PKS-PK BEOGRADA NA 20. OBRTNIČKOM SAJMU ISTRE


 

Kao uspešan nastavak poslovne saradnje sa Obrtničkom komorom Istarske županije PKS-PK Beograda, zajedno sa svojim članovima, uzela je aktivno učešće na 20. Obrtničkom sajmu Istre, koji je održan u Puli, od 12. do 15. oktobra 2017. godine.

Na svečanom otvaranju sajma, 12. oktobra 2017. godine, govorili su predsednik Obrtničke komore Istarske županije, Mario Paliska, predsednica Hrvatske gospodarske komore – Županijska komora Pula, Jasna Jakelić Majetić, predsednik Hrvatske obrtničke komore, Dragutin Ranogajec, zamenica gradonačelnika Pule, Elena Puh Belci, Istarski župan, Valter Flego, predsednik Uprave Istarske kreditne banke Umag, Miro Dodić i pomoćnica Ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta Ana Mandac koja je otvorila sajam.

Na ovogodišnjem sajmu svoje proizvode i usluge izložilo je ukupno 118 izlagača od kojih su 53 iz Istarske županije, 74 iz ostalih delova Hrvatske i 3 inostrana izlagača.

Sajam, kao mesto pokretanja i razvijanja novih poslovnih šansi, proširivanja poslovne saradnje i promocije preduzetništva, odlično je organizovan, imao je veliku posetu i medijski je izvanredno propraćen. Štand PKS-PK Beograda imao je veliki broj posetilaca.

U organizaciji Obrtničke komore Istarske županije nakon otvaranja sajma održan je okrugli sto na temu: ’’Kako rešiti problem nedostatka radne snage’’ na kojem su učestvovali predstavnici  Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske, Hrvatske obrtničke komore, Obrtničke komore Istarske županije, Grada Pule, HGK-Županijska komora Pula i PKS-PK Beogada.

Organizovani su susreti ugostitelja dveju zemalja u cilju unapređenja saradnje, razmene iskustava i primera dobre prakse.

U Edukacionom gastronomskom centru Istre organizovan je sastanak sa predstavnicima Agencije za ruralni razvoj ''AZRRI'' u cilju unapređenja kvalita radne snage kroz primenu modela koncepta dualnog obrazovanja.

U prostorijama HGK-Županijska komora Pula predsednica Komore Jasna Jaklin Majetić organizovala je sastanak sa beogradskim ugostiteljima.

Na kraju posete za predestavnike PKS-PK Beograda upriličen je i odlazak na 11. Internacijonalni sajam pršuta u Tinjanu.

Centar za razvoj preduzetništva

Zajednica opštih udruženja preduzetnika

Info