FORUM ENERGETSKA EFIKASNOST I ODRŽIVA IZGRADNJA U SRBIJI - AKTUELNO STANJE I PERSPEKTIVA


Tokom trajanja međunarodnog sajma građevine "Građevinarstvo 2010" u periodu od 14. do 16. aprila 2010. godine, na beogradskom sajmu održan je Forum "Energetska efikasnost i održiva izgradnja u Srbiji – Aktuelno stanje i perspektive" u orqanizaciji Delegacije nemačke privrede u Srbiji (AHK).
U okviru foruma predstavilo se sedam nemačkih kompanija "Knauf", "Hekel", "Simens", "Ass Haus","ThyssenKrupp Elevatori" i "Viessmann" koja su iznoseći iskustva iz svoje prakse dali  različite preporuke i rešenja namenjenih obezbeđenju energetske efikasnosti.

 Učesnici su dali preporuke rešenja za stvarnje ušteda koja se ogledaju u izvođenju građevinskih radova, primeni pogodnijih materijala, novijih tehnologija u cilju efikasne upotrebe energije. Takođe su ukazali na ključne uzroke rasipanja i neefikasnog trošenja energije. Smatra se da najveća rasipanja nastaju kod neizolovanih objekata ili neadekvatno izolovanih objekata, na otvorima i prozorima kao i usled "majstorskih grešaka" odnosno zanatskih radova u izgradnji. Okvirna procena je da se najviše toplote gubi kroz zidove 40%, prozore15%, krov 20%, ventilaciju 10%, podrum 10%.
Da bi energija bila raspoloživa u dovoljnim količinama i pristupačna, korisnici treba da je koriste na način koji ne ugrožava životnu sredinu. Procena je da će potražnja elektirčne energije biti drastično uvećana do 2030. posebno na Srednjem Istoku, u regionu Azija Pacifik, Latinskoj Americi, a Kina i Indija svakako postaju največi potrošači. Danas je snabdevanje električnom energijom navećim delom zasnovano na eksploataciji fosilnih goriva, i smatra se da će ostati nezamenljiv širom sveta. Upotreba obnovljivih izvora energije dobija sve više na značaju. Iako se pretpostavlja da će ugalj biti prioritetan, odnos će se menjati u korist prirodnog gasa i obnovljivih izvora (vode, vetra, biomasa...).

Centar za razvoj preduzetništva

Zajednica opštih udruženja preduzetnika

Info