Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


NEDELJNI PREGLED DOGAĐAJA

 Mesto
 Organizator Tema
Kneza
Miloša 12
11000 Beograd
23. septembar

9:00, sala
Medija Centra

PRIVREDNA KOMORA
SRBIJE

 PRIVREDNA KOMORA
SRBIJE -
 Privredna komora
Beograda

Centar za edukaciju i upravljanje projektima
OBUKA ZA SAMOSTALNOG KNjIGOVOĐU
uz sticanje praktičnih znanja i rad na računaru i programu za knjigovodstvo

Predavanja su orijentisana na praktičan rad u knjigovodstvu. Uz praćenje realne dokumentacije i uz praktičan rad koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu SAOP miniMAX, polaznici stiču primenjena znanja tako da će, po završetku obuke, lako moći da obavljaju knjigovodstvene poslove u bilo kom privrednom društvu ili agenciji.23. septembar 2017.

KURS ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU

Kurs za samostalnog knjigovođu uz sticanje praktičnih znanja i rad na računaru u knjigovodstvenom programu, počinje 23. septembra, subotom, od 9 do 15 časova, u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12.

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa svim aspektima rada u knjigovodstvu, da ovladaju tehnikama knjiženja,  obračuna  i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.

Nakon završenog kursa polaznici, pored Sertifikata o uspešno obavljenoj obuci, stiču i potrebno  praktično  znanje i veštine da: 

  • formiraju knjigovodstvenu dokumentaciju, kontiraju i knjiže knjigovodstvene promene većine mikro i  malih privrednih društava i preduzetnika (dvojno knjigovodstvo),
  • razumeju  i primenjuju  osnovne poreske i finansijske propise,
  • izrade i podnesu poreske  prijave za isplatu zarada i drugih ličnih primanja, kao  i PDV prijave,
  • vrše kontrolu zaključnog lista i samostalno (na osnovu zaključnog lista virtuelne kompanije posebno za svakog polaznika), obračunaju porez na dobit, pripreme i podnesu poresku prijavu za porez na dobit, sastave finansijske izveštaje i popune originalne obrasce  finansijskih  izveštaja.

25. septembar 2017.

OBUKA: "EU PROJEKTI OD A DO Z"


Petodnevna obuka pruža sveobuhvatan pregled mogućnosti finansiranja projekata iz EU fondova i vodi kroz ceo proces razvoja projekta, od ideje, kroz pripremu, kreiranje i pisanje predloga projekta, budžetiranja i pripremu tenderske dokumentacije. Ono što razlikuje ovaj program obuke od drugih jeste razvoj logičke matrice projekta (LFM), koja pomaže da struktuirate i formulišete vašu projektnu ideju u koncept projekta i priprema tenderske dokumentacije za sprovođenje javnih nabavki po pravilima EU, tačnije po PRAG procedurama.

Tim stručnjaka Evropske trening akademije EUTA će, zahvaljujući dugogodišnjem praktičnom iskustvu na razvoju projekata finansiranih iz EU programa kao što su Horizon 2020, IPA, IPA CBC, Tempus, FP7, Eureka, Erasmus plus, pružiti metodologiju za efikasno korišćenje dostupnih finansijskih izvora.

Obuka će biti održana od 25. do 29. septembra 2017. godine, u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12.       

27. septembar 2017.

SEMINAR: SELEKCIJA I REGRUTACIJA U PRAKSI - KAKO IZABRATI NAJBOLJEG KANDIDATA? 

Šta su najvažniji elementi kod svakog kandidata, kako izabrati odgovarajuću osobu u odnosu na zahtev posla i kako je uklopiti sa postojećim članovima tima.

Kako pronaći i izabrati one prave ljude za Vas koji su dostupni na tržištu?

Na treningu ćete dobiti odgovore na ova pitanja i saznati kako postići stvaranje imidža dobrog poslodavca, kako obaviti efikasno testiranje kandidata, koji su centri procene, kako osmisliti i planirati postupak i tok  razgovora i selekcije i kako formirati lista pitanja za intervju.

