Beogradski Sajam
8. međunarodni sajam preduzetništva
od 26. do 28. novembar 2009.

 

Kao i predhodnih godina, Privredna komora Beograda, sa svojim članicama, nastupa na 8. Međunarodnom sajmu preduzetništva BIZNIS BAZA i prezentuje sve potencijale male privrede Beograda. BIZNIS BAZA će se održati od 26. do 28. novembra 2009. godine na Beogradskom sajmu.

Sajam BIZNIS BAZA je najveća nacionalna manifestacija preduzetništva i institucija koje pružaju podršku razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Na Sajmu će biti prisutne najaktivnije nacionlane i međunarodne institucije sa prezentacijama svojih programa za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, kao i predstavnici malih i srednjih preduzeća svih privrednih delatnosti.

Zajedno sa Privrednom komorom Beograda, na ovom važnom događaju nastupiće i Sekretarijat za privredu Skupštine grada Beograda, kao  institucija od  velikog značaja za privredu  grada Beograda, koja će predstaviti  sve svoje aktivnosti  usmerene ka podsticaju i ravoju sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva,   razvojne programe i projekte za smanjenje nezaposlenosti, kao i ostale mogućnosti za stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta privrede Beograda.

U toku održavanja Sajma na štandu Privredne komore Beograda odvijaće se bogat sadržajni program kroz stručne, edukativne, informativne događaje, kroz veliki broj seminara, treninga i prezentacija.

Pozivamo Vas da nastupite na štandu Privredne komore Beograda koji će se nalaziti na centralnom izložbenom delu manifestacije i podržite  preduzetničku elitu koju stvaramo. Možete se prijaviti do 20. novembra 2009. godine.

Prednosti ovakvog vida nastupa se ne odražavaju samo u manjim troškovima od troškova samostalnog nastupa, već i u tome što ćete tokom Sajma biti u prilici da uspostavite kontakte i sa drugim izlagačima i ostvarite veću medijsku vidljivost.

Za sve dodatne informacije u vezi sa nastupom na Sajmu možete nas kontaktirati na tel: 264-26-38, 264-22-77, 361 96 46, 264-13-55 lok 172,146; e-mail: sguduric@kombeg.org.rs.

Centar za razvoj preduzetništva

Zajednica opštih udruženja preduzetnika

Info