Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJANEDELJNI PREGLED DOGAĐAJA

OBUKA ZA POLAGANjE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE - Događaj je završen20. septembar 2018.

MEĐUNARODNA PRIVREDNA MANIFESTACIJA "ZRBIZNET""ZrBizNet" je nova, jedinstvena privredna manifestacija u Srbiji, tokom koje će privrednici imati mogućnost da učestvuju u B2B sastancima, edukativnim tribinama, predavanjima o aktuelnim temama i uspostave kontakt sa institucijama podrške poslovanju.
Organizatori "ZrBizNet" su Grad Zrenjanin, PKS - RPK Zrenjanin i Opšte udruženje preduzetnika i poslodavaca Zrenjanin.  

Glavni cilj manifestacije je povezivanje privrednika i preduzetnika, unapređenje kvaliteta poslovanja i promocija privrede Srednjeg Banata. Moto i ideja ovogodišnjeg ZrBizNeta - "Pokreni se" - inspirisani su podrškom Vlade Srbije novoosnovanim preduzećima. Na ovoj privrednoj manifestaciji učestvovaće stručnjaci različitih profila, strukovna udruženja, obrazovne institucije, državne i nevladine organizacije, a svoj proizvodni program i usluge predstaviće izlagači iz Srbije i inostranstva.

Program manifestacije obuhvata prezentaciju kompanija, fondova, banaka, institucija, kao i mogućnosti za poslovanje u Zrenjaninu i širem regionu, promociju preduzetništva za mlade, ženskog preduzetništva, edukacije za menadžere, IT i druge obuke.      

21. septembar - 5. oktobar 2018.

OBUKA: NAPREDNE VEŠTINE PREGOVARANJA, KOMUNIKACIJE I PRODAJE

Savladati osnovne pojmove, koncepte i tehnike pregovaranja, osnovna pravila uspešne prodaje, tehnike postavljanja pitanja i slušanja kako bi se identifikovale potrebe klijenata, naučiti tumačiti govor tela i poboljšati razumevanje sagovornika, cilj je seminara koji organizuje Privredna komora Srbije.

Obuka je namenjena svim fizičkim i pravnim licima čiji posao zahteva kontakt sa ljudima i koji žele da unaprede veštine pregovaranja, prodaje i tumačenja neverbalne komunikacije, vlasnicima malih i srednjih preduzeća, preduzetnicima, menadžerima, prodajnim agentima, posrednicima i zastupnicima u osiguranju, medijatorima, profesionalnim upravnicima zgrada, organizacijama koje žele da poboljšaju pregovaračke veštine svojih zaposlenih u prodaji, marketingu, nabavci, finansijama, proizvodnji i drugim oblastima poslovanja.

Kotizacija: 25.000,00 dinara po učesniku 

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs

    

25. septembar 2018.

SEMINAR: "KAKO DA UVEZETE REPROMATERIJAL I OSTVARITE PRAVO DA NE PLATITE CARINU I PDV - AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA"


Seminar "Kako da uvezete repromaterijal i ostvarite pravo da ne platite carinu i PDV - Aktivno oplemenjivanje i reeksportna dorada" biće održan 25. septembra 2018. godine, u Privrednoj komori Srbije i namenjen je proizvodnim preduzećima, posrednicima pri uvozu i izvozu, špediterima i drugim zainteresovanima.

Cilj seminara je upoznavanje polaznika sa uslugama aktivnog oplemenjivanja i reeksportne dorade, nakon čega su osposobljeni da usvojeno znanje primene u samostalnom radu.

Kotizacija: 
10.500,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs
       

26. septembar 2018.

SEMINAR: INSAJDERSKA PRETNJA


Cilj seminara: Osposobljavanje polaznika jedinstveno sagledavanje personalnih elemenata sistema poslovne bezbednosti, predlaganje optimizacije personalnog sistema poslovne bezbednosti primenom nacionalne regulative. Prepoznavanje specifičnih oblika ugrožavanja bezbednosti poslovanja od insajderske pretnje i preduzimanje adekvatnih mera zaštite optimizacijom postojećih resursa bez dodatnih troškova. Razmena iskustava i obučavanje kroz radionicu za logičko prepoznavanje specifičnih oblika ugrožavanja poslovne bezbednosti – insajderske pretnjei rešavanje konkretnih zadataka.

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs
    

27. septembar 2018.

