Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


NEDELJNI PREGLED DOGAĐAJA

Seminar: SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA PORESKO SAVETOVANjE - Događaj je završen26. mart 2018.

OBUKA: VEŠTAČENJE NEMATERIJALNE ŠTETE - KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE OVLAŠĆENIH POSREDNIKA I ZASTUPNIKA U OSIGURANJU

Pet časova obuke Veštačenje nematerijalne štete - kontinuirano usvršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju biće održani u ponedeljak, 26. marta 2018, od 09.30 do 14.00 sati, u Privrednoj komori Srbije, Terazije 23, sala 1, VIII sprat.

Obuka je namenjena kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).

Kotizacija: 3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Dodatne informacije možete dobiti u Centru za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 931, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs    

27. mart 2018.

PRVA SEDNICA ODBORA SEKTORA POLЈOPRIVREDE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Na prvoj sednici Odbora Sektora polјoprivrede Privredne komore Beograda, pored izbora predsednika i zamenika predsednika, planirano je i donošenje Odluke o načinu rada Odbora, ali će biti predstavljene i aktivnosti Privredne komore Srbije koje doprinose unapređenju poslovnog ambijenta, privredna kretanja u glavnom gradu sa posebnim osvrtom na sektor poljoprivrede i nacionalni programi podrške MSP u Srbiji za 2018. godinu.

Prva sednica Odbora Sektora polјoprivrede Privredne komore Beograda biće održana u utorak, 27. marta 2018. godine, sa početkom u 13 časova, u PKS-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala 402.

Za potvrdu dolaska i dodatne informacije kontakt osoba je Irena Kalјević Zimonja, telefon: 064 876 0074, e-mail:irena.kaljevic@pks.rs.


27. mart 2018.

PREZENTACIJA PLANA JAVNIH NABAVKI JKP GSP "BEOGRAD" U 2018. GODINI

Privredna komora Srbije-PK Beograda i  JKP GSP "Beograd" organizuju prezentaciju Plana javnih nabavki JKP  GSP "Beograd" u 2018. godini

Prezentacija će biti održana u utorak 27. marta 2018. godine, sa početkom u  11 časova, u PKS-PK Beograda, Kneza Miloša 12, sala 402 (četvrti sprat).

Privredna društva i preduzetnici imaće priliku da se upoznaju sa javnim nabavkama koje će JKP GSP "Beograd" raspisati tokom godine. Predmet javnih nabavki JKP GSP "Beograd" u najvećem broju pozicija se odnosi na rezervne delove za autobuse, tramvaje i trolejbuse, kao i na usluge popravki i remonta rezervnih delova. Takođe, prioritetne su nabavke materijala, pre svega čeličnih poluproizvoda i obojenih metala, energenata (pogonsko gorivo, električna energija, prirodni gas), ulјa i maziva.

Za dodatne informacije kontakt osoba: Ljilјana Urošević, samostalni stručni saradnik za industriju, tel. 011/2642774; 063/8801432, i-mejl: ljiljana.urosevic@pks.rs .

28. mart 2018.

PRVA SEDNICA ODBORA SEKTORA USLUGA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Na prvoj konstitutivnoj sednici Odbora Sektora usluga Privredne komore Beograda, pored izbora predsednika i zamenika predsednika, planirano je i donošenje Odluke o načinu rada Odbora. Predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja predvođeni v.d. pomoćnikom ministra Bojanom Stanić prezentovaće "Primenu Zakona o radu". U nastavku sednice biće predstavljene i najznačajnije aktivnosti Privredne komore Srbije koje doprinose unapređenju poslovnog ambijenta uz plan aktivnosti za 2018. godinu, kao i privredna kretanja u Beogradu sa posebnim osvrtom na sektor usluga.

Prva sednica Odbora Sektora usluga Privredne komore Beograda biće održana u sredu, 28. marta 2018. godine, sa početkom u 11 časova, u PKS-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala 402.

Za potvrdu dolaska i dodatne informacije kontakt osoba je dr Sanja Jakovljević, telefon: 2645-288, mob.tel: 064 876 0085, e-mail: sanja.jakovljevic@pks.rs.

28-29. mart 2018.

SEMINAR: FINANSIJE ZA NEFINANSIJERE

Dvodnevni seminar Finansije za nefinansijere namenjen je svima koji žele da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka, top menadžerima, naročito nefinansijskim menadžerima koji treba da razumeju osnove finansijskih principa i izveštavanja i svima koji donose poslovne odluke koje direktno ili indirektno utiču na dugoročnu ili kratkoročnu likvidnost poslovanja kompanije.

Seminar će biti odtržan 28. i 29. marta 2018. godine, u Privrednoj komori Srbije, Resavska 15, velika sala CE, od 9 do 17 sati.

Kotizacija za seminar je povlašćena: 19.200,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).

Dodatne informacije možete dobiti u Centru za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 959, e-mail: edukacija@pks.rs      


30. mart–2. jun 2018.

