OKRUGLI STO "JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO"

U organizaciji Centra za razvoj akcionarstva Privredne komore Beograda, 4. maja 2010. godine, održan je okrugli sto na temu "Javno-privatno partnerstvo - model rešavanja infrastukturnih i komunalnih problema", sa ciljem da se predstavnici lokalne samouprave i javnog sektora detaljnije upoznaju sa prednostima koje PPP (Private Public partnership) model  pruža radi efikasnije realizacije finansiranja infrastrukturnih projekata na nivou države i lokalne samouprave.

Skup je otvorio Velibor Pešić, sekretar Centra za razvoj akcionarstva, izrazivši uverenje da će učesnici skupa, prepoznajući značaj i ulogu javno-privatnog partnerstva u rešavanju mnogih infrastrukturnih problema, a u situaciji kada su javni prihodi nedovoljni za rešenje svih potreba, svojim predlozima dati doprinos  i smernice zakonodavcu u iznalaženju  zakonskih rešenja koja će omogućiti ubrzani razvoj infrastrukture, čime  se može značajno unaprediti privreda zemlje i  poboljšati kvalitet života njenih građana.

Uvodno izlaganje o postojećoj zakonskoj regulativi i  prednostima primene PPP modela u odnosu na tradicionalni postupak javne nabavke dao je mr Dragan Penezić, ekspert Komisije za zaštitu konkurencije.

Osnovni razlog koji opravdava povećanje učešća privatnog sektora u infrastrukturi jeste činjenica da je on u mogućnosti da bude mnogo efikasniji u implementaciji velikih investicija u odnosu na javni sektor. Na kraju, kroz učešće privatnog sektora, bolji standardi i održavanje infrastrukture mogu biti realizovani čak i bez učešća javnog sektora. Takvi ugovorni aranžmani poznati su kao PPP (Public Private Partnership) tj. javno-privatno partnerstvo.

Struktura  PPP modela vrlo je različita ali konkretno obuhvata projekte tipa:

  • saobraćaj – lokalni i autoputevi, vodeni i rečni saobraćaj, železnica i avio saobraćaj, luke
  • vodosnabdevanje
  • prečišćavanje otpadnih voda
  • komunalni otpad
  • smeće
  • energija
  • javna visoko i niskogradnja

Aleksandra Rabrenović, iz Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove Grada informisala je učesnike o do sada preduzetim aktivnostima i saradnji sa komunalnim preduzećima.

Prema oceni učesnika skupa, predstavnika gradskih opština i javno-komunalnih preduzeća sa teritorije Beograda, nedorečenost i nedostaci kvalitetne zakonske regulative, kao i politička nestabilnost, otežali su i onemogućili u proteklom periodu realizaciju velikog broja kvalitetnih projekata u oblasti infrastrukture, a moderna i efikasna infrastruktura je preduslov ekonomskog rasta i prosperiteta.

Centar za edukaciju i upravljanje projektima

Info

Projekti Privredne komore Beograda

EU programi