LEARNING BY DOING – ZVANIČNO ZAPOČEO PROJEKAT

Projekat Learning by Doing, sa kojim je PKS-PK Beograda aplicirala u okviru Prvog poziva Dunavskog transnacionalnog programa, je zvanično startovao 1. janaura 2017. godine.

Ukupan budžet projekta iznosi skoro 2,3 miliona evra i trajeće do kraja juna 2019. godine. Cilj projekta je unapređenje kapaciteta u oblasti stručnog obrazovanja kroz formiranje regionalnih, nacionalnih i transnacionalnih partnerstava kako bi se olakšala tranzicija ka dualnom sistemu obrazovanja u zemljama Dunavskog regiona.

Sistem stručnog obrazovanja ima jak pozitivan uticaj na lokalnu ekonomiju i društvo, olakšavajući zapošljavanje mladih stručnih kadrova i smanjujući disparitet na tržištu rada. Stoga je potrebno razvijati sistem srednjeg obrazovanja koji će pravovremeno uspevati da odgovori na ekonomske promene i za kratko vreme moći da se prilagodi zahtevima tržišta rada.

Learning by Doing projekat ima za cilj da poboljša kapacitete svih relevantnih aktera u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i osmišljen je tako da svi ključni akteri u oblasti stručnog obrazovanja (komore, predstavnici vlasti na regionalom ili nacionalnom nivou, kao i kompanije) mogu direktno da učestvuju u njemu.

Projekat će analizirati postojeće sisteme stručnog obrazovanja i podržati formiranje nacionalnih/regionalnih vizija i strategija za izmene u ovoj oblasti kroz razmenu iskustava i akcija za podizanje kapaciteta.

Centar za edukaciju i upravljanje projektima

Info

Projekti Privredne komore Beograda

EU programi