Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJANEDELJNI PREGLED DOGAĐAJA

OBUKA ZA SAMOSTALNOG KNjIGOVOĐU - Događaj je završen15. septembar 2018.

OBUKA ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU UZ STICANJE PRAKTIČNIH ZNANJA I RAD NA RAČUNARU U KNJIGOVODSTVENOM PROGRAMU


Obuka za samostalnog knjigovođu uz sticanje praktičnih znanja i rad na računaru u programu za knjigovodstvo počinje 15. septembra 2018. godine, u Privrednoj komori Srbije, subotom od 09:00 do 15:00. časova.

Kurs za samostalnog knjigovođu orijentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu tako da  polaznici stiču primenljiva znanja, koja  odmah po završetku kursa mogu da primene kod obavljanja knjigovodstvenih poslova u bilo kom privrednom subjektu ili agenciji. Polaznicima je omogućen online pristup savremenom knjigovodstvenom internet programu  SAOP miniMAX u kome se rade dodatne vežbe.

Kotizacija po polazniku iznosi 20.000,00 dinara (bez PDV-a).

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs
     


18. septembar 2018.

SEMINAR: SISTEM UPRAVLJANJA BEZBEDNOŠĆU INFORMACIJA U ORGANIZACIJAMA (ISMS) – ZAHTEVI STANDARDA ISO 27001:2013

U Privrednoj komori Srbije, 18. septembra 2018. godine, će biti održan seminar Sistem upravljanja bezbednošću informacija u organizacijama (ISMS) – Zahtevi standarda ISO 27001:2013

Na seminaru saznajte kako da zaštitite osetljive informacije u vašoj organizaciji i onemogućite njihovo “curenje”, odnosno, kako sa stanovišta bezbednosti informacija da obezbedite kako informatičku, tako i fizičku i generičku zaštitu podataka. Gubitak, loše upravljanje informacijama ili neprepoznavanje značaja njihove zaštite, doveo je do toga da mnoge uspešne organizacije više ne postoje ili da su trajno izgubile značajne klijente.

Predavač: dr Dejan Curović, ekspert za unapredjenje proizvodnje i logističkih sistema.

Kotizacija
: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs           

20. septembar 2018.

INFO SESIJA: EU PROGRAMI 2014-2020

U Privrednoj komori Srbije će biti održana info sesija "EU programi 2014-2020" na kojoj će polaznici dobiti osnovne informacije o postupcima apliciranja i realizacije projekta i kako lakše pretraživati dostupne programe i otvorene pozive. 

Obuka je namenjena: pravnim subjektima (profitne i neprofitne organizacije) i fizičkim licima koja uopšte nemaju ili imaju nedovoljno iskustva u apliciranju i realizaciji projekata, a zainteresovani su da realizuju određenu ideju ili da provere koliko je realno da ona postane „projekat“.

Predavač: Tatjana Dijan, više od 15 godina iskustva u pisanju i realizaciji projekata iz oblasti privrede, evropskih integracija, ekologije, kulture, zaštite ljudskih prava, vladavine prava, obrazovanja i drugo, u okviru desetak različitih programa.

Kotizacija: 2.500,00 dinara po učesniku (bez PDV) 

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs     


21. septembar - 5. oktobar 2018.

OBUKA: NAPREDNE VEŠTINE PREGOVARANJA, KOMUNIKACIJE I PRODAJE

Savladati osnovne pojmove, koncepte i tehnike pregovaranja, osnovna pravila uspešne prodaje, tehnike postavljanja pitanja i slušanja kako bi se identifikovale potrebe klijenata, naučiti tumačiti govor tela i poboljšati razumevanje sagovornika, cilj je seminara koji organizuje Privredna komora Srbije.