Vežbe: Kreiranje i  vođenje strukturiranog prijemnog razgovora

Predavač: Miloš Tomanović, konsultant sa dugogodišnjim menadžerskim međunarodnim iskustvom, ekspert u oblasti komunikacije i rešavanja konflikata,  uklapanja osoba u efikasne timove i upravljanja ljudima u praksi, akreditovani trener i ”coach.

28-29. septembar 2017.

DVODNEVNA OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Privredna komora Beograda organizuje dvodnevnu obuku za sve zainteresovane, a posebno one koji se spremaju za polaganje ispita i dobijanje sertifikata za Službenika za javne nabavke. Obuka će biti organizovana u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“ br. 77/14) i obuhvatiće sve segmente javnih nabavki neophodne za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Predavači: Мarija Veličković, zamenik direktora Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki grada Beograda. Јasmina Milenković, pomoćnik sekretara Republičke Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki .

Obuka je namenjena: predstavnicima naručioca, ponuđača, nezaposlenim licima, odnosno svima koji žele da steknu profesionalno zvanje u oblasti javnih nabavki.

Kotizacija: 10.500 dinara po učesniku (bez PDV-a)

3-4. oktobar 2017.

DVODNEVNI SEMINAR: UPRAVLJANJE NABAVKOM I ZALIHAMA 

Kroz kombinaciju predavanja, velikog broja praktičnih vežbi i praktičnih primera učesnici seminara biće  osposobljeni da shvate značaj i način upravljanja nabavkom i zalihama u savremenom biznisu. Za dobro upravljanje nabavkom i zalihama neophodno je poznavanje poslovne matematike, osnova finansija, osnovnih elemenata upravljanja prodajom i mogućnosti marketinga za rešavanje problema sa zalihama.

Dvodnevni seminar odličnih predavača namenjen je prvenstveno zaposlenima koji učestvuju u procesu nabavke, neposredno ili posredno, jer od kvaliteta izvršenja njihovog posla i uslovima saradnje sa dobavljačima zavisi uspešnost upravljanja nabavkom i zalihama. 


6. oktobar–16. decembar 2017.

SPECIJALISTIČKA OBUKA: PORESKI SAVETNIK

 

PKS-Privredna komora Beograda, u saradnji sa Poreskom kancelarijom Tatić, organizuje specijalističku obuku čiji je cilj da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje za rad na praktičnoj primeni poreskih propisa. U toku obuke učesnici će prolaziti kroz intenzivni interaktivni rad, koji će im omogućiti da dobiju obrazovanje iz poreske materije.

Obuka se realizuje kroz 100 časova praktične i teorijske nastave koja pruža mogućnost za dobijanje obrazovanja iz oblasti poreskih propisa i poreske administracije, kao i drugih propisa koji su direktno ili indirektno vezani za poresku materiju. Obuka se realizuje petkom od 16.00 do 19.15 sati i subotom od 9:30 do 16:30

Predavači: PREDAVAČI: Ministarstvo finansija: Irina Stevanović Gavrović,Ljiljana Petrović, Agencija za privredne registre: Ružica Stamenković, Poreska kancelarija Tatić d.o.o: Igor Tatić, mr Momo Kijanović, Ana Borkanović, Đorđe Saveljić, Nikola Jerinić.

Obuka je namenjena:  Finansijskim direktorima, knjigovođama, računovođama, poreskim stručnjacima i svima onima koji u svom radu imaju dodir sa porezima i poreskim sistemom, kao i onima koji žele da se specijalizuju za zanimanje poreskog savetnika.

Trajanje nastave: od 6. oktobra do 16. decembra 2017. godine, prijavljivanje do 05. oktobra 2017. godine. Nastava se održava petkom (od 16:00 do 19:15) i subotom (od 9:00 do 14:00) u PKS-Privrednoj komori Beograda, sala 402, Kneza Miloša 12, Beograd.

Kotizacija: 100.000,00 dinara po učesniku (bez PDV).
Detaljnije informacije možete dobiti u Centru za edukaciju, tel. 011/3619 472.


