Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


NEDELJNI PREGLED DOGAĐAJA

Prezentacija:PLANA JAVNIH NABAVKI JKP „BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA“ U 2018. GODINI - Događaj je završen19. mart 2019.

Peta sednica Parlamenta privrednika PKS-Privredne komore Beograda

Peta sednica Parlamenta privrednika PKS-Privredne komore Beograda biće održana u utorak, 19. marta 2019. godine, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala na 6. spratu, sa početkom u 14:00 časova.

Privrednicima će se obratiti  Branimir Stojanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede.
O Izazovima za makroekonomsku stabilnost i privredni rast, govoriće Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta Republike Srbije.
Biće reči i o privrednim kretanjima na teritoriji Beograda.

Za više informacija, kontakt osoba je: Ljubica Matić, tel. 011/3629-33, e-mail: ljubica.matic@pks.rs.


19. mart 2019.

RADIONICA: Obavljanje poslova referenta zaštite od požara

Radionica "Obavljanje poslova referenta zaštite od požara", praktična primena propisa u zavisnosti od specifičnosti tehnološkog procesa firme, omogućava polaznicima osposobljavanje za profesionalno i efikasno obavljanje poslova zaštite od požara, kao i adekvatnu implementaciju zakonske regulative u cilju povećanja stepena bezbednosti objekta i tehnološkog procesa.  Pruža odgovore na vaše nedoumice, direktno od vodećih stručnjaka iz ove oblasti, uz rešavanje konkretnih primera iz prakse.

Obuja je namenjen licima zaduženim za obavljanje poslova zaštite od požara, predstavnicima menadžmenta, vlasnicima/direktorima firmi.

Predavač: Maja Stešević, dipl.građ.inž., stručni saradnik za obavljanje poslova ZOP

Kotizacija
: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV)

Radionica će biti održana 19. marta 2019. godine, u PKS-Privrednoj komori Beogradaod 10:00 do 16:00, Kneza Miloša 12, sala na međuspratu.

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs    

20. mart 2019.

SEMINAR: PROIZVODNJA SA STANOVIŠTA KNJIGOVODSTVENOG OBUHVATANJA I ISKAZIVANJA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA

Seminar "Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima", omogućava polaznicima da se kroz praktične vežbe i primere upoznaju i ovladaju tehnikama: knjiženja poslovnih događaja vezanih za proizvodnju, upravljanja i planiranja troškova, kao i sistema obračuna troškova, sastavljanja bilansa uspeha sa stanovišta finansijskog i upravljačkog računovodstva, utvrđivanja razlike između cene koštanja gotovog proizvoda i komercijalne cene koštanja, vrednovanja i iskazivanja efekata proizvodnje u finansijskim izveštajima, kontrole  i provere finansijskih izveštaja u proizvodnom privrednom subjektu.

Obuka je namenjena: menadžerima, kontrolorima, računovođama i ostalim licima koja žele da prošire svoja znanja u oblasti evidentiranja, praćenja i analize proizvodnje.

Predavač: Vera Lončar, ACCOUNT DOO NOVI SAD

Kotizacija
: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV)

Seminar će biti održan 20. marta 2019. godine, u PKS-Privrednoj komori Beogradaod 9:00 do 16:00, Kneza Miloša 12, sala na međuspratu.

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs    

22. mart 2019.

PREZENTACIJU PLANA JAVNIH NABAVKI JKP „GRADSKA ČISTOĆA“ ZA 2019. GODINU

PKS – Privredna komora Beograda u saradnji sa Gradom Beogradom i  Javno komunalnim  preduzećem  „Gradska čistoća“ održaće,   Prezentaciju plana javnih nabavki JKP "Gradska čistoća" za 2019. godinu.

Prezentacija će biti održana u petak 22. marta 2019. godine u PKS-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, IV sprat, sala 402, sa početkom u 11:00 časova.

Javno predstavljanje godišnjih planova nabavki predstavlja prvi značajan korak ka uspostavljanju kvalitetne komunikacije i  dijaloga između naručilaca i ponuđača.
Ova prezentacija omogućiće blagovremeno informisanje preduzeća – potencijalnih dobavljača o planiranim tenderima koje sprovodi  JKP „Gradska čistoća “ u 2019.godini, a kojima se realizuju nabavke:  rezervnih delova za vozila, građevinske mašine i nadogradnje, servisiranja vozila i građevinskih mašina, nabavka opreme i komunalne opreme, nabavka vozila , ličnih zaštitnih sredstava i sl.
Prezentacija javnih nabavki ima za cilj da omogući svim zainteresovanim privrednim društvima,  da se pre objavljivanja oglasa o javnoj nabavci, upoznaju sa pregledom plana nabavki, brojem nabavki i vrstama postupaka, izvorima finansiranja, dinamikom sprovođenja nabavki i najčešćim problemima u pripremanju ponude, kako bi se što kvalitetnije pripremili za učešće na tenderima koji slede.

Pozivamo sve zainteresovane da svoje učešće na prezentaciji prijave putem linka  najkasnije do 21. marta 2019. godine.

Za sve dodatne informacije, kontakt osoba: Jelena Plavanski, tel. 011/2643-774 ; email: jelena.plavanski@pks.rs 


28. mart 2019.

Dan otvorenih vrata sa inspektorima

PKS-Privredna komora Beograda, u saradnji sa USAID Projektom saradnje za ekonomski razvoj i EU projektom Podrška Evropske unije poboljšanju poslovnog okruženja, u četvrtak, 28. marta 2019. godine u prostorijama Privredne komore Beograda, ulica Kneza Miloša 12, sala na 6. spratu, sa početkom u 11 časova, organizuje Dan otvorenih vrata sa inspektorima.

Na ovom skupu privrednici će imati mogućnost da razgovaraju sa inspektorima poreske, tržišne, radne, sanitarne i poljoprivredne inspekcije, i da u neformalnom okruženju diskutuju o problemima u svom poslovanju, kao i da  dobiju pojašnjenja,  savete i preporuke za poštovanje zakona i otklanjanje eventualnih propusta u radu, iz domena nadležnih  inspekcija.

Imajući u vidu značaj teme, ovom prilikom PKS - Privredna komora Beograda istovremeno zakazuje i  četvrtu zajedničku sednicu Odbora Sektora usluga, Odbora sektora poljoprivrede i Odbora sektora industrije Privredne komore Beograda, u proširenom sastavu, kako bi što veći broj privrednika imao priliku da učestvuje na Danu otvorenih vrata sa inspekcijama.

Molimo vas da, u cilju efikasnijeg rada, popunite formular za prijavu i isti dostavite najkasnije do 25. marta 2019. godine do 16.00 časova.

Za potvrdu dolaska i dostavljanje formulara za prijavu, kontakt osoba je Svetlana Delić, telefon 2642-166; mob 063/8475-197; e - mail : svetlana.delic@pks.rs.   

28. mart 2019.

SEMINAR: interno i VANSUDSKO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA

Seminar "Interno i vansudsko rešavanje radnih sporova" pruža mogućnost upoznavanja polaznika i zaposlenih sa zakonskim i praktičnim mogućnostima internih i vansudskih rešenja, u cilju prevencije i povlačenja tužbi, na  primerima dobre prakse. 

Seminar je namenjen preduzetnicima, menadžerima svih nivoa i zaposlenima koji se bave radnim odnosima, pravnim zastupnicima, firmama sa većim brojem radnih sporova, HR sektoru, ali i zaposlenima koji planiraju da pokrenu sudski spor ili ga već vode.

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV)

Seminar će biti održan 28. marta 2019. godine, u PKS-Privrednoj komori Beogradaod 9.00 do 16.00, Kneza Miloša 12.

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs    


1. jun 2019.

SRBIJA, ZEMLJA USPEŠNIH PRIČA

Učestvujte u kampanji PKS u 2018. Pošaljite nam svoju priču.
Ukoliko ste već uspešan preduzetnik ili imate kompaniju i razvijen biznis, ispričajte nam o svom uspehu.
Dužina teksta sa visokokvalitetnim fotografijama trebalo bi da bude do 2.500 karaktera (jedna i po stranica A4 formata).
Možete nam poslati i video priču (format MP4, AVI, dužina do 1 minuta)
Potrudićemo se da Vaša priča bude što vidljivija i ispričana na najbolji način.  
Priče u pisanoj ili video formi možete slati mejlom na: uspesneprice@pks.rs

Kontakt telefon: 011 33 00 905.