Obuka je namenjena svim fizičkim i pravnim licima čiji posao zahteva kontakt sa ljudima i koji žele da unaprede veštine pregovaranja, prodaje i tumačenja neverbalne komunikacije, vlasnicima malih i srednjih preduzeća, preduzetnicima, menadžerima, prodajnim agentima, posrednicima i zastupnicima u osiguranju, medijatorima, profesionalnim upravnicima zgrada, organizacijama koje žele da poboljšaju pregovaračke veštine svojih zaposlenih u prodaji, marketingu, nabavci, finansijama, proizvodnji i drugim oblastima poslovanja.

Kotizacija: 25.000,00 dinara po učesniku 

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs

    

25. septembar 2018.

SEMINAR: "KAKO DA UVEZETE REPROMATERIJAL I OSTVARITE PRAVO DA NE PLATITE CARINU I PDV - AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA"


Seminar "Kako da uvezete repromaterijal i ostvarite pravo da ne platite carinu i PDV - Aktivno oplemenjivanje i reeksportna dorada" biće održan 25. septembra 2018. godine, u Privrednoj komori Srbije i namenjen je proizvodnim preduzećima, posrednicima pri uvozu i izvozu, špediterima i drugim zainteresovanima.

Cilj seminara je upoznavanje polaznika sa uslugama aktivnog oplemenjivanja i reeksportne dorade, nakon čega su osposobljeni da usvojeno znanje primene u samostalnom radu.

Kotizacija: 
10.500,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs
       

27-28. septembar 2018.

OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

  

Dvodnevna obuka za polaganja ispita za službenika za javne nabavke biće održana 27. i 28. septembra 2018. godine, od 10:00  do 16:00 sati, u Privrednoj komori Srbije, Resavska 15, velika sala CE.

Obuka će biti organizovana u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“ br. 77/14) i obuhvatiće sve segmente javnih nabavki neophodne za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Predavači: Мarija Veličković, zamenik direktora Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki grada Beograda i Јasmina Milenković, pomoćnik sekretara Republičke Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Kotizacija: 10.500 dinara po učesniku (bez PDV-a).

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs      


1. oktobar 2018.

SRBIJA, ZEMLJA USPEŠNIH PRIČA

Učestvujte u kampanji PKS u 2018. Pošaljite nam svoju priču.
Ukoliko ste već uspešan preduzetnik ili imate kompaniju i razvijen biznis, ispričajte nam o svom uspehu.
Dužina teksta sa visokokvalitetnim fotografijama trebalo bi da bude do 2.500 karaktera (jedna i po stranica A4 formata).
Možete nam poslati i video priču (format MP4, AVI, dužina do 1 minuta)
Potrudićemo se da Vaša priča bude što vidljivija i ispričana na najbolji način.  
Priče u pisanoj ili video formi možete slati mejlom na: uspesneprice@pks.rs

Kontakt telefon: 011 33 00 905. 

5. oktobar - 9. decembar 2018.

SPECIJALISTIČKA OBUKA: PORESKI SAVETNIK

Privredna komora Srbije, u saradnji sa Poreskom kancelarijom Tatić, organizuje specijalističku obuku čiji je cilj da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje za rad na praktičnoj primeni poreskih propisa. U toku obuke učesnici će prolaziti kroz intenzivni interaktivni rad, koji će im omogućiti da dobiju obrazovanje iz poreske materije.

Obuka se realizuje kroz 100 časova praktične i teorijske nastave koja pruža mogućnost za dobijanje obrazovanja iz oblasti poreskih propisa i poreske administracije, kao i drugih propisa koji su direktno ili indirektno vezani za poresku materiju. 

Obuka je namenjena:  finansijskim direktorima, knjigovođama, računovođama, poreskim stručnjacima i svima onima koji u svom radu imaju dodir sa porezima i poreskim sistemom, kao i onima koji žele da se specijalizuju za zanimanje poreskog savetnika.

Trajanje nastave: od 5. oktobra do 12. decembra 2018. godine. Nastava se održava petkom (od 16:00 do 19:15) i subotom (od 9:00 do 14:30) u Privrednoj komori Srbije, sala IV, Resavska 13-15.

Kotizacija: 100.000,00 dinara po učesniku (bez PDV).

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs