Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


NEDELJNI PREGLED DOGAĐAJA

INICIJALNI SASTANAK TRGOVACA NAMEŠTAJEM I OPREMOM ZA ENTERIJER I EKSTERIJER - Događaj je završen23. novembar 2017.

KONFERENCIJA: XIV Evropska nedelja kvaliteta u Srbiji – JUSK ENK 2017 U SRBIJI

Mašinski fakultet u Beogradu, Privredna komora Srbije - Privredna Komora Beograda, Nacionalna organizacija za kvalitet (JUSK) pod pokroviteljstvom Ministartva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade R. Srbije i  Evropske organizacije za kvalitet, u Beogradu, u Privrednoj komori Srbije - Privrednoj Komori Beograda, 23. i 24 novembra, održavaju XIV Evropsku nedelju kvaliteta u Srbiji. Na njoj će učestvovati više od 100 eksperata  iz zemlje i inostranstva, a moto ovogodišnje Nedelje kvaliteta je ''Rezultati za kvalitet''. Generalni Sponzor JUSK ENK je Kompanija Sloboda iz Čačka.

Evropska nedelja kvaliteta u Srbiji će se završiti usvajanjem Završnog dokumenta ENK u Srbiji 2017, koji će definisati Opštu politiku kvaliteta na nacionalnom nivou između dve Nedelje kvaliteta.
Dodatne informacije: www.jusk.rs
  

24. novembar 2017.

Okrugli sto ’’Unapređenje kvaliteta radne snage’’

PKS-PK Beograda organizuje okrugli sto ’’Unapređenje kvaliteta radne snage’’, u petak 24. novembra, u ul.Kneza Miloša 12, u sali 402 na četvrtom spratu, sa početnkom u 12 časova.

Okrugli sto se organizuje u okviru bilateralnih susreta preduzetnika Istre i Beograda koji će se po prvi put ove godine održati u Beogradu u peridu od 23. do 25. novebra 2017. godine.

Cilj je da se pokaže da je jedan od glavnih preduslova za razvoj konkurentne i jake privrede radna snaga koja je dovoljno stručna, sposobna i vešta da odgovori na izazove i promene u okruženju.

Aktvno učešće uzeće predstavnici Obrtničke komore Istarske Županije, PKS-PK Beograda, Srednje turističke škole Novi Beograd, Turističke organizacije GO Lazarevac kao i mnogobrojni preduzetnici Istre i Beograda.

24-25. novembar 2017.

DVODNEVNI SEMINAR: FINANSIJSKA ANALZA II

Ukoliko posedujete osnovna finansijska znanja (Finansijska analiza 1) ovaj seminar je mesto gde ih  možete nadgraditi  kroz potpuno interaktivnu radionicu sa  primerima, testovima i zadacima po obradnim temama.  Diskusije  koje će se voditi biće na nivou finansijskih analitičara.

Obuka je namenjena: kreditni analitičari, zaposleni u bankama na poslovima  ocene boniteta pravnih lica i drugi bankarski službenici, menadžeri,  finansijski rukovodioci i drugi zaposleni u finansijskoj službi preduzeća, poreski inspektori i savetnici, i svi ostali zainteresovani za izučavanje finansijske analize.

Predavač: Ružica Stamenković   

27. novembar 2017.

OTVARANJE ŠALTERA ZA PREDUZETNIKE U GO OBRENOVAC

Privredna komora Srbije - Privredna komora Beograda uz podršku Skupštine Grada i Gradske opštine Obrenovac, otvoriće Šalter za preduzetnike u opštini Obrenovac, u ponedeljak, 27. novembra 2017. godine, sa početkom u 11 časova, u prostorijama opštine Obrenovac, Vuka Karadžića 74.

Rad šaltera za preduzetništvo u beogradskim opštinama omogućava privrednicima da u opštini kojoj pripadaju, na brz i jednostavan način, dobiju informacije potrebne za njihovo poslovanje, štedeći svoje vreme odlaskomm u nadležne institucije. Funkcionišu kao "one stop shop" u smislu nefinansijske podrške postojećim preduzetnicima i onima koji nameravaju da otvore svoju firmu.

7-8. decembar  2017.

DVODNEVNA OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE 

Privredna komora Beograda organizuje dvodnevnu obuku za sve zainteresovane, a posebno one koji se spremaju za polaganje ispita i dobijanje sertifikata za Službenika za javne nabavke. Obuka će biti organizovana u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“ br. 77/14) i obuhvatiće sve segmente javnih nabavki neophodne za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Predavači: Мarija Veličković, zamenik direktora Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki grada Beograda. Јasmina Milenković, pomoćnik sekretara Republičke Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki .

Obuka je namenjena: predstavnicima naručioca, ponuđača, nezaposlenim licima, odnosno svima koji žele da steknu profesionalno zvanje u oblasti javnih nabavki.

Kotizacija: 10.500 dinara po učesniku (bez PDV-a)

11-15. decembar 2017. 

SEMINAR: EU PROJEKTI OD A DO Z  - OD RAZVOJA IDEJE, PISANJA PREDLOGA PROJEKTA, DO PRIPREME BUDŽETA I JAVNIH NABAVKI 

Ova 5-dnevna obuka pruža sveobuhvatan pregled mogućnosti finansiranja projekata iz EU fondova i vodi Vas kroz ceo proces razvoja projekta, od ideje, kroz pripremu, kreiranje i pisanje predloga projekta, budžetiranja i pripremu tenderske dokumentacije. Ono što razlikuje ovaj program obuke od drugih jeste razvoj logičke matrice projekta (LFM), koja Vam pomaže da struktuirate i formulišete Vašu projektnu ideju u koncept projekta i priprema tenderske dokumentacije za sprovođenje javnih nabavki po pravilima EU, tačnije po PRAG procedurama.