10. oktobar - 16. decembar 2017.

OBUKA ZA C# PROGRAMERA

Visoko kvalitetni interaktivni program, sa fondom 60 časova i dinamikom 2 puta 3 časa nedeljno, će vas na pravi način pripremiti za zvanje programera u programskom jeziku C# i omogućiti da se bavite najtraženijim zanimanjem današnjice u oblasti informacionih tehnologija.
Program organizujemo u saradnji sa kompanijom Teletrader. Cilj seminara je osposobljavanje učesnika da primenjuje principe objektno orijentisanog programiranja, koristi programski jezik C# i Visual Studio okruženje za kreiranje Windows aplikacija sa grafičkim interfejsom. 


10. oktobar - 16. decembar 2017.

OBUKA ZA JAVA PROGRAMERA

Ukoliko razmišljate da se bavite najtraženijim zanimanjima današnjice, u oblasti informacionih tehnologija, ovo je pravi trenutak. Ovaj visoko kvalitetni interaktivni program, sa fondom 60 časova i dinamikom 2 puta 3 časa nedeljno, će vas na pravi način pripremiti za zvanje programera u programskom jeziku Java. Program organizujemo u saradnji sa kompanijom Teletrader.

Cilj seminara je osposobljavanje učesnika da pišu programe na Java jeziku korišćenjem principa objektno orijentisanog programiranja i naprednih tehnika Jave. Učesnik treba uspešno da koristi razvojna okruženja za programski jezik Java.


11. oktobar - 16. decembar 20017.

OBUKA ZA WEB DIZAJNERA

Za one koji žele da se bave najtraženijim zanimanjima današnjice u oblasti informacionih tehnologija ovo je pravi trenutak. Ovaj visoko kvalitetni interaktivni program, sa fondom 60 časova i dinamikom od 2 puta 3 časa nedeljno, će vas na pravi način pripremiti za zvanje web dizajnera. Program organizujemo u saradnji sa kompanijom Teletrader.

Cilj seminara je upoznavanje učesnika sa stručnom terminologijom koja se koristi u kreiranju statičkih Web sajtova. Detaljno upoznavanje sa jezikom HTML (HTML4 i HTML5), sintaksom i strukturom CSS-a i njihovom integracijom polaznike priprema za kreiranje realnih i komercijalnih statičkih Web sajtova.

20-21. oktobar 2017.

DVODNEVNI SEMINAR: FINANSIJSKA ANALIZA I 

Interaktivna obuka bavi se razumevanjem finansijskih izveštaja, njegovom horizontalnom, vertikalnom i grafičkom analizom, racio analizom ( likvidnost, efikasnost, profitabilnost, solventnost i ograničenja racioanalize), Du Pont-ovim sistemom analize profitabilnosti, analizom neto obrtnog kapitala,  novčanih tokova do analize kvaliteta finansijskih izveštaja.

Obuka je namenjena: kreditnim analitičarima, zaposlenima u bankama na poslovima  ocene boniteta pravnih lica i drugim bankarskim službenicima, menadžerima,  finansijskim rukovodiocima, poreskim inspektorima i savetnicima.

Predavač: Ružica Stamenković


15. novembar 2017.

SRBIJA, ZEMLJA USPEŠNIH PRIČA

Privredna komora Srbije poziva privrednike i predstavnike kompanija koji već imaju razvijen biznis i uspešno posluju da pošalju priču o svom uspehu i uz podršku PKS promovišu svoju kompaniju, unaprede poslovanje i podstaknu sve one koji razmišljaju da počnu sopstveni posao.
"Uspešna priča" o kompaniji iz ugla vlasnika i menadžera, od izazova na samom početku, razvijanja biznisa, do rezultata i planova za dalje poslovanje, predstavlja podstrek i inspiraciju, poziv na povezivanje i partnerstvo i mogućnost za unapređenje poslovanja.
Prezentacija nečijeg puta do uspeha jeste podsticaj i drugim kompanijama i preduzetnicima da prepoznaju sopstvene mogućnosti i primene iskustvo dobre prakse. Najuspešnije kompanije, pojedince i proizvode promovisaćemo koristeći sve raspoložive kanale komunikacije.
Pozivamo privrednike da se povežu, iskoriste podršku PKS i unaprede poslovanje.
Priče u pisanoj ili video formi dostavljaju se mejlom na: uspesneprice@pks.rs
Kontakt telefon: 011 33 00 905.

