5. maj 2010.  ODRŽAN TREĆI UNIVERZITETSKO-POSLOVNI FORUM

 

“Always design a thing by considering it in its next larger context - a chair in a room, a room in a house, a house in an environment, an environment in a city plan.”

[Eliel Saarinen FI, Architect]

 

U Briselu je  4. i 5. maja 2010. godine održan Third Busuniss University Forum: "University Business Coopeartion for smart, sustainable and inclusive growth", u organizaciji Evropske komisije, generalnog direktorata za edukaciju i kulturu. Forumu su prisustvovali predstavnici Evropske komisije, Evropskog parlamenta, nacionalni ministri obrazovanja, evropskih Univerziteta i naučno istraživačkih institucija, kao i predstavnici biznisa, komora, poslovnih mreža mladih, asocijacija poput UEAPME, Bussinesseurope, OECD-a i drugih lokalnih i regionalnih vladinih i nevladinih organizacija.

Program Foruma realizovan je kroz okrugle stolove i radionice koji je obuhvatao tri posebna tematska segmenta:

 

  1. Univerzitetsko - poslovna saradnja, saradnja sa malim i srednjim preduzećima i regionalni razvoj, saradnja između univerziteta i malih i srednjih preduzeća;
  2. Univerzitetsko - poslovna  saradnja i inovacije;
  3. Univerzitetsko - poslovna  saradnja i kvalitet obrazovanja.

Među brojnim izlaganjima o trenutnom stanju i neophodnosti saradnje univezitetske i poslovne zajednice, a kroz podršku i igranje uloga svih stejkholdera (Vlada, biznis, građani) u cilju podsticanja SME sektora, radi daljeg regionalnog umrežavanja, mobilnosti, rasta i razvoja, učesnici su tokom foruma identifikovali i prihvatili ključne premise uspešne povezanosti univerziteta i biznisa.   zaključci

Centar za razvoj preduzetništva

Zajednica opštih udruženja preduzetnika

Info