ZANIMLJIVOSTI

EKSPANZIJA PARKOVA U DANSKOJ KOJI KOMBINUJU URBANIZAM I POLJOPRIVREDUFirme William McDonough + Partners i GXN udružile su se sa firmama 3XN Architects, BCVA i Urland da bi razvile master plan za „Agro Food Park“ („AFP“) ili čvorište poljoprivrednih inovacija u Aarhusu u Danskoj. Cilj projekta je da služi kao merilo za budući razvoj globalne prehrambene industrije, i na njemu će sarađivati naučnici i akademici zajedno sa privrednim sektorom uzimajući u obzir sa jedne strane gustinu naseljenosti u urbanom području a sa druge poljoprivredna polja za testiranje.
www.gradjevinarstvo.rs

Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info