14. novembar 2017.

INICIJALNI SASTANAK SEKCIJE TRGOVACA NAMEŠTAJEM I OPREMOM ZA ENTERIJERI EKSTERIJER

U Privrednoj komori Srbije - Privrednoj komori Beograda održan je inicijalni sastanak Sekcije trgovaca nameštajem i opremom za enterijer i eksterijer.
Predstavnike kompanija Nameštaj Bošnjački, Eglo Rasveta, Kompanija Ktitor, Maxtox, Tier, Vitapur, Svilanit, Bernarda i Moj dom inc., pozdravili u Stevan Obradović, samostalni savetnik u Udruženju za trgovinu i Ljiljana Brajović, koodinator Sektora usluga u PKS-Privrednoj komori Beograda.
Prisutne su upoznali sa organizacijom novog, unapređenog komorskog sistema Srbije i istakli da današnji sastanak Sekcije predstavlja želju za uspostavljanjem neposrednog dijaloga sa kompanijama iz ove oblasti, u cilju identifikovanja problema sa kojima se susreću u svom poslovanju. Članovi sekcije su izrazili zadovoljstvo činjenicom da im učešće u ovoj Sekciji pruža mogućnost rešavanja problema kao što siva ekonomija, primene Zakona o zaštiti potrošača, ali i mogućnost učešća u izmenama i dopunama zakonskog okvira, radi unapređenja poslovnog ambijenta, mehanizam koji je na raspolaganju svim članicama Privredne komore Srbije kroz instrument koji je poznat kao Kvartalna analiza propisa od značaja za privredu. 

Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije