PREDSTAVLJEN  JEDINSTVEN REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - JRPO


Poreska uprava Srbije je 25. decembra 2009. godine predstavila Jedinstven registar poreskih obveznika JRPO, koji od januara 2010. godine postaje aktivan, objedinjujući sve podatke o poreskim obveznicima na jednom mestu. Po prvi put će se na jednom mestu naći podaci za 3,5 milona građana, 400 hiljada pravnih lica i ono što je novina, a u susret izmenama poreske regulative, u registar se unose podaci o poreskim zastupnicima i punomoćnicima.

 
JRPO predstavlja jednostavan, brz, jeftin način komunikacije poreskih obveznika sa državnim instutcijama, službama i lokalnim samoupravama i sistem efikasne kontrole poreskih radnji. Prema rečima direktora Poreske Uprave dr Dragutina Radosavljevića, projekat JRPO predstavlja iskorak u reformi državne i stvaranju e-uprave. JRPO je primer klijentski orjentisane poreske adminstarcije.

 
Poreski obveznici kroz JRPO imaju olakšan pristup i mogućnost da elektronskim putem obavljaju svoje poreske aktivnosti, prijavljuju porez, prate stanje na svom poreskom računu i dobiju potvrde o izmirenim obavezama.


Očekuje se da JRPO bude uvezan sa registrom policije, Republičkog geodetskog zavoda i lokalnih samouprava, što če omogućiti dobru kontrolu poreskih obveznika, poreskih radnji i obezbediti sprečavanje utaje poreza, pogotovo praćenjem povezanih lica i unakrsnom proverom imovine i prihoda građana i nastajanja fantom firmi.

 

Centar za razvoj preduzetništva

Zajednica opštih udruženja preduzetnika

Info