoringa.  Za predsednika Sekcije izabrana je Tanja Kursar, direktor sektora za faktoring u Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza- AOFI, koja se zahvalila na ukazanom poverenju i istakla da je faktoring proizvod koji ima budućnost i koji može još mnogo da napreduje. Za zamenika predsednika izabrana je Ljiljana Jović, šef Službe faktoring poslovanja u Societe Generale Srbija. 

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA