7. novembar 2011.

RAZMATRAN ELABORAT ZA ZAŠTITU OZNAKE GEOGRAFSKOG POREKLA "KAČERSKOG MEDA"

U skladu sa Zakonom o oznakama geografskog porekla ("Službeni glasnik RS", broj 18/2010), Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede dostavljen je Elaborat o načinu proizvodnje i specifičnim karakteristikama za "Kačerski med". Pre toga, elaborat je pozitivno ocenjen u Zavodu za intelektualnu svojinu RS. Stručne službe Ministarstva trenutno rade na ocenjivanju Elaborata, kao i na ocenjivanju ispunjenosti uslova za registrovanje oznake geografskog porekla.  S tim u vezi u Ministarstvu je održan sastanak svih zainteresovanih strana, kome su prisustvovali i predstavnici Privredne komore Beograda kao nosioci projekta "Kačerski med". Na sastanku su detaljno razmatrani i pojašnajvani pojedini delovi Elaborata. Najavljena je veća podrška države zaštićenim proizvodima, uvođenje kontrolnih markica i ovlašćenih kontrolnih kuća. Jedan od zaključaka je da je proizvodima sa zaštićenom geografskom oznakom neophodna promocija.


14. jun 2011.

ZAVRŠEN PROJEKAT "KAČERSKI MED"

Završnoj konferenciji projekta "Kačerski med", održanoj u Sava centru, pored svih partnera, saradnika i pčelara uključenih u projekt, prisustvovali su i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Zavoda za intelektualnu svojinu, Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, lokalne samouprave i medija.
Miodrag Veseli, projekt menadžer, konstatovao je da je projekat doprineo jačanju dijaloga civilnih društava i da je cilj u potpunosti ispunjen. Elaborat za registrovanje geografske oznake je urađen i sutra će biti predat Zavodu za intelektuelnu svojinu. Sve projektne aktivnosti su realizovane, ali će rad na komercijalizaciji oznake, po njenom dobijanju biti nastavljen. U Srbiji je zaštićeno 55 proizvoda sa geografskom oznakom, ali samo 14 ima ovlašćenog nosioca, odnosno korisnika.


18. maj 2011.

 

PČELARI U POSETI AZA DOO


Kacerski med - AZAPčelari okupljeni oko projekta "Kačerski med" Privredne komore Beograda, posetili su preduzeće AZA d.o.o u Starim Ledincima, gde su imali priliku da vide savremen pogon za pakovanje meda. Pošto je ovo preduzeće veliki izvoznik meda na tržište EU, pčelari su dobili informacije o cenama meda u pojedinim državama EU, zahtevanim standardima i kvalitetu meda.


18. maj 2011.

NA NOVOSADSKOM SAJMU PREDSTAVLJEN KAČERSKI MED

Kacerski med Na 78. međunarodnom poljoprivrednom sajmu, jednom od pet najvećih poljoprivrednih sajmova u Evropi, koji je održan od 14. do 21. maja 2011. godine u Novom Sadu, Udruženje poljoprivrede i pehrambene industrije Privredne komore Beograda nastupilo je sa svojim članovima. Ove godine, Privredna komora Beograda je posebnu pažnju posvetila predstavljanju projekta "Kačerski med". Med, dobijena prizanja za kvalitet i brošure su izloženi, a na štandu je održana  i prezentacija "Zaštita geografske oznake porekla - Kačerski med".


27. april 2011.

ZLATNA PLAKETA ZA KAČERSKI MED

Na Novosadskom sajmu su, 27. aprila, povodom predstojećeg 78. Međunarodnog poljoprivrednog sajma, uručena priznanja za kvalitet meda i proizvoda od meda.
U robnoj grupi med i proizvodi od meda, stručni žiri za izuzetan kvalitet meda dodelio je Zlatnu plaketu članovima Udruženja pčelara “Budućnost”, okupljenim oko projekta “Kačerski med” Privredne komore Beograda. “Kačerski med” je projekat koji finansira EU u okviru programa "Jačanje dijaloga između civilnog društva Srbije i EU", koji ima za cilj zaštitu geografske oznake.
Ovo međunarodno priznanje je doprinos poboljšanju imidža Srbije u Evropi i ujedno potvrda uspešnosti realizacije projekta.


9. april 2011.

STANJE PČELINJAKA NAKON PREZIMLJVANJA


U sali opštine Lazarevac održan je sastanak sa pčelarima okupljenim oko projekta "Kačerski med". Razgovarano je o stanju pčelinjaka nakon prezimljavanja i načinu komercijalizacije geografske oznake. Dogovoreno je održavanje sastanka u Privrednoj komori Beograda sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede na kome će pčelari biti upućeni u procedure za ostvarivanje prava nosioca geografske oznake. Razmatran je i predstojeći monitoring projekta i obaveze partnera u njegovoj pripremi. Nakon sastanka izvršena je kontrola pojedinih pčelinjaka.

30. novembar

PRIZNANJE ZA KAČERSKI MED

Na upravo završenom petom sajmu "Etno hrana i piće", koji je održan od 27. do 30. novembra u Beogradu, od 22 izlagača na štandu Privredne komore Beograda, 6 ih je osvojilo prestižna priznanja. U robnoj grupi med i proizvodi od meda, stručni žiri je dodelio diplomu sajma "Etno hrana i piće – robna marka iz Srbije" članovima Udruženja pčelara "Budućnost" iz Lazarevca, okupljenim oko projekta "Kačerski med" Privredne komore Beograda. Cilj projekta "Kačerski med", koji finansira EU u okviru programa "Jačanje dijaloga između civilnog društva Srbije i EU", je zaštita oznake geografskog porekla. Priznanje osvojeno na sajmu je potvrda uspešnosti realizacije projekta i dokaz da se na području nekadašnje Kačerske nahije proizvodi kvalitetan med.

15. oktobar 2010.

 

KVALITET I METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA KVALITETA MEDA

Trendovi u metodologiji ispitivanja meda su danas usmereni ka određivanju izotopskog sastava meda i mnogobrojnih šećera, koji će nam omogućiti da dobijemo jasniju sliku o botaničkom poreklu meda, a samim tim omogućiće mapiranje meda po regijama, istaknuto je na radionici povodom projekta Kačerski med.

Pri stavljanju meda u promet sve veći broj pčelara  ili prodavaca vrše falsifikovanje meda, tako da u prodaji nalazimo veoma retko pravi prirodan med koji je preoizvod medonosnih pčela.

Razvoj analitičkih metoda će ubrzo omogućiti da se na osnovu relativno malog broja analiza utvrdi autentičnost meda i jasno povuče granica izmedju sve većeg broja falsifikata i prirodnog  meda, jer je med jedina prirodna hrana koja je izvor mnogih za život važnih elemenata.

Najcesci nedostaci kvaliteta meda  su: niska aktivnost dijastaze,  visok sadrzaj HMF-a,  visok procenat saharoze i nizak procenat redukujucih secera.

8. oktobar 2010.

ISKUSTVO  PROIZVOĐAČA  MEDA  IZ  PIJEMONTEA

U okviru projekta Kačerski med, gost Privredne komore Beograda bio je gospodin Roberto Barbero, predsednik Udruženja proizvođača meda iz Pijemontea u Italiji, koji je održao dvodnevno predavanje na temu bolesti pčela, različitim mogućnostima za tretiranje mednih poklopaca i o novim tehnologijama vađenja i prerade meda u Italiji. Gospodin Roberto Barbero je istakao značaj očuvanja pčela i perspektive u borbi protiv varoe kao najteže bolesti kod pčela koja je promenila pčelarstvo u korenu. Štete uzrokovane bolestima su mnogostruke od gubitka kolonija, manje proizvodnje meda, do prenošenja bolesti i nedostka oprašivanja. Usvajanjem novih strategija i koristeći sve prirodne uslove, koja ne pogoduju bolestima, kao i pravilnom genetskom selekcijom uspešno se čuvaju kolonije i matica.

1. oktobar 2010. 

MOGUĆNOST IZVOZA MEDA U EU

U opštini Lazarevac u okviru projekta Kačerski med, održan je seminar na temu bezbednosti hrane i mogućnosti izvoza meda u EU. Cilj seminara je poređenje  evropske regulative sa regulativom Republike Srbije u oblasti kvaliteta meda, preparata na bazi meda i drugih pčelinjih proizvoda i njen plasman na ino tržište. Dvodnevno predavanje je održao gospodin dr Rodopho de Borchgrave, expert Konfederacije za prehrambenu industriju i industriju pića EU, koji je istakao značaj zakona o bezbednosti hrane kroz ponovno zadobijanje  poverenja  potrošača i izbor zasnovan na adekvatnoj informisanosti. Imajući u vidu da je tržište meda u EU uzvozno orjentisano, a da prema Lisabonskoj konvenciji, prozvodi koji imaju zaštićeno geografsko poreklo ne podležu kvotama EU mogućnost  izvoza Kačerskog meda u EU je time veća.

25. septembar 2010.

 

EVIDENTIRANJE KOŠNICA UČESNIKA U PROJEKTU KAČERSKI MED

U periodu od 25-26. septembra uspešno je realizovano evidentiranje košnica svih pčelara sa područja Lazarevca, Valjeva, Lajkovca, Uba i Aranđelovca, zainteresovanih za učešće u projektu Kačerski med. Ovom aktivnosšću i zvanično započinje proces pisanja elaborata od strane prof. dr Miće Mladenovića i njegovih saradnika koji će utvrditi i definisati tehnologiju proizvodnje Kačerskog meda. Livade i pašnjaci nekadašnje Kačerske nahije prepuni su lekovitog i medonosnog bilja, što potvrđuje činjenicu da se preko 100 pčelara uključilo u projekat i prihvatilo da se pridržava propisanih pravila i uslova proizvodnje.

14. septembar 2010.

VELIKO INTERESOVANJE PČELARA ZA PROJEKAT "KAČERSKI MED"


Više od 70 pčelara sa područja Lazarevca, Lajkovca, Uba, Aranđelovca, Valjeva i Ljiga, koji učestvuju u projektu "Kačerski med" Privredne komore Beograda, prisustvovalo je predavanju održanom u petak 10. septembra 2010. godine u sali opštine Lazarevac, sa temama "Ishrana medonosnih pčela" i "Arheologija u pčelarstvu i građa pčelinjeg  društva".
Cilj projekta "Kačerski med" je dobijanje meda sa zaštićenom oznakom geografskog porekla, koja podrazumeva da se proizvodnja, prerada i pakovanje proizvoda vrše na ograničenom geografskom području. Proizvodi obeleženi oznakama geografskog porekla kolektivno su pravo svih proizvođača sa datog geografskog područja,  s tim što postoje jasna pravila pod kojim uslovima mora da se odvija proizvodnje. Upravo iz tog razloga je i organozivana edukacija pčelara, da budu upoznati sa pravilima i obavezama koje preuzimaju učešćem u projektu.

3. septembar 2010.

 ZNAČAJ MEDONOSNE PČELE

Radinicom o  značaju medonosne pčele i drugih oprašivača u ekosistemu i medonosna pčela u oprašivanju voćarskih kultura, 3. septembra u sali opštine Lazarevac, nastavljena je edukacija zainteresovanih proizvođača meda. Edukacija je relizovana od strane domaćih experata sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predvođenim dr Ljubišom Stanisavljevićem i Sašom Milosavljevićem.
Projekat "Kačerski med" je ušao u svoju narednu fazu a to je edukacija zainteresovanih proizvođača "Kačerskog meda, koja će se realizovati tokom sledeća dva meseca po utvrđenoj dinamici.

27. jul 2010.    POČETAK EDUKACIJE PČELARA  

Pčelari zainteresovani za proizvodnju "Kačerskog meda" učestvovali su u radionici, koja je održana 25. jula u sali opštine Lazarevac. Radionicom sa temama o zazimljavanju pčela i tretmanu protiv varoe, počela je edukacija pčelara, koju će sprovoditi domaći eksperti predvođeni prof. dr Mićom Mladenovićem i eksperti evropske Asocijacije za prehrambenu industriju i industriju pića. Cilj edukacije je da se pčelari uključeni u projekat "Kačerski med" obuče za poštovanje pravila i procedura neophodnih za sticanje prava nosioca geografske oznake. Za proizvodnju meda sa zaštićenim geografskim poreklom postoji veliko interesovanje, tako da je radionici prisustvovalo preko šezdeset pčelara iz Lazarevca, Uba, Rudnika, Valjeva i Lajkovca.

16. jul 2010.   PČELARI SE UKLJUČILI U PROJKAT "KAČERSKI MED"

U organizaciji Privredne komore Beograda, Udruženja pčelara "Budućnost", Asocijacije  proizvođača karnike Srbije i predstavnika Zavoda za intelektuelnu svojinu, u opštini Lazarevac, održan je informativni sastanak sa pčelarima sa područja Lazarevca, Valjeva, Lajkovca, Uba i Aranđelovca, zainteresovanih za učešće u projektu Kačerski med.
Potrošači usled velike i raznovrsne ponude, sve češće se odlučuju za kupovinu brendiranih proizvoda, kojima se garantuje određeni kvalitet. Ovi proizvodi mogu imati tržišnu cenu koja je i do tri puta veća  u odnosu na standardne proizvode, istakao je Miodrag Veseli, menadžer projekta Kačerski med.

6. jul 2010.   SASTANAK PARTNERA PROJEKTA "KAČERSKI MED"

U Privrednoj komori Beograda održan je sastanak svih partnera sa projekta "Kačerski med" – Konfederacije za hranu i piće EU, Udruženja pčelara "Budućnost", Udruženja proizvođača karnike Srbije i predstavnika Zavoda za zaštitu intelektuelne svojine i opštine Lazarevac. Ovaj sastanak je prva aktivnost, kojom je započela realizacija projekta registrovanja "Kačerskog meda" kao proizvoda sa geografskom oznakom. Cilj sastanka je usaglasavanje i koordinacija svih partnera, odnosno učesnika na projektu, oko načina i termina za sprovođenje dogovorenih aktivnosti.Projekat je predviđen da traje 12 meseci.


18. jun 2010.
    ODOBREN ZA FINANSIRANJE PROJEKAT PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA "KAČERSKI MED"

Potpisivanjem Ugovora sa Delegacijom EU u Srbiji, 18. juna 2010. godine, zvanično je počela realizacija projekta Privredne komora Beograda "Kačerski med". Projekat se realizuje uz finansijsku podršku EU, u okviru poziva "Jačanje dijaloga između civilnog društva Srbije i EU", kojim rukovodi Delegacija EU u Republici Srbiji, a implementira GOPA Consultants.

Projekat "Kačerski med" Privredna komora Beograda realizuje sa partnerima – Konfederacijom za prehrambenu industriju i industriju pića EU, Asocijacijom odgajivača karnike Srbije, Udruženjem pčelara "Budućnost", i uz saradnju sa opštinom Lazarevac.

Cilj projekta je da se na ograničenoj regiji Srbije uspostavi tehnologija proizvodnje meda, koja omogućava registrovanje proizvoda sa geografskom oznakom. Projekat predviđa izradu elaborata, kojim će med sa područja nekadašnje kačerske nahije biti prijavljen kod Zavoda za zaštitu intelektuelne svojine, za registrovanje geografske oznake. Ovim će praktično svi pčelari sa označenog područja, koji budu učestvovali u projektu i u proizvodnji meda budu poštovali utvrđena pravila i procedure, dobiti priliku da pod imenom "Kačerski med" proizvode i prodaju med sa geografskom oznakom, čime će Privredna komora Beograda dati dodatni podsticaj razvoju ove delatnosti, plasmanu na tržište EU, a time i unapređenju privrede regiona.

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Realizacija u okviru projekta koji finansira EU "Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU", www.dijalog.org.rs

Projekat "Kačerski med"