23. novembar 2016.

ODRŽANO PREDAVANJE: VIZIONARSKI PRISTUP UPRAVLJANJA INFORMACIJAMA U ORGANIZACIJI

Privredna komora Beograda, u saradnji sa kompanijom M-files iz Finske, organizovala je 23. novembra 2016. godine predavanje na temu: Vizionarski pristup upravljanja informacijama u organizaciji.
M-files omogućava da pronađete, podelite i obezbediti dokumente i informacije na efikasan i jednostavan način. Ova rešenja se koriste u velikom broju industrija, a korisnici mogu da biraju rešenja koja se nalaze na klaud platformi, unutar njihove infrastrukture ili hibridni model. Korisnicima je dostupna napredna pretraga podataka, jedna verzija dokumenta (nema foldera), sistemi zaštite, kao i mogućnost of-lajn korišćenja i brz pristup putem mobilnih uređaja. Omogućena je implementacija sa eksternim bazama podataka (CRM i ERP), kao i integracija sa postojećim sistemima u organizaciji (SAP, SharePoint, SalesForce, Microsoft Office). Predavač je bio gospodin Daniel Cosby iz finske kompanije M-files.


4. novembar 2016.

ODRŽAN OKRUGLI STO: SPECIFIČNOSTI PRIMENE MENADŽMENTA STANDARDA U IKT POSLOVNOM OKRUŽENJU

U organizaciji Udruženja e-Razvoj, Bureau Veritas i Privredne komore Beograda održan je 4. novembra 2016. godine okrugli sto: Specifičnosti primene menadžment standarda u IKT poslovnom okruženju.
Poslovni sektor IKT proizvoda i usluga strateški je okrenut ka izvozu i što većem učešću u globalnoj IKT utakmici kompanija i pojedinaca. U toj borbi značaj primene i sertifikacije menadžment sistema već sada, a u budućnosti će još više imati značajno mesto.
Imajući u vidu navedeno na okruglom stolu posebno su obrađene teme: značaj menadžment sistema za IKT sektor, specifičnosti primene i sertifikacije u IKT sektoru, ocena sadašnjeg stepena primene u IKT sektoru, budući pravci razvoja IKT sektora u svetlu primene menadžment sistema. Okrugli sto je vodio prof dr Milan Kukrika (Bureau Veritas), priznati eksperti u ovoj oblasti.


2. novembar 2016.

ODRŽANA RADIONICA: MAKING THE LEAP EMPLOYEE TO ENTREPRENEUR

Privredna komora Beograda u saradnji sa Founder institutom 02.11.2016. godine organizovala je radionicu pod nazivom Making the Leap from Employee to Entrepreneur, koja je bila namenjena za sve one koji žele da osnuju tehnološku kompaniju ili razmišljaju da postanu preduzetnici ali ne znaju odakle da počnu.
Kako se odlučiti i kada započeti biznis, kako su prešli svoj tranzicioni put od korporativnog sektora do pokretanja sopstvenih firmi, šta je preduzetnički "drive", podelili su Ratko Kuprešak, Amfora, Beograd, Žarko Ptiček, direktor, Ptiček doo, Jan Kobler, Managing Partner, South Central Ventures mentori narednog Founder Institute semestra, i jedan od uspešnih polaznika prvog semestra Vladimir Šiljaković, koji krajem novembra lansira svoj startup Cvik, mobilnu aplikaciju za pomoć na putu.

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S