BIZNIS PLAN – ALAT ZA UNAPREĐENJE POSLOVNIH REZULTATA


Seminar "Biznis plan – alat za unapređenje poslovnih rezultata" će biti održan 27. septembra 2018. godine, u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala 3, od 10 do 15:30.

Cilj seminara: Seminar ima za cilj da kod učesnika razvije pristup izradi biznis plana savremenim metodama, kao i da omogući polaznicima sticanje veština za korišćenje biznis plana kao alata za planiranje, proveru poslovnih ideja i mogućnosti ali i dobijanje saglasnosti i finansijskih sredstava za realizaciju novih ili postojećih poslovnih projekata-poduhvata od banaka i investitora.

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs     

27-28. septembar 2018.

OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

  

Dvodnevna obuka za polaganja ispita za službenika za javne nabavke biće održana 27. i 28. septembra 2018. godine, od 10:00  do 16:00 sati, u Privrednoj komori Srbije, Resavska 15, velika sala CE.

Obuka će biti organizovana u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“ br. 77/14) i obuhvatiće sve segmente javnih nabavki neophodne za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Predavači: Мarija Veličković, zamenik direktora Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki grada Beograda i Јasmina Milenković, pomoćnik sekretara Republičke Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Kotizacija: 10.500 dinara po učesniku (bez PDV-a).

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs      


27-28. septembar 2018.

E-LEARNING KONFERENCIJA

Univerzitet Metropolitan devetu godinu za redom organizuje međunarodnu "eLearning konferenciju" koja okuplja stručnjake iz oblasti učenja na daljinu. Osnovni cilj Konferencije je razmena iskustva, predstavljanje novih dostignuća i razmena mišljenja o inovativnim metodama u ovoj oblasti, a biće održana 27. i 28. septembra, u prostorijama Univerziteta Metropolitan u Beogradu. U fokusu Konferencije su personalizovano e-učenje, kombinovane metode učenja (tradicionalna i online nastava), e-ocenjivanje, e-učenje za studente sa invaliditetom, e-učenje u kompanijama, dok će specijalni okrugli sto biti organizovan na temu Kombinovanog učenja – pristup i primene.
Deveta međunarodna eLearning konferencija na Univerzitetu Metropolitan biće otvorenog tipa i prilika da svi koji žele čuju najaktuelnije teme i dobiju informacije od vodećih stručnjaka iz ove oblasti, o prednostima koje pruža obrazovanje i usavršavanje putem učenja na daljinu.
Više detalja o konferenciji kao i detaljnu agendu možete pronaći na: econference.metropolitan.ac.rs


28. septembar 2018.

SEMINAR: MOBING - 

ZAKON, PRAKSA, INTERNO, SUDSKO ARBITRAŽNO REŠAVANJE, DOKAZIVANJE, ZLOUPOTREBA PRAVA NA ZAŠTITU


Seminar "Mobing - zakon, praksa, interno, sudsko arbitražno rešavanje, dokazivanje, zloupotreba prava na zaštitu"  biće održan u petak, 28. septembra 2018. godine, u Privrednoj komori Srbije, Kneza Miloša 12, sala 3, od 9 do 16 časova.

Cilj seminara: osposobljavanje polaznika za uspešno prepoznavanje i interno rešavanje spora povodom mobinga, ali i zloupotrebe prava na zaštitu, čime će se odnosi harmonizuju, a sporovi izbegavaju.

Seminar je namenjen: pravnicima u organizaciji, HR sektoru, internim i eksternim posrednicima, licima za podršku, advokatima, preduzetnicima, menadžerima svih nivoa, predstavnicima zaposlenih i sindikata

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs
    

28. septembar 2018.

SEMINAR: POLOŽAJ PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA I DRUGIH ODGOVORNIH LICA PRED PREKRŠAJNIM SUDOM U SUDSKOM POSTUPKU ZA PREKRŠAJE


Upoznavanje sa osnovama novog sistema odgovornosti po Zakonu o prekršajima, sa položajem pred prekršajnim sudom kada se pokrene postupak za bilo koji prekršaj, sa pravima i dužnostima koje imaju stranke pred sudom, savladavanje načina na koji se vodi sudski prekršajni postupak za sve subjekte, cilj je seminara "Položaj pravnih lica, preduzetnika i drugih odgovornih lica pred prekršajnim sudom u sudskom postupku za prekršaje", koji će biti održan u Privrednoj komori Srbije, Resavska 15, 28. septembra 2018. godine.

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs

     

1. oktobar 2018.

SRBIJA, ZEMLJA USPEŠNIH PRIČA

Učestvujte u kampanji PKS u 2018. Pošaljite nam svoju priču.
Ukoliko ste već uspešan preduzetnik ili imate kompaniju i razvijen biznis, ispričajte nam o svom uspehu.
Dužina teksta sa visokokvalitetnim fotografijama trebalo bi da bude do 2.500 karaktera (jedna i po stranica A4 formata).
Možete nam poslati i video priču (format MP4, AVI, dužina do 1 minuta)
Potrudićemo se da Vaša priča bude što vidljivija i ispričana na najbolji način.  
Priče u pisanoj ili video formi možete slati mejlom na: uspesneprice@pks.rs

Kontakt telefon: 011 33 00 905. 

2. oktobar 2018.

SEMINAR: SKLADIŠNI PROSTORI – PROJEKTOVANJE, ORGANIZACIJA, MAPIRANJE U SISTEMIMA LOGISTIKEDrugog oktobra 2018, u Privrednoj komori Srbije će biti održan seminar na kome će polaznici steći znanja o neophodnim zahtevima sa stanovišta projektovanja, organizacije i mapiranja skladišnih prostora.

Teme: 

  Projekti  formiranja sistema skladištenja
  Tehnološko projektovanje kapaciteta za skladištenje robe
  Proračun potrebnih energenata skladišta
  Organizacija sistema nabavke
  Organizacija sistema skladištenja
  Metode ocenjivanja isporučioca (sertifikacija, provera preko druge strane, mistery shoping)
  Upravljanje projektom šifriranja proizvoda, zona skladišta i postupaka rada – BAR CODE oznake
  Upravljanje projektovanjem informacionih sistema u procesima skladištenja i nabavke
  Mapiranje skladišta – definisanje i praćenje uslova radne sredine
  Metode prijemne, fazne i završne kontrole proizvoda i usluga

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs    

3. oktobar 2018.

TRENING: KAKO POBOLJŠATI BIZNIS KROZ DIGITALNI MARKETING / SVE TAJNE STRATEGIJE I OPTIMIZOVANO OGLAŠAVANJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Cilj treninga je unapređenje praktičnih znanja i veština iz oblasti digitalnog marketinga u rešavanju poslovnih problema, osposobljavanje učesnika za samostalno kreiranje poslovnog profila na društvenim mrežama, upoznavanje sa načinima poslovne komunikacije putem društvenih mreža i planiranje strategije oglašavanja na internetu.
Namenjen je svima koji planiraju da poboljšaju svoj biznis, promotivne aktivnosti, da optimizuju troškove i da započnu intenzivnu prodaju svojih proizvoda i usluga na internetu i društvenim mrežama.
Trening obuhvata integrisana praktična znanja i primere iz dugogodišnje prakse predavača. Nakon radionica daje se feedback na osnovu kojih polaznici dobijaju smernice koje oblasti da unapređuju u budućem radu i kako da naučeno primene.

Kotizacija: 10.500,00 dinara po učesniku (plus PDV)

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs
   

5. oktobar - 9. decembar 2018.

SPECIJALISTIČKA OBUKA: PORESKI SAVETNIK

Privredna komora Srbije, u saradnji sa Poreskom kancelarijom Tatić, organizuje specijalističku obuku čiji je cilj da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje za rad na praktičnoj primeni poreskih propisa. U toku obuke učesnici će prolaziti kroz intenzivni interaktivni rad, koji će im omogućiti da dobiju obrazovanje iz poreske materije.

Obuka se realizuje kroz 100 časova praktične i teorijske nastave koja pruža mogućnost za dobijanje obrazovanja iz oblasti poreskih propisa i poreske administracije, kao i drugih propisa koji su direktno ili indirektno vezani za poresku materiju. 

Obuka je namenjena:  finansijskim direktorima, knjigovođama, računovođama, poreskim stručnjacima i svima onima koji u svom radu imaju dodir sa porezima i poreskim sistemom, kao i onima koji žele da se specijalizuju za zanimanje poreskog savetnika.

Trajanje nastave: od 5. oktobra do 12. decembra 2018. godine. Nastava se održava petkom (od 16:00 do 19:15) i subotom (od 9:00 do 14:30) u Privrednoj komori Srbije, sala IV, Resavska 13-15.

Kotizacija: 100.000,00 dinara po učesniku (bez PDV).

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs