1-2. jun 2017.

KONGRES O PROCESNOJ TEHNICI - PROCESING 

Društvo za procesnu tehniku Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) i ove godine organizuje međunarodni kongres o procesnoj industriji – PROCESING. Ovaj jubilarni, 30. po redu kongres biće održan 1. i 2. juna 2017. godine u Sava centru, a jedan od programskih pokrovitelja je i Privredna komora Srbije – Privredna komora Beograda.

Ciljevi PROCESING-a su inoviranje i proširivanje znanja inženjera u procesnoj industriji, kao i podrška istraživačima u predstavljanju ostvarenih rezultata istraživačkih projekata. Kongres će i ove godine biti uključen u Program obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije.

Više informacija na zvaničnom sajtu SMEITS-a.


16-17. novembar 2016.

KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM – JUSK EVROPSKA NEDELJA KVALITETA 2016

Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet (JUSK) u saradnji sa Privrednom komorom Beograda organizuje konferenciju sa međunarodnim učešćem – JUSK Evropska nedelja kvaliteta 2016 pod motom "Kvalitet u budućnosti" koja će se održati 16. i 17. novembra 2016. godine, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala na šestom spratu.
Glavni cilj JUSK ENK 2016 je da obezbedi međunarodni forum za razmenu znanja, iskustva, istraživačkih rezultata i informacija o različitim aspektima stanja, razvoja i primene QM-a, IMS-a i poslovne standardizacije. JUSK ENK 2016 će razmatrati filozofske, naučne i praktične koncepte, istraživanja, razvoja i primene QM-a zasnovanog na prilazima (QMS/TQM/BE/IMS).


20. oktobar 2016.

3. KONFERENCIJA NEZAVISNOG TRŽIŠTA REZERVNIH DELOVA

U organizaciji IAM interest group SEE a pod pokroviteljstvom FIGIEFA, 20. oktobra 2016. godine u Bukureštu, Rumunija, održaće se 3. Konferencija nezavisnog tržišta rezervnih delova. Cilj konferencije je da učvrsti veze između svojih članova, kao i da ukaže na značaj nezavisnog tržišta rezervnih delova koje je neopravdano zanemareno. IAM Conference SEE će okupiti lidere svih evropskih veletrgovaca i dobavljača na jednom mestu, kako bi od IAM napravili kompaktniju i prepoznatljivu industriju. Konferenciju će voditi g-din Hartmut Roehl, predsednik FIGIEFA (Međunarodna federacija IAM distributera u Briselu) i GVA (Nemačko nacionalno udruženje trgovaca rezervni delovima).
Za detaljne informacije obratite se  kontakt osobi: Nikola Đorđević, menadžer Udruženja, tel: 8652 874,  web: www.iamconferencesee.com


20. oktobar 2016. Bukurešt, Rumunija

3. KONFERENCIJA NEZAVISNOG TRŽIŠTA REZERVNIH DELOVA

U organizaciji IAM interest group SEE (Atina, Nikozija, Budmipešta, Bukurešt, Beograd, Zagreb, Sofija, Ljubljana, Sarajevo, Tirana, Priština, Skoplje, Podgorica, Kišinjev) pod pokroviteljstvom FIGIEFA, 20. oktobra 2016. u Bukureštu, Palata Parlamenta, će se održati 3. Konferencija nezavisnog tržišta rezervnih delova.
Sa ciljem da učvrsti veze između svojih članova, kao i da ukaže na značaj nezavisnog tržišta rezervnih delova koje je neopravdano zanemareno (s obzirom na potencijal od skoro 6 milijardi evra u jugoistočnoj Evropi), IAM Conference SEE će okupiti lidere svih evropskih veletrgovaca i dobavljača na jedno mesto kako bi od IAM napravili kompaktniju i prepoznatljiviju industriju.


19–21. oktobar 2016

SAJAM ROENERGY SOUTH-EAST EUROPE ROMANIA  2016

U periodu od 19 – 21. oktobra 2016. godine u Temišvaru Rumunija, održaće se Međunarodni sajam obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti - RoEnergy South-East Europe Romania 2016. Sajam obuhvata izložbu i konferencijski deo na teme: solarne energije, energije vetra, bioenergije, kogeneracije, energije hidro potencijala i energetske efikasnosti.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće ili posetu Sajmu u Temišvaru, više informacija možete naći na sajtu www.roenergy.eu ,  kontakt e-mail: info@roenergy.eu  


13. oktobar 2016.

