Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAĐAJA

Okrugli sto na temu: NADZOR U OBLASTI ZAŠTITE POTROŠAČA - Događaj je završen24-25. oktobar 2018.

OBUKA: CELOVIT PRISTUP USPEŠNOM RUKOVOĐENJU: PRAVNI, EMOCIONALNI I SOCIJALNI OKVIR


Dvodnevna obuka "Celovit pristup uspešnom rukovođenju: pravni, emocionalni i socijalni okvir" koja će biti održana 24. i 25. oktobra, u Privrednoj komori Srbije, Resavska 15, namenjena rukovodiocima svih nivoa rukovođenja i odlučivanja, HR sektoru, preduzetnicima, vlasnicima malih i srednjih preduzeća, karijernom razvoju pojedinca, tima i korporacije.

Kotizacija: 15.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs
                      

25. oktobar - 22. novembar 2018.

SEMINAR: POREZ NA DODATU VREDNOST – PRAKTIČNA PRIMENA ZAKONA O PDV


U cilju osposobljavanja novih poreskih stručnjaka za potrebe obračunavanja i plaćanja PDV, Privredna komora Srbije, na zahtev privrede, organizuje seminar "Porez na dodatu vrednost – praktična primena Zakona o PDV", koji će biti održan u PKS-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, svakog četvrtka, od 25. oktobra do 22. novembra 2018. godine, od 10 do 15:30.

Od 1. avgusta 2018. godine uveden je nov način vođenja PDV evidencija, sačinjavanja pregleda obračuna (Obrazac PO PDV) i podnošenja PDV prijave (Obrazac PP PDV).
Usled obaveze iskazivanja mnogo većeg broja podataka prilikom vođenja evidencija, sačinjavanja pregleda obračuna i podnošenja PP PDV prijave, potrebe kako za zapošljavanjem novih poreskih stručnjaka, tako i uključivanjem već zaposlenih na poslovima PDV je u ovom trenutku velika. 

Kotizacija
35.000,00 dinara po učesniku.

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs    

29-30. oktobar 2018.

OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

 

Dvodnevna obuka će biti organizovana u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“ br. 77/14) i obuhvatiće sve segmente javnih nabavki neophodne za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Obuka je namenjena: predstavnicima naručioca, ponuđača, nezaposlenim licima, odnosno svima koji žele da steknu profesionalno zvanje u oblasti javnih nabavki i dodatnu kvalifikaciju u svom obrazovnom profilu.

Za razliku od ranije važećih zakona, po novom Zakonu o javnim nabavkama, ispit za službenika za javne nabavke može polagati svako zainteresovano lice, bilo da je predstavnik naručioca ili zaposleno kod ponuđača. Za polaganje ispita može se samostalno prijaviti i nezaposleno lice, koje sticanjem sertifikata za službenika za javne nabavke dobija veću šansu za zaposlenje.

Kotizacija: 10.500 dinara po učesniku (bez PDV-a).

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs
     

23. novembar 2018.

BIZNIS PLAN – ALAT ZA UNAPREĐENJE POSLOVNIH REZULTATASeminar ima za cilj da kod učesnika razvije pristup izradi biznis plana savremenim metodama, kao i da omogući polaznicima sticanje veština za korišćenje biznis plana kao alata za planiranje, proveru poslovnih ideja i mogućnosti ali i dobijanje saglasnosti i finansijskih sredstava za realizaciju novih ili postojećih poslovnih projekata-poduhvata od banaka i investitora.

Seminar je namenjen: Menadžmentu privatnih kompanija, zaposlenima u malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, StartUP-ovima, kao i za sve one koji su vezani za  predstavljanje kod potencijalnih strategijskih partnera ili traženje poslovnog kredita kod banaka.

Kotizacija: 8.400,00 po učesniku (bez PDV-a)

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs     


31. decembar 2018.

SRBIJA, ZEMLJA USPEŠNIH PRIČA

Učestvujte u kampanji PKS u 2018. Pošaljite nam svoju priču.
Ukoliko ste već uspešan preduzetnik ili imate kompaniju i razvijen biznis, ispričajte nam o svom uspehu.
Dužina teksta sa visokokvalitetnim fotografijama trebalo bi da bude do 2.500 karaktera (jedna i po stranica A4 formata).
Možete nam poslati i video priču (format MP4, AVI, dužina do 1 minuta)
Potrudićemo se da Vaša priča bude što vidljivija i ispričana na najbolji način.  
Priče u pisanoj ili video formi možete slati mejlom na: uspesneprice@pks.rs

Kontakt telefon: 011 33 00 905.