KREDITNA I INVESTICIONA PONUDA

 

IZVORI FINANSIRANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

KREDITIRANJE POLJOPRIVREDE
KREDITNA PONUDA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

KREDITNA PONUDA POSLOVNIH BANAKA

ADDIKO BANK A.D.
AIK BANKA

ALPHA BANKA SRBIJA
BANCA INTESA
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA
CRÉDIT AGRICOLE BANKA
EUROBANK
ERSTE BANK

FINDOMESTIC BANKA
HALK BANKA

JUBMES BANKA

KBM BANKA
KOMERCIJALNA BANKA
MARFIN BANK
MIRABANK

MTS BANKA
NLB BANKA
OPPORTUNITY BANKA
OTP BANKA
PIRAEUS BANK

PROCREDIT BANKA
RAIFFISENBANK
SBERBANK

SOCIETE GENERALE BANKA
SRPSKA BANKA
TELENOR BANKA 
UNICREDIT BANK SRBIJA
VOJVOĐANSKA BANKA
VTB BANKA

KREDITNE LINIJE EVROPSKOG FONDA ZA JUGOISTOČNU EVROPU (EFSE)  


VLADA REPUBLIKE SRBIJE


KREDITNI PODSTICAJI

KONKURS
ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANjE KVALITETA
TURISTIČKE PONUDE  u 2016.

JAVNI KONKUS
ZA DODELU START-AP I INOVATIVNIH KREDITA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA
U OBLASTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
U REPUBLICI SRBIJI U 2016. GODINI

KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA I DOTACIJA NAMENJENIH ZA
PROJEKTE RAZVIJA TURIZMA U 2016. GODINI

GODINA PREDUZETNIŠTVA - PROGRAM FINANSIJSKE PODRSKE U 2016.GODINI

KREDITNA PONUDA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE 

AGENCIJA ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE AD

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST

 


Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi