"TRENUTNI IZAZOVI I ŠANSE OBRAZOVANJA U OBLASTI BIZNISA I MENADŽMENTA“

 

Na Fakultetu organizacionih nauka 22.04.2010. godine održan je okrugli sto pod nazivom "Trenutni izazovi i šanse obrazovanja u oblasti biznisa i menadžmenta", organizovan u saradnji sa CEEMAN (Central and East European Management Development Association).
Učesnici okruglog stola bili su dekani ekonomskih i menadžment fakulteta, direktori poslovnih škola, alumni CEEMAN asocijacije iz Srbije i regiona, predstavnici različitih institucija i privrednih društava. Tokom izlaganja i diskusija u radu identifikovani su neki od glavnih problema menadžerske profesije i struke u Srbiji i i date preporuke kako koristiti razvijati obrazovanje u biznisu.

 

Prema izlaganjima na okruglom stolu je  ukazano je da u Sbiji ima oko 70 000 menadžera za koje je neophodno programski i metodološki strukturirati odgovarajuće obuke.
U Srbiji takođe nema pravih lidera, obrazovanje je usmereno na menadžere koji se bave organizacijom i planiranjem, nedostaje obrazovno usmeravanje menadžera na promene i inovacije. Edukacija se vezuje za opšta znanja a veoma malo je usmeravajuća, specifična i primenljiva na domaćem tržištu,i ne daje dovoljno pristupa i modele koji rezultuju na ovom tržištu. Broj studija slučaja sa modelima edukacije u načim uslovima je neznatan.

Gost okruglog stola bio je Prof. Derek Abell, jedan od osnivača CEEMAN asocijacije i predsednik CEEMAN-ovog Komiteta za akreditaciju IQA, koji je istako ulogu trenera odnosno dobrog nastavnika koji mora da poseduje znanja, bude aktivan i praktičan, obezbeđuje odgovarajuće ponašanje sa svrhom, ciljem, vrednostima učenja. Preporuka je učiti kroz projektne radove i zadatke, simulacije i studije slučaja imajući u vidu da načini učenja zavise od zadatka.

 

CEEMAN je međunarodna asocijacija za razvoj menadžmenta osnovana 1993. godine sa ciljem ubrzanja rasta kvaliteta razvoja menadžmenta u centralnoj i istočnoj Evropi. Postepeno CEEMAN je postao globalna mreža institucija za razvoj menadžmenta zainteresovanih za kvalitet obrazovanja i inovacija u ovom polju. CEEMAN danas uključuje 180 institucionalnih i individualnih članova iz 43 zemlje u Evropi, Severnoj Americi, Južnoj Americi i Aziji.

 

Centar za razvoj preduzetništva

Zajednica opštih udruženja preduzetnika

Info