PRODAJA STEČAJNOG DUŽNIKA KAO MODEL PRIVATIZACIJE

U Privrednoj komori  Beograda, u organizaciji Centra za razvoj akcionarstva,Centra za privredno-pravni sistem i Centra za  poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, 16. februara  2010. godine, održan je stručni skup na temu: " Prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica, kao model privatizacije-prednosti i mane".

 

Dr Vladimir Kozar, predavač, istakao je da novi Zakon o stečaju ("Sl. glasnik RS" br.104/09) sadrži brojne novine i poboljšanja u odnosu na prethodnu regulativu iz ove oblasti, a po svom značaju posebno se izdvaja institut prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica,odnosno, precizniji način rešavanja nekih pitanja u okviru ovog instituta.

Analizirane se odredbe novog zakona, kao i stavovi pravne teorije i sudske prakse, koji se odnose na postupak prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica; na zaštitu prava razlučnih poverilaca; na statusne promene i upis Registar privrednih subjekata; na pravne posledice prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica; na mogućnost prodaje dužnika osnivaču, po delovima ili u postupku likvidacije; na nastavak postupka protiv stečajne mase; na odgovornost stečajne mase za potraživanja prema dužniku koja su nastala do obustave stečajnog postupka; na pravno sledbeništvo posle prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica; na pravni subjektivitet i nedeljivu stranačku sposobnost stečajne mase; na pravnu i poslovnu sposobnost stečajne mase posle prodaje dužnika kao pravnog lica; na razdvajanje pasive od aktive; na ostvarivanje razlučnih prava posle prodaje dužnika kao pravnog lica; na zabranu prodaje dužnika kao pravnog lica u stečajnom postupku nad bankom ili društvom za osiguranje; na pobijanje prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, kao i prodaja stečajnog dužnika –pravnog lica kao osnov za plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava.

 

Zakon o stečaju predviđa prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica, uz saglasnost odbora poverilaca, kada privredno društvo zadržava svoj pravni subjektivitet, odnosno svojstvo pravnog lica, a dolazi do promene osnivača, odnosno vlasnika društva, pri čemu se  kupac privrednog društva - stečajnog dužnika upisuje  kao njegov osnivač ili akcionar i stiče vlasnička i upravljačka prava (Zakon o privrednim društvima).Opredeljenje zakonodavca je da prodaja pogona i delova dužnika više nije regulisana ovim pravnim institutom.

 

Jedna od najbitnijih odlika ovog pravnog instituta je da se posle prodaje dužnika kao pravnog lica, stečajni postupak u odnosu na dužnika obustavlja, ali se postupak nastavlja protiv stečajne mase koju zastupa stečajni upravnik radi namirenja poverilaca, dok sredstva dobijena prodajom dužnika ulaze u stečajnu masu.

 

Značajne novine u odnosu na prethodnu regulativu su:

  • odredbe o zaštiti prava razlučnih poverilaca (obaveza obaveštenja o javnom nadmetanju najkasnije 30 dana pre datuma održavanja nadmetanja, odnosno 15 dana pre održavanja prodaje javnim prikupljanjem ponuda ili neposrednom pogodbom;zaključak stečajnog  sudije o najpovoljnijem načinu unovčenja imovine koja je predmet obezbeđenja potraživanja)
  • obaveznost upisa promena u registar privrednih subjekata i druge odgovarajuće registre
  • prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica ne može se vršiti suprotno odredbama zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije
  • prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica ne može biti predmet oporezivanja po stopi poreza na prenos apsolutnih prava od 2,5%, obzirom da ne predstavlja prenos uz naknadu celokupne imovine pravnog lica (Zakon o porezima na imovinu)
Centar za edukaciju i upravljanje projektima

Info

Projekti Privredne komore Beograda

EU programi