UTVRĐIVANJE POTREBA ZA FLEKSIBILNIM VIDOVIMA OBRAZOVANJA I
USAVRŠAVANJA U OKVIRU ERAZMUS+  PROJEKTA
PT&SCHE

 

U okviru realizacije trogodišnjeg projekta “Introduction of part-time and short cycle studies in Serbia” (PT&SCHE), finansiran iz programa Erazmus +, u Privrednoj komori Beograda, 11. aprila 2016. godine, održan je okrugli sto, kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sekretari udruženja i rukovodioci centara Privredne komore Beograda i predstavnici partnera na projektu iz Srbije. Okrugli sto, kao vrsta radnog sastanka, je bila prilika da se predstavi projekat, aktivnosti, posebno faza istraživanja kao i mogućnosti većeg afirmisanja i involviranja privrede, čiji je doprinos od presudnog značaja za ustanovljavanje kako se, kroz kratke cikluse i part time modele obrazovanja, efikasno mogu obezbediti kadrovi potrebni na tržištu rada.

Cilj PT&SCHE projekta je da se tokom tri godine, nakon sprovedenih aktivnosti svih partnera, od istraživanja, analize praksi inostranih zemalja partnera u projektu, analize postojeće legislative, sagleda stanje i kreiraju preporuke koje bi pomogle u uspostavljanju modela organizovanja part time i short cycle modela obrazovanja u Srbiji i donošenju regulative za ovu oblast obrazovanja. Krajnji cilj je uspostavljanje modela i tehnologije studiranja tokom visokog obrazovanja po principu studiranja uz rad (part time) i/ili kroz kratke cikluse (short cycle) i  definisanje pravnog okvira koji podržava razvoj i primenu studiranja sa skraćenim radnim vremenom i kroz kratake cikluse obrazovanja tokom studija, kao i usvajanje i implementaciju  najpogodnijeg onlajn i tradicionalne (licem-u-lice) metodologije učenja. U projektu učestvuje ukupno 15 partnera, 10 iz Srbije,  vodeći partner iz Estonije, zatim iz Velike Britanije, Holandije, Mađarske i Slovenije.

Prof. dr Zorana Lužanin, državni sekretar, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, istakla je da su part time i short cycle modeli obrazovanja vrlo značajni, da imamo situaciju sa vrlo nesređenim kvalifikacionim strukturama, poput primera da postoji 8 vrsti medicinskih sestara po raznim osnovama. O ovom modelu obrazovanja govorilo se i ranije, tokom 2014. godine, no tada se nisu stekli uslovi za realizaciju i ostalo je na nivou predloga. Ono što je u ovom momentu neophodno je jasna slika ko može biti provajder, u kom obimu nam je potrebno. Ministarstvo daje punu podršku projektu, ukoliko se izađe sa vrlo preciznim predlogom spomenutih parametara ali i mogućih rizika.

Srbija je jedna od retkog broja zemalja koja nema part time i short cycle studije. Očekuje se da se sagleda kakav bi bio efekat na privredu i obrazovanje od uvođenja  sistema part time i short cycle obrazovanja.

Jedan od glavnih izazova je kakav bi bio model finansiranja studija, da li iz budžeta ili bi se studenti samostalno finansirali ili pak da privrednici treba da finansiraju studente. 

Prof. dr Dragan Domazet, rector, Univerziteta Metropolitan, ukazao je da u ovom momentu i kroz aktivnosti projekta treba utvrditi šta privredi treba, da je neophodno uključivanje svih stejkholdera i celo obrazovanje, kako bi ishod bio dobar i koristan. Posebno naglašavajući da je proces učenja celoživotan i da svi treba da budu zainteresovani za uspostavljanje okvira i samog modela za part time i short cycle model obrazovanja.

Prof. dr Nada Kovačević, prorektor, Univerziteta u Beogradu, ukazala je na značaj informacija sa tržišta rada za realizaciju projekta i pozvala na masovnije uključivanje privrede, posebno po sektorima,  u ispitivanje i analizu.

Sekretari i rukovodioci su iz svojih iskustava i saradnje sa članstvom komore, izneli informacije  u pogledu situacije i stanja u sektorima kojima pripadaju, te je tako ukazano na deficit stručnih profesora i nastavnika, deficit posebnih zanimanja u domenu turizma, kao što je na primer recepcionar, ili komercijalista u trgovini.

Predstavljeni su preliminarni rezultati ankete i istraživanja sprovedenog tokom aprila, u cilju ispitivanja privrede o potrebama za fleksibilnim vidovima obrazovanja i usavršavanja.

Zaključeno je da se pored nastavka sprovođenja anketiranja, sprovedu detaljnije sektorske diskusije. To se očekuje na narednom okruglom stolu, planiranom za maj mesec 2016. godine,  gde će se u prisustvu svih učesnika do sada i posebno kompanija dodatno analilirati mogućnosti i potrebe. 

Utvrđivanje potreba za fleksibilnim vidovima obrazovanja i usavršavanja  A N K E T A


Centar za edukaciju i upravljanje projektima

Info

Projekti Privredne komore Beograda

EU programi