EVROPSKA MREŽA PREDUZETNIŠTVA - Enterprise Europe Network (EEN)


Privredna komora Beograda započela je saradnju Nacionalnm agencijm za regionalni razvoj (NARR). Među brojnim područjima međusobne podrške i komplementarnog delovanja, povezivanje privrede Beograda, regiona i Evropske Unije prepoznato je kao obostrani prioritet. U zajedničkom nastojanju ispunjenja ovog prioriteta sa jedne i punog angažovanja raspoloživih potencijala, Centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Privredne komore Beograda i predstavnici Evropske mreže preduzetništva u Srbiji, kojom kordinira NARR, pokrenuli su proces povezivanja beogradskih mikro, malih i srednjih preduzeća. Tim povodom je 16. aprila 2010. godineu Privrednoj komori Beograda održan prvi u nizu sastanak predstavnika preduzeća("Tehnomerkur","Profipotez","Interkomerc", "Ortopedija novi život") i EEN-a u cilju utvrđivanja i preduzimanja svih neophodnih koraka za uključivanje u mrežu.

Započeta partnerska saradnja i dalji sinergetski rad Privredne komore Beograda i EEN-a ima zadatak da podržava i obezbedi održivost umrežavanja, vidljivost i prepoznatljivost beogradske privrede. Prema dosadašnjem iskustvu uključenih firmi među najznačajnijim efektima umrežavanja su brze pretrage i spajanje partnerskih firmi, servis podrške za programe FP7,  CIP i podrška inovacijama.


Evropsku mrežu preduzetništva - Enterprise Europe Network (EEN)
formirala je Evropska komisija je 2008. godine u cilju efikasnog i efektivnog iskorišćavanja potencijala malih i srednjih preduzeća na jedinstvenom evropskom tržištu. Evropska mreža preduzetništvo je prisutna u Srbiji preko projekta Evropske komisije u okviru CIP programa. Evropskom mrežom preduzetništva u svakoj zemlji upravlja Konzorcijum sačinjen od partnerskih institucija. Konzorcijumom Evropske mreže preduzetništva u Srbiji koordinira Nacionalna agencija za regionalni razvoj.  Od 16. juna 2009. zvanično srpska preduzeća imaju mogućnost da se uključe u Evropsku  mrežu preduzetništva. EEN karakteriše:

  • Najveća mreža u svetu koja pruža podršku sektoru MSPP

  • 101 Konzorcijum sa preko 550 partnera u 44 zemlje

  • 4.000 stručnjaka koji pružaju usluge sektoru MSPP

Delatnost Evropske mreže preduzetništva u Srbiji se obavlja kroz tri posebne organizacione jednice – modula. Modul A se bavi širenjem informacija o poslovanju na tržištu EU i fondovima EU, Modul B inovacijama i transferom tehnologija a modul C istraživačkim projektima i širenjem informacija o programima za istraživanje i razvoj.


Više informacija može se videti na web site EEN: www.een-srbija.rs

Dodatne informacije za uključivanje i saradnju sa EEN možete dobiti na kontakt telefon Centra za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva: 011 2642 166, 011 2641 355 lok 115/106 ili na e mail: mdosen@kombeg.org.rs i anam@kombeg.org.rs.

 

Centar za razvoj preduzetništva

Zajednica opštih udruženja preduzetnika

Info