INFORMACIJA O REALIZACIJI PROLEĆNE SETVE 2009. GODINE

 

Prema prethodnim podacima dobijenim od poljoprivrednih gazdinstava prolećna setva na području Beograda u 2009. godini obavljena je na ukupno 112.220 ha. Privredni subjekti su posejali 17.267 ha, a zemljoradnička gazdinstva 94.953 ha. Posejano je 4% više površina u odnosu na prethodnu godinu.

Detaljni podaci o realizaciji prolećne setve dati su u tabeli 1.

Setvena struktura nije značajno menjana u odnosu na prethodni period. Kukuruzom je, kao i prethodnih godina, posejano najviše površina – ukupno 62.479 ha (57%). Povrtarska proizvodnja je zasnovana na 22.850 ha. Jari ječam, ovas, raž i ostala jara žita posejani su na 4.900 ha, uljane kulture na 5.489 ha, a šećerna repa posejana je samo u PKB Korporaciji na 1.369 ha. U odnosu na 2008. godinu posejano je više kukuruza, a manje suncokreta i šećerne repe.

Zbog visokih troškova setve u odnosu na cenu primarnih poljoprivrednih proizvoda redukovana je upotreba mineralnih đubriva, pogotovo na gazdinstvima zemljoradnika. Zato će dalji razvoj prolećnih kultura, prinosi i ukupna proizvodnja zavisiti uglavnom od hidrometeoroloških uslova.

Za nabavku osnovnog repromaterijala za prolećnu setvu na planiranim površinama (seme, gorivo, mineralno đubrivo, sredstva za zaštitu) trebalo je obezbediti oko 50.000 dinara po ha ili ukupno 5,76 mlrd dinara.

Za prolećnu setvu iz agrarnog budžeta je obezbeđeno regresiranje repromaterijala za fizička lica – registrovana poljoprivredna gazdinstva, za površine do 100 ha u iznosu od 12.000 din/ha i to:

  • do 5.000 din/ha za mineralno đubrivo
  • 4.000 din/ha za deklarisano seme
  • 3.000 din/ha za gorivo

Subvencije u poljoprivredi su krajnje selektivne i može ih koristiti samo mali broj poljoprivrednih proizvođača. Većina je namenjena registrovanim i komercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima čiji su nosioci fizička lica osigurana u PIO fondu u svojstvu poljoprivrednika. Potrebno je još izmirenje obaveza prema PIO fondu za 2008. godinu, a postoje i ograničenja u pogledu površina, odnosno broja grla stoke.

 

REALIZACIJA PROLEĆNE SETVE 2009. GODINE NA PODRUČJU BEOGRADA

Red. br. Kultura Privredni subjekti Zemljoradnička gazdinstva Ukupno
2008
ha
2009
ha
Indeks
09/08
2008
ha
2009
ha
Indeks
09/08
2008
ha
2009
ha
Indeks
09/08
1. Kukuruz merkantilni 5.809 5.291 91 51.564 57.188 111 57.373 62.479 109
2. Kukuruz semenski 930 837 90 - - - 930 837 90
3. Ječam jari 72 95 132 1.880 1.960 104 1.952 2.055 105
4. Ostala jara žita 248 125 50 2.820 2.720 96 3.068 2.845 93
5. Šećerna repa 1.470 1.369 93 138 - - 1.608 1.369 85
6. Suncokret 881 659 75 809 775 96 1.690 1.434 85
7. Soja 3.018 3.015 100 1.042 1.040 100 4.060 4.055 100
8. Povrće ukupno 281 290 103 22.117 22.560 102 22.398 22.850 102
9. Krmno bilje 5.448 5.586 103 9.856 8.710 88 15.304 14.296 93
Ukupna prolećna setva 18.157 17.267 95 90.226 94.953 105 108.383 112.220 104Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi