Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


NEDELJNI PREGLED DOGAĐAJA

Seminar: SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA PORESKO SAVETOVANjE - Događaj je završen
 Privredna komora Srbije

objavljuje

K   O   N   K   U   R   S

za dodelu godišnjih nagrada Privredne komore Srbije

Nagrade za doktorske disertacije studenata fakulteta u školskoj 2016/2017. godini (radovi odbranjeni u periodu od 1.10.2016. do 30.09.2017. godine), sa temama iz oblasti privrede.

Dodeljuje se do 10 nagrada za doktorske disertacije.

Predloge za nagrade podnosi fakultet. Inicijativu za podnošenje predloga fakultetu mogu pokrenuti  institut, privredni subjekat, druge organizacije i pojedinci.

Kontakt telefoni: 011 26 42 774, 064 87 60 181 i 064 87 60 121.

Prijave na konkurs treba dostaviti najkasnije do 24. maja 2018. godine Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda.

Nagrade se dodeljuju u vidu diploma i novčanih nagrada. Odluke o dodeli nagrada donose odgovarajući žiriji. Načini podnošenja prijava i sadržaj određeni su pravilnicima za dodelu nagrada koji se, kao i sve potrebne informacije, mogu  dobiti u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, ili preko navedenih brojeva telefona. Odluka i kriterijum    


24. maj 2018.

TRENING: OSTVARITE VAŠA PRAVA KOD PORESKE UPRAVE (IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI)


Na treningu, koji će biti održan u Privrednoj komori Srbiji, pravna lica, preduzetnici  i fizička lica mogu na lak i jednostavan način  da ovladaju  kako da, u skladu sa najnovijim izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ostvare svoja prava i ispune svoje obaveze kao poreski obveznici. 
Izmene i dopune Zakona su brojne, a posebno su značajne kada su u pitanju: odlaganje plaćanja dugovanog poreza, podnošenje izmenjene poreske prijave, povraćaj PDV, obaveze poreskih obveznika vezanih za poslovni prostor, slučajevi u kojima Poreska uprava postavlja advokata po službenoj dužnosti, nov način dodele PIB stambenim zajednicama, slučajevi u kojima preduzetnici ne mogu izvršiti prekid delatnosti ili promenu podataka u APR, odgovornost lica za tuđe poreske obaveze, nove mere za obezbeđenje naplate poreza i drugo.

Trening će biti održan u četvrtak, 24. maja 2018. godine, od 10 do 15.15 sati, Resavska 15, velika sala Centra za edukaciju.

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs      


24. maj 2018.

SEDNICA ODBORA USLUGA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA - "STRATEGIJA RAZVOJA ELEKTRONSKE UPRAVE"

Imajući u vidu potrebu intenzivnije primene informaciono-komunikacionih tehnologija u svim domenima privredne aktivnosti, kao i činjenicu da su donošenjem relevantnih zakona stvoreni regulatorni uslovi za brži razvoj eUprave i digitalnu transformaciju državne uprave i lokalne samouprave, tematski deo sednice Odbora sektora usluga Privredne komore Beograda biće posvećen procesu razvoja eUprave, kao i  mogućnostima i efektima korišćenja elektronskih usluga na poslovanje.

Sednica Odbora sektora usluga će biti održana u četvrtak, 24. maja 2018. godine, sa početkom u 13 časova, u PKS-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12.

"Strategija razvoja elektronske uprave", izvestilac: Mihailo Jovanović, v.d. direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Pravovremeno informisanje privrednika o prednostima korišćenja usluga eUprave će doprineti ne samo smanjenju troškova poslovanja i uštedi u vremenu, već i lakšem uklјučivanju u savremene tokove elektronskog poslovanja i sam proces digitalizacije, označen kao prioritetan na nacionalnom i na internacionalnom nivou. 

Za potvrdu dolaska i dodatne informacije kontakt osoba je dr Sanja Jakovlјević, telefon: 2645-288, e-mail: sanja.jakovljevic@pks.rs.


25. maj 2018.

PREZENTACIJA: "PRIMENA LED RASVETE U UGOSTITELЈSTVU I HOTELIJERSTVU"

Prezentacija "Primena LED rasvete u ugostitelјstvu i hotelijerstvu" će biti održana u petak, 25. maja 2018. godine, sa početkom u 13 časova, u PKS-Privrednoj komori Beogarada, Kneza Miloša 12, sala na međuspratu.

Prezentaciju će održati Ivan Vajs, osnivač kompanije „WEISS light “.

WEISS light je prva srpska fabrika LED sijalica i jedina kompanija u regionu kojoj je primarna delatnost proizvodnja LED rasvete. Pored kvaliteta koji je nesporan, najvažnija prednost korišćenja WEISS light rasvetnih tela je osetna ušteda u budžetu. Kod zamene običnih sijalica LED sijalicama uštede iznose čak do 90% samo na troškovima električne energije.

U oblasti ugostitelјstva i hotelijerstva, a u saradnji sa dizajnerima, kompanija projektuje, crta i proizvodi rešenja koja odgovaraju objektu. U bilo kom rasvetnom telu kućište može biti napravlјeno od LED-a i na taj način se postiže ušteda, što znači da, ukoliko je investirano u lustere, lampe, visilice, može da se zameni unutrašnjost, odnosno deo koji proizvodi svetlo.

Posebna novina projektovana za ugostitelјske objekte je nekradiva sijalica, koja se može postaviti samo uz pomoć određenog alata.

Prisustvo na prezentaciji potvrdite elektronskim putem na e-mail adresu: lena.zecevic@pks.rs

Dodatne informacije: tel. 2645-288, 064 8760 183, kontakt osoba Lena Zečević, sektor Usluga Privredne komore Srbije – Privredne komore Beograda.


25. maj 2018.

SEMINAR: BEZBEDNOSNI IZAZOVI SAVREMENOG POSLOVANJA

U Privrednoj komori Srbije će biti održan seminar "Bezbednosni izazovi savremenog poslovanja", 25. maja 2018. godine, od 10 do 15.15 sati, Resavska 15, velika sala CE.

Cilj seminara: Osposobljavanje polaznika za jedinstveno sagledavanje svih elemenata sistema poslovne bezbednosti, uočavanje njihove disperzije i predlaganje optimizacije sistema poslovne bezbednosti primenom međunarodnih standarda i nacionalne regulative. Prepoznavanje specifičnih oblika ugrožavanja bezbednosti poslovanja i preduzimanje adekvatnih mera zaštite optimizacijom postojećih resursa, bez dodatnih troškova. Upoznavanje sa standardima i mogućnostima bezbednosti međunarodnog poslovanja. Razmena iskustava i obučavanje kroz radionicu za logičko prepoznavanje specifičnih oblika ugrožavanja poslovne bezbednosti i rešavanje konkretnih zadataka.

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs      


30. maj 2018.

SEMINAR: PROIZVODNJA SA STANOVIŠTA KNJIGOVODSTVENOG OBUHVATANJA I ISKAZIVANJA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA

Seminar "Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima" je namenjen menadžerima, kontrolorima, računovođama i ostalim licima koja žele da prošire svoja znanja u oblasti evidentiranja, praćenja i analize proizvodnje. 

Kroz praktične vežbe i primere polaznici će se upoznati i ovladati tehnikama: knjiženja poslovnih događaja vezanih za proizvodnju,  upravljanja i planiranja troškova, kao i sistema obračuna troškova,  sastavljanja bilansa uspeha sa stanovišta finansijskog i upravljačkog računovodstva,  utvrđivanja razlike između cene koštanja gotovog proizvoda i komercijalne cene koštanja, vrednovanja i iskazivanja efekata proizvodnje u finansijskim izveštajima, kontrole  i provere finansijskih izveštaja u proizvodnom privrednom subjektu.

Seminar će biti održan u sredu, 30. maja 2018. godine, u Privrednoj komori Srbije, Resavska 15, od 9:00 do 16:00 sati, sala CESO.

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs


1. jun 2018.

SRBIJA, ZEMLJA USPEŠNIH PRIČA

Učestvujte u kampanji PKS u 2018. Pošaljite nam svoju priču.
Ukoliko ste već uspešan preduzetnik ili imate kompaniju i razvijen biznis, ispričajte nam o svom uspehu.
Dužina teksta sa visokokvalitetnim fotografijama trebalo bi da bude do 2.500 karaktera (jedna i po stranica A4 formata).
Možete nam poslati i video priču (format MP4, AVI, dužina do 1 minuta)
Potrudićemo se da Vaša priča bude što vidljivija i ispričana na najbolji način.  
Priče u pisanoj ili video formi možete slati mejlom na: uspesneprice@pks.rs

Kontakt telefon: 011 33 00 905. 

6. jun 2018.

SEMINAR: ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Kroz praktične vežbe i primere, na seminaru "Analiza finansijskih izveštaja" polaznicima će biti omogućeno da ovladaju naprednijom primenom alata i teoretskih znanja u praksi i da sagledaju primenu različitih pristupa analize finansijskih izveštaja sa stanovišta revizije, kreditora i menadžmenta.
Seminar će biti održan 6. juna 2018. godine, u Privrednoj komori Srbije, od 9.00 do 15.00 sati, Resavska 15, velika sala CE.

Kotizacija
: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs     6. jun 2018.

INFOTECH KONFERENCIJA


ASIT (Asocijacija za računarstvo, informatiku, telekomunikacije i nove medije Srbije), pod pokroviteljstvom resornih ministarstava Vlade Republike Srbije i Privredne komore Srbije, zajedno sa značajnim domaćim i stranim firmama, ICT korisnicima, IEEE i ISACA sekcijama, organizuje INFOTECH Konferenciju i Izložbu, 6. i 7. juna 2018. godine, u Hotelu "Izvor", Aranđelovac.

INFOTECH 2018 je namenjen menadžerima kako bi došli do saznanja o mogućnostima primene novih informacionih i komunikacionih tehnologija u osavremenjavanju poslovanja, kao i profesionalnim informatičarima u sticanju i razmeni iskustava o primeni tih tehnologija.

Prijavljivanje izlagača, učesnika, radova, prezentacija, kao i ostale informacije: tel. +381 11 744 31 40 · tel./fax +381 11 308 64 80; e-mail: office@infotech.org.rs