SPECIJALISTIČKA OBUKA: PORESKI SAVETNIK

Poslovna akademija PKS u saradnji sa Poreskom kancelarijom Tatić organizuje specijalističku obuku, čiji je cilj da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje za rad na praktičnoj primeni poreskih propisa. U toku obuke polaznicii će prolaziti kroz intenzivni interaktivni rad, koji će im omogućiti da dobiju obrazovanje iz poreske materije.
Obuka se realizuje kroz 100 časova praktične i teorijske nastave koja pruža mogućnost za dobijanje obrazovanja iz oblasti poreskih propisa i poreske administracije, kao i drugih propisa koji su direktno ili indirektno vezani za poresku materiju.

Obuka se realizuje u periodu od 30. marta do 2. juna 2018. godine, petkom od 16.00 do 19.15 sati i subotom od 9:30 do 14:30, u Privrednoj komori Srbije, Resavska 13-15, sala IV. 

Obuka je namenjena: finansijskim direktorima, knjigovođama, računovođama, poreskim stručnjacima i svima onima koji u svom radu imaju dodir sa porezima i poreskim sistemom, kao i onima koji žele da se specijalizuju za zanimanje poreskog savetnika.

Kotizacija: 100.000,00 dinara po učesniku (bez PDV).         


3. april 2018.

CLIMATE-KIC ACCELERATOR -NAMENJEN STARTAPOVIMA I PREDUZETNICIMA

Da li ste inovator sa naprednim idejama sa kojima ćete se suprotstaviti klimatskim promenama? Da li sa svojim timom radite na pokretanju poslova sa novim tehnologijama ili razvoju komercijalno održivih usluga, od uticaja na klimatske promene? Da li posedujete dobro znanje engleskog jezika? Onda je ovaj program napravljen samo za vas!

Otvoren je poziv  za treće izdanje Climate-KIC Accelerator, najvećem evropskom akceleratoru u oblasti čistih tehnologija, namenjen startapovima i preduzetnicima. Ovaj program pruža pomoć u pokretanju sopstvenog posla, pripreme za prve investitore i kupce i da se izgradi poslovna mreža na međunarodnom tržištu. Program obuhvata lično mentorstvo, učešće na 3 lokalne i 1 međunarodnoj radionici, kao i finansijsku podršku čija visina zavisi od faze za koju se prijavljujete.

Više informacija o programu i prijava učešća www.climate-kic.org/ris/accelerator. Konkurs je otvoren do utorka, 03. aprila 2018. godine.

Za pomoć u apliciranju i dodatne informacije, možete nam pisati na climate-kic@pks.rs.

5. april 2018.

GRAD BEOGRAD OBJAVIO POZIVE ZA DODELU SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI

Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Beograda za 2018. godinu, Sekretarijat za privredu objavio je četiri javna poziva za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva, stočarstva, voćarstva i povrtarstva i nabavku poljoprivredne mehanizacije – priključnih mašina na teritoriji grada Beograda za 2018.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Podsticajna sredstva koja su namenska i bespovratna dodeljuju se u maksimalnom iznosu 80 odsto cene onoga što je predmet javnog poziva.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 011/715-7399, 011/715-7392, 011/715-7831, 011/715-7398 i na sajtu Grada Beograda u delu Gradski oglasi, konkursi i tenderi.


10-14. april 2018.

PKS I RAS VODE FIRME NA SAJAM PRIVREDE U MOSTARU

Privredna komora Srbije (PKS) i Razvojna agencija Srbije (RAS) pozvale su kompanije da do 8. februara prijave učešće na 21. međunarodnom sajmu privrede u Mostaru. Srbija je zemlja partner ovogodišnjeg Sajma koji se održava od 10. do 14. aprila 2018. godine.

PKS i RAS, u okviru nacionalnog štanda Srbije, organizuju nastup domaćih kompanija sa ciljem da podrže i podstaknu jačanje izvozne privrede i povezivanje naših firmi sa partnerima u inostranstvu.

Mostarski sajam privrede odlična je prilika da se predstave, kako potencijal domaće privrede i izvozne mogućnosti, tako i turističke atrakcije, kulturna baština, i sve druge prednosti koje Srbiju čine dobrom destinacijom za ulaganje i poslovanje.

Prijave za učešće na 21. međunarodnom sajmu privrede u Mostaru treba dostaviti do četvrtka 8. februara na e-mail: region@pks.rs i sanja.nesic@pks.rs. Više informacija o uslovima učešća i potrebnoj dokumentaciji OVDE.


20. april 2018.

U TOKU JE TAKMIČENJE ZA NAJBOLJU TEHNOLOŠKU INOVACIJU 2018.

Nacionalno takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji neprekidno se održava od 2005. godine. Nosilac ovogodišnjeg takmičenja je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Radio Televizijom Srbije, Organizacionim timom sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu.

