SAVETOVANJE: ''FINANSIJSKA PODRŠKA SEKTORU MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA"


INSTRUMENT KONKURENTNOSTI NA NACIONALNOM I EVROPSKOM TRŽIŠTU I SOCIJALNA TRŽIŠNA PRIVREDA


U Privrednoj komori Beograda 25. februara 2010. godine odražano je savetovanje pod nazivom  ''Finansijska podrška sektoru malih i srednjih preduzeća'' - instrument konkurentnosti na nacionalnom i evropskom tržištu i " Socijalna tržišna privreda".  Savetovanje je realizovano u partnerstvu sa OECD LEED partners Club i Evropskom asocijacijom zanatstva, malih i srednjih preduzeca (UEAPME), uz podršku Eurobank EFG Beograd i Fondacije  Konrad Adenauer.

Savetovanje je imalo za cilj da na jednom mestu, u Privrednoj komori Beograda, okupi i partnerski uveže sve učesnike koji na jednoj strani čine dostupnim i stavljaju na raspolaganje finasijske  instrumente podrške sektoru msp, zatim one koji imaju ulogu da podrže i pomognu komunikaciju i u tom delu ih približe upravo onoj stani kojoj je podrška namenjena, odnosno malim i srednjim preduzećima.

 Tokom dva instruktivna panela, "Izvori finansijskih sredstava - kako se  informisati o fondovima i kreditnim linijama" i "Pristup finansijskim sredstvima -  kako pronaći partnera i pripremiti predlog projekta" svoja iskustva, saznanja i preporuke sa učesnicima savetovanja podelili su predstavnici UEAPME, OECD, Mnistarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, IFC, BAS, SEAF Fonda, sa namerom da na jednom mestu privrednici dobiju sažete, kratke, jasne i konkretne informacije koje su pregled postojećeg stanja o finansijskoj pomoći koja je trenutno dostupna  i koja će biti dostupna u najskorije vreme.

U okviru savetovanja u Privrednoj komori Beograda 25. februara 2010. godine, održana je konferencija za štampu. Dr Milan Janković, predsednik Privredne komore Beograda je istakao da kada je u pitanju prisustvo na evropskom tržištu i pristup fondovima EU, Srbiji je otvoren put ka Evropi. Veliki imaju sve potencijale i mogućnosti zaštite svojih interesa, a jedan od ciljeva ovog savetovanja je da,između ostalog, pruži podršku preduzetnicima, malim i mikro preduzećima, što je izuzetno važno, jer je trenutno vrlo malo ljudi u Srbiji, koji na pravi način, koriste potencijale i mogućnosti korišćenja sredtava evropskih fondova.

Prema mišljenju  Gerharda Huemera (UEAPME), naš glavni cilj je da ubedimo srpsku vladu i javnost da posvete više pažnje i daju veći značaj i važnost sektoru MSP. Predstavnicima sektora MSP poruka je da sredstva iz evropskih fondova  ne idu direktno preduzećima, već će se koristiti preko državnih organa i regulatornih agencija. U tom smislu, izuzetno je bitno, da se projekat stručno formuliše i predstavi. Sama finansijska podrška ne može kompenzovati loš privredni ambijent, slabu zakonsku regulativu i propise koji se ne primenjuju.

Alessandra Proto (OECD) je istakla da kada je u pitanju razvoj sektora MSP, jedan od ciljeva OECD-a je obezbeđivanje dobrog poslovnog okruženja, i u tom pravcu, postoji stalna komunikacija i saradanja na državnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Ulrich Huttenbach (Savezno udruženje nemačkih poslodavaca) je ukazao na značaj principa socijalne tržišne privrede, odnosno socijalnog partnerstva i saradnji Udruženja poslodavaca i sindikata u ostvarivanju zajedničkih interesa, nezavisno od države, što nemačku privredu čini jednom od najkonkurentnijih i najuspešnijih privreda.

Centar za razvoj preduzetništva

Zajednica opštih udruženja preduzetnika

Info