Cilj programa  je pružanje svih relevantnih informacija o bespovratnim sredstvima i funkcionisanju EU fondova, edukacija polaznika za samostalnu izradu kvalitetnih projektnih aplikacija za EU fondove, pripremu realnog budžeta i planirate trošenje sredstava na EU projektima i pripremu tenderske ponude za javne nabavke.

Predavači: Zoran Krtinić, Marija Spasić Šola, Katarina Ginić i Ratko Bojović - Tim stručnjaka Evropske trening akademije.

Obuka je namenjena: Svima onima koji pripremaju projektne ideje i pišu projekte, onima koji su uključeni u realizaciju projekata finansiranih od strane EU, kao I onima koji žele da se profesionalno profilišu u ovoj oblasti.

Kotizacija: 38.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).  

12-13. decembar 2017.

DVODNEVNI SEMINAR: KONTROLING U PROIZVODNIM KOMPANIJAMA

Kako da dođemo do informacije o tome koliko nas stvarno košta proizvod ili usluga koju prodajemo?

Pored odgovora na ovo pitanje, na seminaru će biti reči o finansijskim izveštajima i specifičnostima proizvodnih kompanija, finansijskom vs upravljačkom računovodstvu proizvodnih kompanija, casestudy - specifičnosti kontrolinga, merenje rezultata u proizvodnim kompanijama, mapiranje mesta i nosioca troškova, koji su direktni i indirektni troškovi. Kroz jasne analize primera  saznaćete važne pojmove o obračunu cene koštanja, planiranju, praćenju rezultata i pokazatelja uspešnosti proizvodnje.

Finansijsko računovodstvo tradicionalno je orijentisano ka eksternom izveštavanju, a retko kada u mogućnosti da pruži konkretne odgovore na neka “vruća” upravljačka pitanja, posebno kod proizvodnih kompanija.

14. decembar 2017.

SEMINAR: AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA - KAKO DA UVEZETE REPROMATERIJAL I OSTVARITE PRAVO DA NE PLATITE CARINU I PDV 

Seminar je namenjen proizvodnim preduzećima, posrednicima pri uvozu i izvozu, špediterima i ostalim zainteresovanima. Uz veliki broj korisnih podataka vezanih za ovu temu, na seminaru ćete saznati: koji su dozvoljeni postupci aktivnog oplemenjivanja, osnovne  elemente ugovora o aktivnom oplemenjivanju, normativ utroška materijala, specifikaciju robe za carinske potrebe, podnišenje i popunjavanje zahteva za odobrenje postupka aktivnog oplemenjivanja, vođenje evidencija, stavljanje robe u postupak AO, određivanje carinskog duga, ekvivalentna roba, reeksportna dorada idr.

Predavač: Biljana Trifunović, direktor, “IFA – International Financial Agency

25-27. decembar 2017.

MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL ALAT ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Microsoft Project Professional predstavlja moćan i popularan softverski alat koji se koristi širom sveta u Upravljanju projektima. Tokom poslednjih 30 godina postao je nezamenljiv u svim industrijskim granama i poslovnim oblastima, od građevinskih i infrastrukturnih projekta, preko javnih, 'državnih', finansijskih pa sve do istraživačkih projekata.

Fokus treninga je na praktičnoj upotrebi softverskog alata, tzv. 'Workshop', a nakon završenog treninga polaznici će biti u mogućnosti da odmah koriste ovaj moćan alat na svom radnom mestu. 21 sat ovog treninga, predstavlja formalni trening iz Upravljanja projektima što ispunjava i uslov za tzv. ‘contact hours’ za sve one kojima su potrebni radi obezbeđenja resertifikacije poslovnih akreditacija.

Predavač: Miroslav Janković, BsEE, MBA, PMP, MCTS  Kotizacja: 36.000 + PDV


31. decembar 2017.

SRBIJA, ZEMLJA USPEŠNIH PRIČA

Privredna komora Srbije poziva privrednike i predstavnike kompanija koji već imaju razvijen biznis i uspešno posluju da pošalju priču o svom uspehu i uz podršku PKS promovišu svoju kompaniju, unaprede poslovanje i podstaknu sve one koji razmišljaju da počnu sopstveni posao.
"Uspešna priča" o kompaniji iz ugla vlasnika i menadžera, od izazova na samom početku, razvijanja biznisa, do rezultata i planova za dalje poslovanje, predstavlja podstrek i inspiraciju, poziv na povezivanje i partnerstvo i mogućnost za unapređenje poslovanja.
Prezentacija nečijeg puta do uspeha jeste podsticaj i drugim kompanijama i preduzetnicima da prepoznaju sopstvene mogućnosti i primene iskustvo dobre prakse. Najuspešnije kompanije, pojedince i proizvode promovisaćemo koristeći sve raspoložive kanale komunikacije.
Pozivamo privrednike da se povežu, iskoriste podršku PKS i unaprede poslovanje.
Priče u pisanoj ili video formi dostavljaju se mejlom na: uspesneprice@pks.rs
Kontakt telefon: 011 33 00 905.