Ove godine timovi se mogu prijavljivati u okviru dve kategorije: realizovane inovacije i inovativne ideje srednjoškolskih/studentskih timova.
Pravo učešća u ovogodišnjem takmičenju imaju isključivo timovi sastavljeni od najmanje 3 (tri) člana koji mogu biti fizička ili pravna lica (kroz svoje predstavnike). Članovi tima imenuju svog predstavnika koji je istovremeno ovlašćen za komunikaciju sa organizacionim timom takmičenja.

Na takmičenju mogu učestvovati svi građani Srbije, bilo da su kao pojedinci organizovani u tročlani tim ili da nastupaju u ime neke, već postojeće, kompanije.

Pozivaju se sve članice Privredne komore Srbije da uzmu aktivno učešće na ovom takmičenju i time pokažu svoj inovativni potencijal.

Rok za prijavu inovacije je 20. april 2018. godine, a sve bliže informacije, pravila i način prijavljavanja, mogu se pronaći na sajtu www.inovacija.org    


27. april 2018.

TREĆA AGILE SERBIA KONFERENCIJA – AGILNOST I LIDERSTVO ZA STABILAN RAZVOJ

Treća Agile Serbia konferencija će biti održana 27. aprila u beogradskom pozorištu Madlenianum, na tri scene, a organizatori najavljuju da će u fokusu biti teme: Agilne metodologije, liderstvo i razvoj softvera.

Agile Serbia konferencija je najveći događaj na temu Agile-a u SEE regionu. Prošlogodišnju konferenciju posetilo je preko 500 učesnika iz 12 evropskih zemalja. Ovaj podatak svrstao je Agile Serbia Conference u evropski brend, prepoznatljiv posebno u IT industriji, u kojoj je primena Agilnih metodologija najzastupljenija. Svetski poznati stručnjaci iz oblasti Agile-a i IT industrije dolaze na konferenciju kao predavači. Prošlogodišnju konferenciju obeležio je nastup dr Alistera Koubrna, jednog od najpoznatijih IT naučnika svih vremena, osnivača Agile pokreta i potpisnika Agile Manifesta.
Ove godine, kao glavni govornik, najavljen je Bob Hartman, poznatiji kao Agile Bob, nekadašnji član Upravnog odbora Scrum Alliance, krovne organizacije za Scrum i Agile sertifikaciju u svetu. 

Od prošle godine, aktuelnost na konferenciji je Coaching Corner, namenjen neformalnim razgovorima između Agile trenera i učesnika konferencije. Ovogodišnja „premijera“ biće aplikacija sa sistemom aktivacija za učesnike i biznis match making. Aplikacija je proizvod pokrovitelja konferencije, domaće IT kompanije Puzzle Software.

Prijave za konferenciju su uveliko u toku. Inače, Agile Serbia Conference je završni događaj Agile Month-a, serije edukacija posvećenih Agilnom razvoju softvera. Više informacija dostupno je na stranici www.agile-serbia.rs/conference/april-2018/.   

20. maj 2018.

RASPISAN KONKURS NLB BANKE ZA PROJEKTE ORGANSKE PROIZVODNJE I PRERADE HRANE

NLB Banka Beograd i ove godine organizuje konkurs za najbolje projekte iz oblasti proizvodnje i prerade organske hrane. Tri najbolja projekta biće nagrađena jednakim nagradama, u iznosu od po 500.000 dinara neto.

Pravo učešća imaju poljoprivredni proizvođači koji poseduju:

  • registrovano poljoprivredno gazdinstvo,
  • sertifikat, ili su u procesu sertifikacije za organsku proizvodnju. Učešće je omogućeno i proizvođačima koji imaju grupni sertifikat i ugovor sa organizatorom proizvodnje.

Projekti se mogu dostaviti u periodu od 1. marta do 20. maja 2018. godine:

  1. elektronskim putem na e-mail adresu organic@nlb.rs
  2. poštom na adresu: NLB Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165v, 11070 Novi Beograd, sa naznakom “Konkurs za najbolji projekat proizvodnje i prerade organske hrane”.

Za sve dodatne konsultacije zainteresovani su mogu obratiti na e-mail: organic@nlb.rs  ili broj telefona: 011 715 1522


1. jun 2018.

SRBIJA, ZEMLJA USPEŠNIH PRIČA

Učestvujte u kampanji PKS u 2018. Pošaljite nam svoju priču.
Ukoliko ste već uspešan preduzetnik ili imate kompaniju i razvijen biznis, ispričajte nam o svom uspehu.
Dužina teksta sa visokokvalitetnim fotografijama trebalo bi da bude do 2.500 karaktera (jedna i po stranica A4 formata).
Možete nam poslati i video priču (format MP4, AVI, dužina do 1 minuta)
Potrudićemo se da Vaša priča bude što vidljivija i ispričana na najbolji način.  
Priče u pisanoj ili video formi možete slati mejlom na: uspesneprice@pks.rs

Kontakt telefon: 011 33 00 905.