16. novembar 2017.

SEMINAR: MEĐUNARODNA CESIJA, ASIGNACIJA I PRENOS POTRAŽIVANJA

Na seminaru koji je namenjen privrednim društvima i preduzetnicima koji se bave uvozom roba i usluga i onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom, predavač Biljana Trifunović  govoriće o sledećim temama:

  • Asignacija i Cesija
  • Faktoring poslovi
  • Prenos potraživanja i preuzimanje dugovanja između nerezidenata
  • Kompenzacioni poslovi sa inostranstvom
  • Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja po obavljenom spoljnotrgovinskom poslu – vrste i postupak sprovođenja;
  • Uslovi za prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih posao sa inostranstvom u devizama

 

24-25. novembar 2017.

DVODNEVNI SEMINAR: FINANSIJSKA ANALZA II

Ukoliko posedujete osnovna finansijska znanja (Finansijska analiza 1) ovaj seminar je mesto gde ih  možete nadgraditi  kroz potpuno interaktivnu radionicu sa  primerima, testovima i zadacima po obradnim temama.  Diskusije  koje će se voditi biće na nivou finansijskih analitičara.

Obuka je namenjena: kreditni analitičari, zaposleni u bankama na poslovima  ocene boniteta pravnih lica i drugi bankarski službenici, menadžeri,  finansijski rukovodioci i drugi zaposleni u finansijskoj službi preduzeća, poreski inspektori i savetnici, i svi ostali zainteresovani za izučavanje finansijske analize.

Predavač: Ružica Stamenković   

12-13. decembar 2017.

DVODNEVNI SEMINAR: KONTROLING U PROIZVODNIM KOMPANIJAMA

Kako da dođemo do informacije o tome koliko nas stvarno košta proizvod ili usluga koju prodajemo?

Pored odgovora na ovo pitanje, na seminaru će biti reči o finansijskim izveštajima i specifičnostima proizvodnih kompanija, finansijskom vs upravljačkom računovodstvu proizvodnih kompanija, casestudy - specifičnosti kontrolinga, merenje rezultata u proizvodnim kompanijama, mapiranje mesta i nosioca troškova, koji su direktni i indirektni troškovi. Kroz jasne analize primera  saznaćete važne pojmove o obračunu cene koštanja, planiranju, praćenju rezultata i pokazatelja uspešnosti proizvodnje.

Finansijsko računovodstvo tradicionalno je orijentisano ka eksternom izveštavanju, a retko kada u mogućnosti da pruži konkretne odgovore na neka “vruća” upravljačka pitanja, posebno kod proizvodnih kompanija.

14. decembar 2017.

SEMINAR: AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA - KAKO DA UVEZETE REPROMATERIJAL I OSTVARITE PRAVO DA NE PLATITE CARINU I PDV 

Seminar je namenjen proizvodnim preduzećima, posrednicima pri uvozu i izvozu, špediterima i ostalim zainteresovanima. Uz veliki broj korisnih podataka vezanih za ovu temu, na seminaru ćete saznati: koji su dozvoljeni postupci aktivnog oplemenjivanja, osnovne  elemente ugovora o aktivnom oplemenjivanju, normativ utroška materijala, specifikaciju robe za carinske potrebe, podnišenje i popunjavanje zahteva za odobrenje postupka aktivnog oplemenjivanja, vođenje evidencija, stavljanje robe u postupak AO, određivanje carinskog duga, ekvivalentna roba, reeksportna dorada idr.

Predavač: Biljana Trifunović, direktor, “IFA – International Financial Agency