AKTIVNOSTI                                                                         Arhiva  


8. jul 2016.   

DEVETA SEDNICA UO ZADRUŽNOG SAVEZA BEOGRADA

Članovi Upravnog odbora upoznati su sa aktivnostima Saveza na usklađivanju organizacije i poslovanja Saveza sa novim zakonom o zadrugama. Zadružni savez Beograda je u potpunosti uskladio svoju organizaciju, akta i poslovanje s novim zakonom, pružio mogućnost svim zadugama sa teritorije Beograda da se informišu o novom zakonu i ponudio im pomoć u izradi akata i preregistraciji. Pored toga, Zadružni savez Beograda je ispunio sve uslove i u junu 2016. dobio dozvolu Ministarstva privrede za obavljanje poslova zadružne revizije. Nakon dobijanja dozvole sve zemljoradničke zadruge sa teritorije Beograda su obobaveštene da zadružnu reviziju mogu poveriti Zadružnom savezu Beograda. Članovi UO su informisani da će ove godine u novembru mesecu će biti organizovan sajam Etno hrane i pića na Beogradskom sajmu. UO Saveza smatra da Savez može da se organizuje i nastupi na sajmu Etno hrane i pića i da zadrugama treba poslati predlog za učešće.

Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi