Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

VESTI Arhiva  

15. mart 2019.

Skupština Srbije usvojila Zakon o turizmu i ugostiteljstvu

Poslanici Skupštine Srbije, nakon nekoliko dana rasprave usvojili su danas Zakon o turizmu kojim se omogućava veća zaštita korisnika turističkih usluga i smanjuje se siva ekonomija.
Zakon o turizmu obavezuje turističke agencije, da pored obavezne garancije putovanja moraju da daju i depozit.
To znači da neće više biti dovoljna garancija putovanja, odnosno polisa osiguranja, već će biti obavezan i depozit. Time se stvara pravni osnov da dođe do kategorizacije turističkih agencija.
U narednom periodu, kako se navodi, očekuju se pojačane kontrole poslovanja turističkih agencija (ugovori, plaćanja, izdavanje fiskalnih računa), rada turističkih vodiča, ali i putovanja za sopstvene potrebe. Što se tiče ovlašćenja turističkog inspektora, uvedena je i mogućnost da inspektor nastupi kao anonimni korisnik usluge što predstavlja novinu.
Propisuje se rok važenja legitimacija za turističke vodiče na deset godina, a prvi put se uvodi mogućnost polaganje ispita za turističke vodiče na znakovnom jeziku. Novim rešenjima predviđeno je i da se licenca za rad gubi ukoliko turistička agencija u toku godine dobije dve zabrane poslovanja.
Uvodi se porez za izdavanje stan na dan odnosno za izdavanje soba, apartmana, kuća u gradovima, turističkim destinacijama i seoskim turističkim domaćinstvima, a iznos uvedenog poreza zavisiće od kategorizacije i prometa.
Poslanici su usvojili i Zakon o ugostiteljstvu, a kao prioritetan zadatak navedena je borba protiv sive ekonomije. Šira ovlašćenja, ali i odgovornost data je lokalnim samoupravama, posebno u vođenju dela evidencije svih subjekata koji pružaju usluge smeštaja. Zakonom se uvodi i centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma E-turista koji sadrži sve podatke o pružaocima usluge smeštaja. Cilj uspostavljanja elektronskog sistema prijave i odjave turista je, između ostalog, smanjenje bespravnog rada.

Izvor: Danas


Komentari
(0)

27. februar 2019.

RADIONICA EBRD "  PREVARE U FAKTORINGU"

U  okviru Programa razvoja savetodavnih usluga u oblasti faktoringa u Srbiji, koji sprovodi Evropska banka za obnovu i razvoj, uz podršku Vlade Luksemburga, u PKS-Privrednj komori Beograda, održana je treća po redu, radionica namenjenu bankama i faktoring kompanijama, članovima Sekcije za razvoj faktoringa, na temu:  „Prevare u faktoringu“.

Predavanja je realizovao gospodin Peter Brinslei, konsultant EBRD-a i direktor kompanije Point Forvard Ltd, ekspert sa više od 25 godina međunarodnog iskustva  u pružanju konsultantskih usluga i obuka u oblasti finansiranja potraživanja, faktoringa i finansiranja lanca snabdevanja. Predsedavao je Odborom za edukaciju IFG i ovlašćeni je predavač FCI. Realizovao je brojne radionice za faktoring u Centralnoj i Istočnoj Evropi, Africi i Aziji.

U interaktivnom  radu,  kroz prezentacije, stvarne studije slučaja i grupne vežbe, učesnici su se  upoznali  sa najnovijim trendovima u faktoringu i drugim oblicima finansiranja potraživanja. Posebno interesovanje izazvalo je poglavlje o prevarama  u oblasti faktoringa i radnjama koje treba  preduzeti u cilju njihovog minimiziranja. 


Komentari
(0)

26. februar 2019.

PREDSTAVLJEN PLAN JAVNIH NABAVKI "DIREKCIJE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNЈU BEOGRADA" ZA 2019. GODINU - PROCENJENA VREDNOST 9,08 MILIJARDI DINARA

U Privrednoj komori Beograda, danas je, u saradnji sa Gradom  Beogradom i "Direkcijom za građevinsko zemlјište i izgradnju Beograda" održana prezentacija plana javnih nabavki "Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnјu Beograda" za 2019. godinu.
Javno predstavlјanje godišnjih planova nabavki predstavlјa svojevrsni dijalog i prvi značajan korak ka uspostavlјanju kvalitetne komunikacije između naručilaca i ponuđača.
Na skupu u Komori je omogućeno blagovremeno informisanje geodetskih, projektantskih i građevinskih firmi o planiranim tenderima koje sprovodi Direkcija za građevinsko zemlјište i izgradnju Beograda tokom 2019. godine, a kojima se realizuje pružanje usluga i izvođenje radova u okviru poslova pripremanja i opremanja građevinskog zemlјišta.
Planirane nabavke koje će biti objavljene u 2019. godini procenjene su u iznosu od 9,08 milijardi dinara. Procenjena vrednost planiranih usluga je 978,6 milioa dinara, a radova 8,1 milijarda dinara, u ukupno 257 postupaka, 176 usluge i 81 radovi.


Komentari
(0)

20. februar 2019.

KOMPANIJE PREHRAMBENE INDUSTRIJE NA PANELU O JAVNIM NABAVKAMA HRANE


Preko dvadeset kompanija iz sektora prehrambene industrije danas je uzelo učešće na panelu "Ključni izazovi u javnim nabavkama hrane – kako ih prevazići", koji je održan u Privrednoj komori Beograda. Panel je organizovao Odbor Sektora za polјopriverdu PKS-Priverdne komore Beograda u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvom odbrane, Gradom Beograd-Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki, Centrom za ispitivanje namirnica.
Panel je održan u skladu sa dobrom praksom u javnim nabavkama, za potrebe naručilaca u svrhu istraživanja tržišta, radi pripreme postupka javnih nabavki, kao i informisanja privrednih subjekata o svojim planovima i potencijalnim zahtevima u vezi sa nabavkom, pod uslovom da se time ne narušavaju načela obezbeđenja konkurencije, jednakosti priverdnih subjekata i transparentnosti. zaključci


Komentari
(0)