KONFERENCIJA: OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE – PERSPEKTIVE  I IZAZOVI

U vreme održavanja 12. Međunarodnog sajma energetike, Privredna komora Beograda, u saradnji sa  Sekretarijatom  za energetiku grada Beograda, organizuje  konferenciju "Obnovljivi izvori energije – perspektive  i izazovi" u četvrtak, 13. oktobra 2016. godine, u 13.30 časova,  u hali 1A (plava sala)  Beogradskog sajma, Bulevar vojvode Mišića 14.

Cilj konferencije je da ukaže na potencijale i značaj korišćenja obnovljivih izvora energije, vrste podsticaja koje država daje proizvođačima električne energije iz OIE, kao i njihov uticaj na životnu sredinu.

Molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite putem on-line prijave.

Za dodatne informacije kontakt osoba je Maja Dragutinović, Udruženje industrije Privredne komore Beograda, tel. 011 2641 355, lokal 159;  mejl adresa: majad@kombeg.org.rs .  


12-14. oktobar 2016. 

13. MEĐUNARODNI SAJAM ECOFAIR I 12. MEĐUNARODNI SAJAM ENERGETIKA 2016- NOVA ENERGIJA

Pod sloganom „Nova energija“, u periodu od 12-14. oktobra 2016. godine, u Hali 1 Beogradskog sajma, biće održani 12. Međunarodni sajam Energetike, Energetika 2016  i 13. Međunarodni sajam zaštite životne sredine, EcoFaiR 2016.
Sajam se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, a u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije i resornim udruženjima i asocijacijama iz zemlje i regiona.
Centralne teme ovogodišnjeg sajma energetike su: investicioni projekti u energetskom sektoru i sektoru rudarstva, zelene investicije, regionalno povezivanje kroz projekte energetskog sektora, poslovni susreti kompanija čitavog regiona i saradnja po modelu javno-privatno partnerstvo. Poseban akcenat ovogodišnjeg sajma EcoFair stavljen je na reciklažu i komunalnu delatnost. Privredna komora Beograda će i ove godine biti aktivni učesnik i partner oba sajma, kako u izlagačkom, tako i u konferencijskom delu.
Imajući u vidu značaj oba sajma za čitav region, pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj manifestaciji.
poziv-Energetika        poziv-EcoFair


10. jun 2016.

PETI NAUČNO STRUČNI SKUP:

"TENDENCIJE RAZVOJA I INOVATIVNI PRISTUP U TEKSTILNOJ  INDUSTRIJI - DIZAJN, TEHNOLOGIJA, MENADŽMENT"

Udruženje industrije Privredne komore Beograda i Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment organizuju  V naučno stručni skup pod nazivom: "Tendencije razvoja i inovativni pristup u tekstilnoj  industriji - dizajn, tehnologija, menadžment".
Cilj održavanja skupa je da ukaže na značaj  modernizacije proizvodnje u tekstilnoj industriji kroz transfer novih tehnologija , permanentno obrazovanje, usavršavanje kadrova i primenu ekološki prihvatljivih materijala kako bi postala konkurentna na svetskom tržištu.
Udruženje industrije i VTTŠ su do sada zajedno realizovali četiri naučna skupa na kojima su svoje radove izlagali, pored domaćih, autori iz Rusije, Slovenije, Makedonije, Grčke i Republike Srpske.
Ove godine će biti predstavljen 51 referat iz oblasti dizajna, novih tekstilnih tehnologija oplemenjivanja vlakana, dorade i menadžmenta, kao i radovi studenata.
Skup će biti održan u petak 10. juna 2016. godine, u Privrednoj komori Beograda, sala VI, sa početkom u 11.00 časova.

Za dodatne informacije kontakt osoba Milica Drinjaković, savetnik, tel. 2643 199, e-mail milicad@kombeg.org.rs.

Udruženje industrije

Grupacije

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu