ODRŽAN STRUČNI SKUP ’’UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I INOVATIVNOSTI SEKTORA MSP’’


Centar za razvoj MSP Privredne komore Beograda organizovao je stručni skup o unapređenju konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća. Na skupu su govorili Nenad Paunović, Value Innovation kosultatan, Aleksandar Matić iz Privredne komore Beograda i prof. dr Vesna Mandić sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.
Value Innovation metodologija i alati, koje je predstavio Nenad Paunović, omogućavaju stvaranje “plavog okeana”, opisanog u knjizi Blue Ocean Strategy (2005, Kim i Mauborgne), prodatoj u više od 2 miliona primeraka na preko 40 jezika, što je apsolutni rekord Harvard Business School Press-a. Knjiga objašnjava kako direktnu konkurentsku bitku u crvenom, krvavom okeanu zameniti plavim okeanom u kome je konkurencija irelevantna.

Value Innovation je univerzalna forma inovacije. Može se koristiti za:
- pružanje superiorne vrednosti eksternim klijentima
- poboljšanje usluge internim klijentima (službe podrške: finansije, HR, IT, nabavka itd)
- unapređenje poslovnih procesa (alternativa smanjenju troškova i broja ljudi)

Value Innovation (VI) metodologiju i alate mogu koristiti sve organizacije, bilo koje veličine, u bilo kojoj delatnosti.  Za više informacija pogledajte www.edge.rs i www.valueinnovations.com.

Prema stavu Aleksandra Matića, srpska mala i srednja preduzeća u globalnim ekonomskim tokovima teško mogu da postanu granski lideri, ali ceo  sektor i pojedinačne firme imaju razvojnu perspektivu ukoliko svoje strateške planove prilagode realnim potrebama tržišta. Najbolje šanse mogu da imaju ona preduzeća čiji su ciljevi da postanu šampioni tržišnih niša. Imperativ za unapređenje konkurentnosti je stalno ulaganje u inoviranje poslovnih modela, proizvoda i usluga. Pobednička strategija trebalo bi da se zasniva na inovacijama, razvoju partnerstava, strategiji diversifikacije i težnji za osvajanjem regionalnog tržišta.
Profesorka Vesna Mandić vodi nekoliko projekata čija je misija istraživanje i razvoj novih proizvoda. Centar za virtuelnu proizvodnju (CeVIP) osnovan je u okviru projekta ‘’Virtuelna proizvodnja kao podrška preduzećima u Srbiji’’. CeVIP ima neophodne kapacitete za primenu inovativnih tehnologija virtuelnog inženjeringa u razvoju proizvoda i procesa. Aktivnosti koje se odvijaju u okviru CeVIP treba da doprinesu podizanju kapaciteta proizvodnih preduzeća da u svoje poslovanje uvedu novi pristup u razvoju proizvoda i procesa, baziran na primeni VM tehnologija (Virtual Manufacturing tehnologija). Na skupu su predstavljeni veoma interesantni projekti razvoja novih proizvoda za neka od najpoznatijih srpskih preduzeća. Korišćenjem usluga ovog centra preduzeća mogu u izuzetnoj meri da smanje cikluse razvoja novih proizvoda. Za više informacija pogledajte www.wbc-vmnet.rs.


Centar za razvoj preduzetništva

Zajednica opštih udruženja preduzetnika

Info