Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


NEDELJNI PREGLED DOGAĐAJA

OBUKA ZA SAMOSTALNOG KNjIGOVOĐU - Događaj je završen26. april 2018.

SEMINAR: VANSUDSKO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA

Seminar "Vansudsko rešavanje radnih sporova - zakonski okvir i praktične mogućnosti ekonomičnih i efikasnih rešenja" pruža mogućnost upoznavanja polaznika i zaposlenih sa zakonskim i praktičnim mogućnostima vansudskog rešavanja, koje će zbog prepoznatih prednosti dovesti do smanjenja broja tužbi, kao i povlačenja već podnetih, radi bržeg i ekonomičnijeg okončanja, uz svest o zajedničkom interesu.

Seminar je namenjen preduzetnicima, menadžerima svih nivoa i zaposlenima koji se bave radnim odnosima, pravnim zastupnicima, firmama sa većim brojem radnih sporova, HR sektoru, ali i zaposlenima koji planiraju da pokrenu sudski spor ili ga već vode.

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV)

Seminar će biti održan 26. aprila 2018. godine, u Privrednoj komori Srbijeod 9.00 do 16.00, Resavska 15, velika sala CE.

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs     


26. april 2018.

SEMINAR: UGOVORI U PRIVREDI SA DOMAĆIM I STRANIM PARTNERIMA I SREDSTVA OBEZBEĐENJA

Upoznavanje polaznika sa kritičnim tačkama u toku pregovaranja i zaključivanja ugovora sa potencijalnim partnerima, kako bi se izbegle negativne posledice ugovora štetnih za firmu, a koje se mogu blagovremeno preduprediti, cilj je seminara "Ugovori u privredi sa domaćim i stranim partnerima i sredstva obezbeđenja", koji će biti održan u četvrtak, 26. aprila 2018. godine, u Privrednoj komori Srbije, od 10:00 do 15:15 sati, Resavska 15, sala CE. 

Namenjen je direktorima, menadžerima i svima koji u svom poslovanju odlučuju o elementima ugovaranja poslova sa domaćim i stranim partnerima.
Kotizacija
: 8.400,00 dinara (bez PDV-a).

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs       


26. april 2018.

UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK  GRAĐANA ZA 2017. GODINU I POPUNJAVANJE PORESKE PRIJAVE Obrazac PPDG-2R 

Nakon završene obuke "Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2017. godinu i popunjavanje poreske prijave obrazac PPDG-2R", (15. maj 2018. godine je rok za podnošenje prijave) polaznici će moći samostalno da izvrše utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana i popunjavanje poreske  PPDG-2R, zahteve i obrasce vezane za povraćaj više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kao i zahtev za prestanak obaveze plaćanja doprinosa na ugovorene naknade u 2017. godini.

Seminar će biti održan u četvrtak, 26. aprila 2018. godine, u Privrednoj komori Srbije, Resavska 15, od 16 do 20 sati, sala CESO.
Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV).

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs
    


27. april 2018.

TREĆA AGILE SERBIA KONFERENCIJA – AGILNOST I LIDERSTVO ZA STABILAN RAZVOJ

Treća Agile Serbia konferencija će biti održana 27. aprila u beogradskom pozorištu Madlenianum, na tri scene, a organizatori najavljuju da će u fokusu biti teme: Agilne metodologije, liderstvo i razvoj softvera.

Agile Serbia konferencija je najveći događaj na temu Agile-a u SEE regionu. Prošlogodišnju konferenciju posetilo je preko 500 učesnika iz 12 evropskih zemalja. Ovaj podatak svrstao je Agile Serbia Conference u evropski brend, prepoznatljiv posebno u IT industriji, u kojoj je primena Agilnih metodologija najzastupljenija. Svetski poznati stručnjaci iz oblasti Agile-a i IT industrije dolaze na konferenciju kao predavači. Prošlogodišnju konferenciju obeležio je nastup dr Alistera Koubrna, jednog od najpoznatijih IT naučnika svih vremena, osnivača Agile pokreta i potpisnika Agile Manifesta.
Ove godine, kao glavni govornik, najavljen je Bob Hartman, poznatiji kao Agile Bob, nekadašnji član Upravnog odbora Scrum Alliance, krovne organizacije za Scrum i Agile sertifikaciju u svetu. 

Od prošle godine, aktuelnost na konferenciji je Coaching Corner, namenjen neformalnim razgovorima između Agile trenera i učesnika konferencije. Ovogodišnja „premijera“ biće aplikacija sa sistemom aktivacija za učesnike i biznis match making. Aplikacija je proizvod pokrovitelja konferencije, domaće IT kompanije Puzzle Software.

Prijave za konferenciju su uveliko u toku. Inače, Agile Serbia Conference je završni događaj Agile Month-a, serije edukacija posvećenih Agilnom razvoju softvera. Više informacija dostupno je na stranici www.agile-serbia.rs/conference/april-2018/.   


12. maj-23. jun 2018.

OBUKA ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU

Usled sve većih i bržih promena u segmentu knjigovodstvenih i poreskih propisa, povećano je i interesovanje za angažovanjem kadrova u ovoj oblasti. U cilju osposobljavanja potencijalnih resursa za obavljanje ovih poslova, Poslovna akademija Privredne komore Srbije, u saradnji sa ACCOUNT d.o.o, organizuje Obuku za samostalnog knjigovođu, od 12. maja 2018. godine, osam subota, od 9 do 15:30 časova, Resavska 13-15, velika sala CE.

Predavanja su orijentisana na praktičan rad u knjigovodstvu. Uz praćenje  realne dokumentacije i uz praktičan rad koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu, SAOP miniMAX, polaznici stiču primenjiva znanja, tako da će, po završetku obuke, lako moći da obavljaju knjigovodstvene poslove u bilo kom privrednom društvu ili agenciji.

Kotizacija po polazniku iznosi 20.000,00 din+PDV. Kotizacija uključuje potrebni radni materijal za seminar, skripte, radne zadatke, pristup knjigovodstvenom programu i prateće materijale, osveženje u pauzama i uverenje o pohađanju kursa.   


14-23. maj 2018.

OBUKA: EU PROJEKTI OD A OD Z

Petodnevna obuka "EU projekti od A od Z" pruža sveobuhvatan pregled mogućnosti finansiranja projekata iz EU fondova i vodi kroz ceo proces razvoja projekta, od ideje, kreiranja i pisanja predloga projekta, budžetiranja i pripremu tenderske dokumentacije. 

Ono što razlikuje ovaj program obuke od drugih jeste razvoj logičke matrice projekta (LFM), koja pomaže da struktuirate i formulišete projektnu ideju u koncept projekta i priprema tenderske dokumentacije za sprovođenje javnih nabavki po pravilima EU, tačnije po PRAG procedurama.

Obuka će biti održana od 14. do 23. maja 2018. godine, u Privrednoj komori Srbije, od 9.00 do 15:30 sati, Resavska 15, velika sala.

Kotizacija: 38.000,00 dinara po učesniku (bez PDV)

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs           

20. maj 2018.

RASPISAN KONKURS NLB BANKE ZA PROJEKTE ORGANSKE PROIZVODNJE I PRERADE HRANE

NLB Banka Beograd i ove godine organizuje konkurs za najbolje projekte iz oblasti proizvodnje i prerade organske hrane. Tri najbolja projekta biće nagrađena jednakim nagradama, u iznosu od po 500.000 dinara neto.

Pravo učešća imaju poljoprivredni proizvođači koji poseduju:

  • registrovano poljoprivredno gazdinstvo,
  • sertifikat, ili su u procesu sertifikacije za organsku proizvodnju. Učešće je omogućeno i proizvođačima koji imaju grupni sertifikat i ugovor sa organizatorom proizvodnje.

Projekti se mogu dostaviti u periodu od 1. marta do 20. maja 2018. godine:

  1. elektronskim putem na e-mail adresu organic@nlb.rs
  2. poštom na adresu: NLB Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165v, 11070 Novi Beograd, sa naznakom “Konkurs za najbolji projekat proizvodnje i prerade organske hrane”.

Za sve dodatne konsultacije zainteresovani su mogu obratiti na e-mail: organic@nlb.rs  ili broj telefona: 011 715 1522 Privredna komora Srbije

objavljuje

K   O   N   K   U   R   S

za dodelu godišnjih nagrada Privredne komore Srbije

Nagrade za doktorske disertacije studenata fakulteta u školskoj 2016/2017. godini (radovi odbranjeni u periodu od 1.10.2016. do 30.09.2017. godine), sa temama iz oblasti privrede.

Dodeljuje se do 10 nagrada za doktorske disertacije.

Predloge za nagrade podnosi fakultet. Inicijativu za podnošenje predloga fakultetu mogu pokrenuti  institut, privredni subjekat, druge organizacije i pojedinci.

Kontakt telefoni: 011 26 42 774, 064 87 60 181 i 064 87 60 121.

Prijave na konkurs treba dostaviti najkasnije do 24. maja 2018. godine Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda.

Nagrade se dodeljuju u vidu diploma i novčanih nagrada. Odluke o dodeli nagrada donose odgovarajući žiriji. Načini podnošenja prijava i sadržaj određeni su pravilnicima za dodelu nagrada koji se, kao i sve potrebne informacije, mogu  dobiti u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, ili preko navedenih brojeva telefona. Odluka i kriterijum    


30. maj 2018.

SEMINAR: PROIZVODNJA SA STANOVIŠTA KNJIGOVODSTVENOG OBUHVATANJA I ISKAZIVANJA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA

Seminar "Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima" je namenjen menadžerima, kontrolorima, računovođama i ostalim licima koja žele da prošire svoja znanja u oblasti evidentiranja, praćenja i analize proizvodnje. 

Kroz praktične vežbe i primere polaznici će se upoznati i ovladati tehnikama: knjiženja poslovnih događaja vezanih za proizvodnju,  upravljanja i planiranja troškova, kao i sistema obračuna troškova,  sastavljanja bilansa uspeha sa stanovišta finansijskog i upravljačkog računovodstva,  utvrđivanja razlike između cene koštanja gotovog proizvoda i komercijalne cene koštanja, vrednovanja i iskazivanja efekata proizvodnje u finansijskim izveštajima, kontrole  i provere finansijskih izveštaja u proizvodnom privrednom subjektu.

Seminar će biti održan u sredu, 30. maja 2018. godine, u Privrednoj komori Srbije, Resavska 15, od 9:00 do 16:00 sati, sala CESO.

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs


1. jun 2018.

SRBIJA, ZEMLJA USPEŠNIH PRIČA

Učestvujte u kampanji PKS u 2018. Pošaljite nam svoju priču.
Ukoliko ste već uspešan preduzetnik ili imate kompaniju i razvijen biznis, ispričajte nam o svom uspehu.
Dužina teksta sa visokokvalitetnim fotografijama trebalo bi da bude do 2.500 karaktera (jedna i po stranica A4 formata).
Možete nam poslati i video priču (format MP4, AVI, dužina do 1 minuta)
Potrudićemo se da Vaša priča bude što vidljivija i ispričana na najbolji način.  
Priče u pisanoj ili video formi možete slati mejlom na: uspesneprice@pks.rs

Kontakt telefon: 011 33 00 905.